Hậu Quả Lật Đổ Tổng Thống Ngô Đình Diệm.

Sa di Thích Thông Bửu.

Sự lật đổ và giết TT Ngô Đình Diệm đã dẫn đến việc quân tác chiến Mỹ ồ ạt đổ vào Miền Nam VN, biến cuộc bình định diệt cộng sản của chính quyền Ngô Đinh Diệm thành cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Hà Nội,khiến binh sĩ Quân Đội Quốc Gia,đang là chiến sĩ chống cộng, đùng một cái trở thành lính đánh thuê cho Mỹ.

Phe Quốc Gia mất chính nghĩa và cuộc chiến chống cộng của Quân Dân Miền Nam bỗng nhiên trở thành cuộc chiến tranh xâm lược, phi nghĩa.

Cuối cùng là sự thảm bại của cả Hoa kỳ lẫn phe Quốc gia, và nói đúng ra của cả nhân dân Việtnam, Nam cũng như Bắc vì sau 1975 là bắt bớ giam cầm, chết chóc, đói khổ, lưu lạc tha phương cầu thực cho đến ngày nay.

      A-Về phía Hoa kỳ :

1- Giết TT Ngô Đình Diệm, Mỹ trở thành Chủ Nhân của Miền Nam.Dùng viện trợ Kinh Tế và Quân sự để chỉ huy đám tướng tay sai và các đảng phái xôi thịt như Đại Việt và Việt nam Quốc Dân Đảng.

2- Mỹ tự ý đem quân vào Nam VN mà không có Hiệp Ước Quân Sự song phương . Mỹ muốn vào muốn ra bất cứ lúc nào Mỹ muốn.Tự do sử dụng Vịnh Cam Ranh và đóng quân bất cứ nơi đâu trong lãnh thổ Nam Việtnam. Mỹ từ Đồng Minh thời Tổng Thống Ngô đình Diệm,đã trở thành Thực Dân sau khi lật đổ và giết TT Ngô Đình Diệm.

3- Giành quyền chủ động chiến trường, biến cuộc chiến chống cộng của Nhân Dân Miền Nam thành cuộc chiến tranh  giữa Mỹ và Hà Nội . Cuộc chiến chống cộng bỗng nhiên trở thành cuộc chiến tranh xâm lược, phi nghĩa.Các cuộc đàm phán giữa
Mỹ và Việt cộng,đám tay sai không được hỏi ý kiến, không được quyền tham dự và bị Mỹ bắt ký sau khi có kết quả. 

4- Cuối cùng là sự thảm bại của Hoa Kỳ, nhục nhã rút ra khỏi Nam Việtnam với 58 ngàn lính tử trận và hơn 2 trăm ngàn lính bị thương cùng với Hội Chứng VN : Thua trận- Bỏ rơi đồng minh - mất niềm tin hầu hết nơi các lãnh tụ chống cộng toàn cầu.

       B- Về Phía Nam Việt Nam.

1- Sau khi làm tay sai cho Mỹ giết TT Ngô Đình Diệm lũ tướng phản bội và đám đảng phái xôi thịt VNQDĐ và Đại Việt cùng các chính khách xôi thịt của nhóm Caravelle toàn lệ thuộc vào Mỹ.Chúng say sưa thăng cấp và ban phát bổng lộc cho nhau, kết bè kết đảng để nắm quyền, mặc kệ binh lính chết chóc ngoài mặt trận.

2- Việt cộng nằm vùng  với vỏ bọc Phật giáo tranh đấu của Thích trí Quang ở chùa Từ Đàm Huế,phối hợp với vài chùa trong Nam lập ra Giáo Hôi Phật Giáo Thống Nhất. Đây là thời kỳ huy hoàng nhất của đám việt cộng nằm vùng.Khoác áo càsa lên người,chúng là bất  khả xâm phạm, không ai dám động đến chúng.Hễ ai vạch mặt chúng liền bị chúng hô hoán lên là Đàn áp phật giáo, là tàn dư cần lao.Với vỏ bọc phật giáo Thích trí Quang làm mưa làm gío trên chính trường Nam VN.Thích trí  Quang là Quốc Phụ của Nam VN thời ấy. Các chính phủ bù nhìn ,muốn đặt ai lên làm Thủ tướng ,Tư lệng vùng, tỉnh trưởng.... đều phải qua Thích trí Quang nếu không thì sẽ có biểu tình, bàn thờ phật xuống đường liên miên cho đến khi y đựơc thỏa mãn. Tháng 2 năm 1966, Thích trí Quang chiếm Đà Nẵng lập khu Tự Trị, lập chính phủ cho bác sĩ Mẫn đứng đầu với sự a tòng của Tư lệnh Vùng I chiến thuật là tên tướng phổi bò hữu dõng vô mưu Nguyễn chánh Thi và Tư lệnh Sư đoàn I là Nguyễn văn Chuân.  Với sụ hổ trợ của hai tên Thi và Chuân, Thích trí Quang lập ra chiến đoàn Nguyễn Đại Thức để chống cự lại với chính phủ Trung Ương do phật tử Nguyễn cao  Kỳ làm thủ tướng. Cuối cùng vụ nổi loan Miền Trung năm 1966 bị phật tử Nguyễn Ngọc Loan dẹp tan. Thích trí Quang bị giam lỏng tại Saigon, Nguyễn Chánh Thi bị tống qua Mỹ chữa bệnh thối mũi và chết gìa ở Mỹ. Thời kỳ này,Phật giáo Thống Nhất bị bể làm hai là Phật Giáo  Quốc Tự và Phật Giáo Ấn Quang.Phe Ấn Quang thường đem tang trẻ sang đánh chiếm phe Quốc tự như Bạch Thư của HT Thích Tâm Châu tiết lộ 1990. Phe Ấn Quang .Phe Ấn Quang vẫn sử dụng danh xưng Giáo Hội PGVNTN cho đến ngày nay. Sau 1975,phe Ấn Quang đón tiếp VC vào chiếm Saigon và tổ chức sinh nhật cho tên ma đầu Hồ chí minh.Việt cộng  cho phe Ấn quang gỉa vờ chống đối gia nhập vào
Phật giáo Quốc Doanh để nguỵ tạo là chúng có tự do tôn giáo và để phe Án Quang chứa chấp bảo lãnh các công an việt cộng đội lốt sư sãi ra nằm vùng hoạt động tại hải ngoại.
      
3- Hễ phe nhóm nào được lòng Đại Sứ Mỷ là có hi vọng lên cầm quyền nên Nam VN xáo trộn liên miên. Tháng 1 -1964 Nguỳẽn Khánh làm chỉnh lý bắt giam Trần văn Đôn, Tôn that Đính,Lê văn Kim và Mai hữu Xuân tại Đàlạt . Lần lượt các phật tử Phan khắc Sửu Phan Huy Quát, Trần văn Hương,Nguyễn Cao Ky được Mỹ đưa lên làm Quốc Trưởng, Thủ Tướng nhưng vì bất tài
Hèn hạ chỉ nhắm mắt làm bù nhìn cho Mỹ . Có lần Thủ Tướng phật tử Trần văn Hương bị Quốc phụ Thích trí Quang cho đám lâu la vc nằm vùng, thanh niên du đãng trốn quân dịch vào chùa cạo trọc đầu mặc áo càsa-biểu tình làm loạn , uất ức thốt lên :" Lũ lưu manh cạo trọc đầu làm trò khỉ." Nhưng cuối cùng đám chính khách xôi thịt Caravelle đã từng chỉ trích Tổng Thống Ngô Đình Diệm vì ganh ăn nay có cơ hội làm Quốc trưởng, Thủ tướng cũng hiện nguyên hình là một bọn bất tài, xôi thịt, chỉ nhắm mắt làm bù nhìn tay sai cho Mỹ mà không vãn hồi được trật tự do đám đầu trọc Thích trí Quang gây ra.Buộc
lòng Mỹ phải đưa : Công giáo Nguyễn văn Thiệu làm tổng thống Phật tử Nguyễn cao Kỳ làm phó tổng thống Phật tủ Trần thiện Khiêm làm thủ tướng. Nhiệm kỳ 2 thì vẫn Công giáo Nguyễn văn Thiệu làm tong thong và phật tử Trần văn Hương làm phó TT.

4- Sau khi TT Diệm bị đám tay sai Mỹ giết thì Mỹ tự động đem quân Mỹ vào giành quyền chỉ huy cuộc chiến, biến cuộc chiến chống cộng của Quân Dân Miền Nam thời TT Diệm thành cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Hanoi, binh sĩ Quân Lực VNCH đang là "Chiến Sĩ Chống Cộng", đùng 1 cái trở thành "Lính Đánh Thuê" do Mỹ trả lưong và trang bị súng đạn quân trang quân dung.
Phe Quốc Gia mất chính nghĩa và "Cuộc Chiến Chống Cộng" trở thành cuộc "Chiến Tranh Xâm Lược" phi nghĩa.

5- Khi Mỹ bang giao với Trung cộng thì Mỹ không muốn đánh nhau với VC nữa, Mỹ Việtnam hóa chiến tranh, trả lại chiến trường cho Nam VN. Mỹ đi đêm với Trung cộng, đi đêm với Việt công rồi rút quân về  Mỹ, Quốc hội Mỹ cắt hết viện trợ bỏ mặc quân dân Miền Nam thiếu vũ khí đạn dược chống đỡ với việt cộng  được Nga và Tàu cộng cung cấp tối đa cả kinh tế lẫn quân sự.  Đó là lý do Miền Nam VN rơi vào tay cộng sản.

6- Khi Mỹ cắt viện trợ thì Nguyễn văn Thiệu từ chức  giao quyền cho Trần văn Hương rồi bỏ dân bỏ lính đem vợ con chạy sang Đài Loan.Trần văn Hương giao quyền cho Dương văn Minh để Dương văn Minh đầu hàng VC.

7- Sau 1975 là chết chóc, đói khổ,là bắt bớ giam cầm, là tù đầy , là bỏ xác trên biển đông.

Riêng hai tên Dương Văn Minh và Trần văn Hương là không bị tù "cải tạo", còn được vc cho đi bỏ phiếu bầu Quốc hội bù nhìn của vc ,dù chúng nó là Đại Tướng và Thủ tướng, Phó Tổng Thống cuả Miền Nam VN.

Sa di Thích Thông Bửu.

 

 

 

“Nếu bọn Việt Cộng thắng, thì quốc-gia Việt-Nam cũng sẽ bị tiêu-diệt và sẽ biến thành một tỉnh nhỏ của Trung-hoa Cộng-sản. Hơn nữa toàn-dân sẽ phải sống mãi mãi dưới ách độc tài của một bọn vong bản vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo."
Ngô Đình Diệm
(Đồng Cam, Tuy-Hòa 17-9-1955)

Công Việc

Chúng tôi sẽ mang lại tin tức, tài liệu chính xác trong tình yêu dân -tộc để xây dựng một ViệtNam, không mang các chủ thuyết ngoại-lai, bè đảng như chủ thuyết Cộng-Sản đã và đang thống trị con, dân Việt hiện nay, vì nó được hệ thống hóa tinh vi hơn thời Bắc thuộc, và Pháp thuộc để bắt đồng bào Việt phải cam chịu tủi nhục, phục tùng và làm nô lệ kiểu mới cho Chủ Nghĩa Cộng Sản. Cha ông chúng đã hiên ngang gầy dựng nước Việt, vậy chúng ta đã làm được gì?
Chúng ta phải nhìn vào sự thật để phục vụ con, dân Nước Việt. Nếu muốn đất nước của chúng ta phú cường, độc lập toàn vẹn.
“Nếu bọn Việt Cộng thắng, thì quốc-gia Việt-Nam cũng sẽ bị tiêu-diệt và sẽ biến thành một tỉnh nhỏ của Trung-hoa Cộng-sản. Hơn nữa toàn-dân sẽ phải sống mãi mãi dưới ách độc tài của một bọn vong bản vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo."
Ngô Đình Diệm
(Đồng Cam, Tuy-Hòa 17-9-1955)

Thiện Nguyện

Chúng tôi mời gọi sự cộng tác, đóng góp của các tầng lớp trong xã hội, từ dịch thuật, viết, kỹ thuật, kiến thức nông, công, ngư, kỹ, thương nghiệp. Ngõ hẩu phục vụ lợi ích mọi người dân Việt và Tổ quốc.

Thực Hiện

Nhóm thực hiện xin chân thành kính chúc đồng bào trong tinh thần Đồng-Tiến.

Thư Từ, Bài Vở, Liên Lạc

Chúng tôi luôn sẳn sàng đón nhận thư từ, bài vở, góp ý của mọi tầng lớp đồng bào.
Thư về:

infor@ngodinhdiem.net
Đồng-Tiến
P.O. Box 1770
Garden Grove, CA 92842

#Hình Lễ Tưởng Niệm 2013 #Đánh giá lại Ngô Đình Diệm
#Caravelle I
#Caravelle II

Copyright © 2010 Ngodinhdiem.net . All rights reserved.

Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời