CHÀO MỪNG QUỐC KHÁNH 26 THÁNG 10 -- VIỆT NAM CỘNG HÒA MUÔN NĂM


LONG TRỌNG TUYÊN CÁO:
Từ vài ngàn năm qua, kể từ thời Hai Vua Trưng, tại mảnh đất hình chữ S Việt Nam, chưa từng có chế độ chính trị nào đem lại cho nhân dân cơm no áo ấm, Dân chủ, Tự Do, Dân quyền như 9 năm
sáng lạn (1954-1963) dưới sự lãnh đạo sáng suốt và nhân ái, thương dân như con của Tổng Thống Ngô đình Diệm, một Chí sĩ yêu nước suốt đời hi sinh cho Dân tộc.
Là một trong hơn 1 triệu người từ Bắc di cư vào Nam tránh nạn quỷ Đỏ độc tài toàn trị Cộng sản bán nước, tôi muốn nói lên Sự Thật ấy cho nhân dân trong nước cũng như Quốc tế biết.
Người Mỹ đã hoàn toàn sai lầm và vì một chút lợi nhỏ, muốn có tay sai dễ bảo hơn là có Đồng Minh kiên cường, đã bật đèn xanh, cho tiền, hứa hẹn chức tước, để một đám tướng tá nguyên là khố xanh khố đỏ, trong tay nắm Quân đội, dù anh em cụ TT Ngô đình Diệm đã sẵn sàng trao quyền cho họ, thảm sát cụ trên đường cụ từ Chợ lớn về Bộ Tổng Tham Mưu để nhượng quyền, tránh xương máu nhân dân đổ ra vô ích.
Người Mỹ ngu dốt và lũ tướng tá chó đẻ này, đứng đầu là tên mặt thịt ngu đần Dương văn Minh, hỗ trợ có Trần văn Đôn, Tôn thất Đính, Lê văn Kim, Nguyễn Khánh, cả Nguyễn văn Thiệu, sẽ bị búa rìu dư luận và là bọn tồi tệ ngu dốt, dã man nhất trong Lịch sử Dân tộc sau này. Âm mưu chính trị bỉ ổi phải kể tên VGCS nằm vùng đội lốt sư Thích Trí Quang đầu sỏ, một đám sư ni Ấn quang và bọn SV, GS, trí thức miền Nam tay sai VGCS
 xúi giục biểu tình và mang bàn thờ Phật bày ra đường cản trở lưu thông của dân chúng cũng như xe của Quân đội đi dẹp bọn phản loạn, vỗ an bá tánh.
Biến cố 2-11-1963 đưa dân tộc VN vào cửa tử vì từ đó phát sinh ra ngày 30-4-1975, ngày toàn nước VN bị VGCS khoác cái tròng nô lệ vào cổ, 10 triệu người đã chết, cả triệu bị tù đày và đất nước phá sản xuống tới đáy sình như ngày nay. Chệt Tàu ở khắp nơi, coi nước VN là của chúng. Cái họa nô vong 1000 năm nô lệ giặc Tàu hầu như khó tránh bởi kẻ cầm quyền đồng thời là kẻ nhẫn tâm bán nước, dâng nước, dâng biển đảo, tay sai cho giặc.
Xin các đấng Anh hùng, Liệt nữ VN cùng Hồn thiêng sông núi chứng giám cho tiếng kêu cứu của Nhân dân mà tôi là kẻ thay mặt, phát biểu như trên. Và cũng xin chỉ bảo cách nào để chúng tôi muôn người như một đồng lòng vùng dậy đuổi giặc, lấy lại quyền Dân để xây dựng một nước VN không CS, mưu cầu cơm no áo ấm, Dân chủ, tự do, hạnh phúc cho toàn dân, sống xứng đáng với Nhân phẩm con người và cũng xứng đáng với lòng mong mỏi của Tiền nhân đã dựng Nước và giữ Nước hơn 4000 năm.
Ngày 26-10-2012
Để kỷ niệm ngày 26-10-1956, ngày ban hành Hiến Pháp VNCH
GS Bút Xuân Trần Đình Ngọc
Cựu Dân Biểu Quốc Hội VNCH 1971-1975 
Cựu Sĩ quan QLVNCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Nếu bọn Việt Cộng thắng, thì quốc-gia Việt-Nam cũng sẽ bị tiêu-diệt và sẽ biến thành một tỉnh nhỏ của Trung-hoa Cộng-sản. Hơn nữa toàn-dân sẽ phải sống mãi mãi dưới ách độc tài của một bọn vong bản vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo."
Ngô Đình Diệm
(Đồng Cam, Tuy-Hòa 17-9-1955)

Công Việc

Chúng tôi sẽ mang lại tin tức, tài liệu chính xác trong tình yêu dân -tộc để xây dựng một ViệtNam, không mang các chủ thuyết ngoại-lai, bè đảng như chủ thuyết Cộng-Sản đã và đang thống trị con, dân Việt hiện nay, vì nó được hệ thống hóa tinh vi hơn thời Bắc thuộc, và Pháp thuộc để bắt đồng bào Việt phải cam chịu tủi nhục, phục tùng và làm nô lệ kiểu mới cho Chủ Nghĩa Cộng Sản. Cha ông chúng đã hiên ngang gầy dựng nước Việt, vậy chúng ta đã làm được gì?
Chúng ta phải nhìn vào sự thật để phục vụ con, dân Nước Việt. Nếu muốn đất nước của chúng ta phú cường, độc lập toàn vẹn.
“Nếu bọn Việt Cộng thắng, thì quốc-gia Việt-Nam cũng sẽ bị tiêu-diệt và sẽ biến thành một tỉnh nhỏ của Trung-hoa Cộng-sản. Hơn nữa toàn-dân sẽ phải sống mãi mãi dưới ách độc tài của một bọn vong bản vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo."
Ngô Đình Diệm
(Đồng Cam, Tuy-Hòa 17-9-1955)

Thiện Nguyện

Chúng tôi mời gọi sự cộng tác, đóng góp của các tầng lớp trong xã hội, từ dịch thuật, viết, kỹ thuật, kiến thức nông, công, ngư, kỹ, thương nghiệp. Ngõ hẩu phục vụ lợi ích mọi người dân Việt và Tổ quốc.

Thực Hiện

Nhóm thực hiện xin chân thành kính chúc đồng bào trong tinh thần Đồng-Tiến.

Thư Từ, Bài Vở, Liên Lạc

Chúng tôi luôn sẳn sàng đón nhận thư từ, bài vở, góp ý của mọi tầng lớp đồng bào.
Thư về:

infor@ngodinhdiem.net

#Hình Lễ Tưởng Niệm 2013 #Đánh giá lại Ngô Đình Diệm
#Caravelle I
#Caravelle II

Copyright © 2010 Ngodinhdiem.net . All rights reserved.

Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời