Tường Thuật từ 10 Quốc Gia: 29 Lễ Giỗ 50 Năm TT Ngô Đình Diệm và Các Dân Quân Cán Chánh VNCH đã Vị Quốc Vong Thân

 

 

Đồng bào Việt Nam tị nạn cộng sản tại 10 Quốc gia bao gồm Pháp, Mỹ, Hà Lan, Bỉ, Anh, Đức, Úc, Thụy Sĩ, Việt Nam, và Canada tổ chức tổng cộng 29 Lễ Giỗ 50 Năm Tổng Thống Ngô Đình Diệm, các Bào Đệ, và Dân Quân Cán Chính đã Vị Quốc Vong Thân, 2/11/1963 - 2/11/2013 (Update cho đến ngày 6/11)

##

Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm và bào đệ Ngô Đình Nhu,
cùng các Dân Quân Cán Chánh VNCH đã Vị Quốc Vong Thân


- Pháp
1. Ngày 1/11/2013 lúc 14 giờ 30 và 15 giờ 00. Địa Điểm: Nhà thờ Saint-Leon - 1, Place du Cardinal Amette, Paris 15. Xem Tường Thuật

2. Ngày thứ Bảy 2/11/2013 lúc 11 giờ 00. Địa điểm: Giáo Xứ Việt Nam Paris 38 rue des Epinettes 75017 Paris. Xem Tường Thuật

- Mỹ
1. Ngày thứ Bảy 26/10/2013 lúc 10 giờ 00 Sáng. Địa điểm: Giáo Xứ Philippe Phan Văn Minh, 15 W Par St, Orlando, Florida. Xem Tường Thuật 

2. Ngày thứ Bảy 26/10/2013 lúc 10 giờ 30 Sáng. Địa điểm: Hội trường Nhà Thờ St. Gregory, 2214 Dorchester Ave., Massachusetts 02124. Xem Tường Thuật


3. Ngày thứ Bảy 26/10/2013 lúc 11:00 AM. Địa điểm: Nhà Thờ Saint Columba. 1327 Lafond Ave. W, St. Paul, Minnesota 55104. Ngày thứ Bảy 26/10/2013 lúc 12:00 PM - 2:00 PM. Địa điểm: Hội trường Nhà Trường Saint Columba, 1330 Blair Ave W, St. Paul, Minnesota 55104 (phía sau nhà thờ). Xem Tường Thuật

4. Ngày Chủ Nhật 27/10/2013 lúc 12 giờ 00. Địa điểm: Seafood Palace, 15473 Brookhurst Street, Westminster, CA 92683. Xem Tường Thuật

5. Ngày thứ Bảy 2/11/2013 lúc 13 giờ 30. Địa điểm: Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, 14180 All American Way, Westminster, CA 92684. Xem Tường Thuật


6. Ngày thứ Bảy 2/11/2013 lúc 1 giờ chiều. Địa điểm: Walnut Street Mall Banquet Hall, 9750 Walnut Street #205 Cạnh Chợ Hồng Kông Phú Lâm, Dallas, Texas 75043. Xem Tường Thuật

7. Ngày thứ Bảy 2/11/2013 lúc 11 giờ 00. Địa điểm: Thánh Đường Giáo Xứ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM, 1230 East Fir Street, Seattle, WA 98122. Xem Thông Báo

8. Ngày thứ Bảy 2/11/2013 lúc 10 giờ 00. Địa Điểm: Nghĩa Trang Los Gatos Memorial Park, 2255 Los Gatos-Almaden Road, San Jose, CA 95124 Xem Thông Báo

9. Ngày thứ Bảy 2/11/2013 lúc 2 giờ 00 đến 5 giờ 00. Địa Điểm: Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng Việt Nam Bắc Cali. 1141 East William Street, San Jose, CA 95116 Xem Tường Thuật

10. Ngày thứ Bảy 2/11/2013 lúc 6 giờ chiều. Địa Điểm: Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang. Portland, Oregon Xem Tường Thuật

11. Ngày thứ Bảy 2/11/2013 Địa Điểm: Atlanta, Georgia. BTC: Khối Người Việt Quốc Gia Tinh Thần Ngô Đình Diệm. Xem Tường Thuật

12. Ngày Chủ Nhật 3/11/2013 lúc 11 giờ 00. Địa điểm: Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng, 6270 Elder Creek Rd, Sacramento, CA 95824. Ngày Chủ Nhật 3/11/2013 lúc 15 giờ 00. Địa điểm: Nhà thờ Bà Thánh Anna ở số 7724 đường 24th, Sacramento, CA 95832 Xem Tường Thuật

13. Ngày Chủ Nhật 3/11/2013 lúc 10 giờ 30. Địa Điểm: Hội Đền Hùng San Diego, 4120 - 30 Street, San Diego, CA 92104. Xem Thông Báo

14. Ngày thứ Bảy 9/11/2013 lúc 11 giờ 00. Địa Điểm: Trung Tâm Sinh-Hoạt Khu-Hội Bắc Cali, 111 E. Gish road - San Jose, CA 95112 Xem Thông Báo

- Hà Lan
1. Ngày thứ Bảy 2/11/2013 lúc 15 giờ. Địa điểm: Nassaulaan 2, 5251 JC Vlijmen, Holland. (Afslag 43 Nieuwkuijk/Haarsteeg, sau đó quẹo vào khu Vliedberg). Xem Tường Thuật


- Vương Quốc Bỉ

1. Ngày thứ Bảy 2/11/2013 lúc 11 giờ 30. Địa điểm: Tu Viện Saint-André, Zevenkerken, 4, 8200 Sint-Andries-Brugge-Belgique (GPS: N51.1600868-E3.1590726). Xem Tường Thuật

- Anh Quốc
1. Ngày thứ Bảy 2/11/2013 lúc 13 giờ 00.
Địa điểm: St. Francis Center (bên cạnh nhà thờ St. Francis, 101 Hunters Road, Handsworth, Birmingham B19 1EB). Xem Tường Thuật

- Đức Quốc
1. Ngày thứ Bảy 26/10/2013 lúc 14 giờ 00. Địa điểm:
St. Lioba, Ben-Gurion Ring 16a - 60437 Bonames/Frankfurt am Main. Xem Tường Thuật

2. Ngày thứ Bảy 2/11/2013 lúc 15 giờ 00. Địa điểm: St. Bonifatius, Glocken Str. 7, 44623 Herne. Xem Tường Thuật

3. Ngày thứ Bảy 2/11/2013. Địa điểm:
Schorndorf-Weiler. Xem Tường Thuật

- Úc Châu
1. Ngày thứ Bảy 2/11/2013 lúc 14 giờ 00. Địa điểm: Thánh Đường Our Lady of  the Rosary Parish, Fairfield. Số 18, Vine Street, Fairfield NSW 2166. Xem Tường Thuật

2. Ngày thứ Bảy 2/11/2013 lúc 14 giờ 00. Địa điểm: Thánh Ðường St. Mark’s - 96 Lilac St - Inala – Q.4077
. Xem Thông Báo

3. Ngày thứ Bảy 2/11/2013 lúc 13 giờ 30. Địa điểm: Đền Thờ Quốc Tổ, số 90 Knight Ave, Sunshine (Melway 26 J 3)
. Xem Tường Thuật

4. Ngày 2/11/2013 lúc 12 giờ 00. Địa điểm: Giáo-xứ Our Lady of Perpetual Help, 46 Ballarat Rd. Maidstone (Mel. 41J1)
. Xem Tường Thuật

- Thụy Sĩ 
1. Ngày 1/11/2013 Đồng bào Việt Nam tại Thụy Sĩ. Xem Tường Thuật

- Việt Nam
1.***Ngày 1/11/2013 Đồng bào quốc nội. Địa điểm: Nghĩa Trang Lái Thiêu, Bình Dương. Xem Tường Thuật

- Canada
1. Ngày Chủ Nhật 10/11/2013. Địa điểm: 1330, Rosemont. Điện thoại: 514. 908. 5444. Xem Thông Báo

Bài hát: Ghi Ơn Ngô Tổng Thống

Ai bao năm vì sông núi quên thân mình (1)
Cứu đất nước thề tranh đấu cho tự do
Người cương quyết chống cộng
Bài phong kiến bóc lột
Diệt thực dân đang giắt gieo tàn phá
Bao công lao hồn sông núi ghi muôn đời
Gương hy sinh ngàn muôn kiếp không hề phai
Toàn dân quyết kết đoàn, cùng chung sức với người
Thề đồng tâm xây đắp cho ngày mai
Toàn dân Việt Nam nhớ ơn Ngô Tổng Thống
Ngô Tổng Thống, Ngô Tổng Thống muôn năm
Toàn dân Việt Nam nhớ ơn Ngô Tổng Thống
Xin Thượng Đế ban phước lành cho người
Toàn dân Việt Nam nhớ ơn Ngô Tổng Thống
Ngô Tổng Thống, Ngô Tổng Thống muôn năm
Toàn dân Việt Nam quyết theo Ngô Tổng Thống
Chung đắp xây nền thống nhất sơn hà.-
- - - - - - -
(1) Nguyên lời câu đầu tiên của bài hát là:
- Ai bao năm từng lê gót nơi quê người, về sau đổi lại là:
- Ai bao năm vì sông núi quên thân mình . . .


http://hoilatraloi.blogspot.com/2013/10/phap-my-bi-anh-uc-8-buoi-le-gio-va.html#.UnsWpOJGb9l

 

 


“Nếu bọn Việt Cộng thắng, thì quốc-gia Việt-Nam cũng sẽ bị tiêu-diệt và sẽ biến thành một tỉnh nhỏ của Trung-hoa Cộng-sản. Hơn nữa toàn-dân sẽ phải sống mãi mãi dưới ách độc tài của một bọn vong bản vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo."
Ngô Đình Diệm
(Đồng Cam, Tuy-Hòa 17-9-1955)

Công Việc

Chúng tôi sẽ mang lại tin tức, tài liệu chính xác trong tình yêu dân -tộc để xây dựng một ViệtNam, không mang các chủ thuyết ngoại-lai, bè đảng như chủ thuyết Cộng-Sản đã và đang thống trị con, dân Việt hiện nay, vì nó được hệ thống hóa tinh vi hơn thời Bắc thuộc, và Pháp thuộc để bắt đồng bào Việt phải cam chịu tủi nhục, phục tùng và làm nô lệ kiểu mới cho Chủ Nghĩa Cộng Sản. Cha ông chúng đã hiên ngang gầy dựng nước Việt, vậy chúng ta đã làm được gì?
Chúng ta phải nhìn vào sự thật để phục vụ con, dân Nước Việt. Nếu muốn đất nước của chúng ta phú cường, độc lập toàn vẹn.
“Nếu bọn Việt Cộng thắng, thì quốc-gia Việt-Nam cũng sẽ bị tiêu-diệt và sẽ biến thành một tỉnh nhỏ của Trung-hoa Cộng-sản. Hơn nữa toàn-dân sẽ phải sống mãi mãi dưới ách độc tài của một bọn vong bản vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo."
Ngô Đình Diệm
(Đồng Cam, Tuy-Hòa 17-9-1955)

Thiện Nguyện

Chúng tôi mời gọi sự cộng tác, đóng góp của các tầng lớp trong xã hội, từ dịch thuật, viết, kỹ thuật, kiến thức nông, công, ngư, kỹ, thương nghiệp. Ngõ hẩu phục vụ lợi ích mọi người dân Việt và Tổ quốc.

Thực Hiện

Nhóm thực hiện xin chân thành kính chúc đồng bào trong tinh thần Đồng-Tiến.

Thư Từ, Bài Vở, Liên Lạc

Chúng tôi luôn sẳn sàng đón nhận thư từ, bài vở, góp ý của mọi tầng lớp đồng bào.
Thư về:

infor@ngodinhdiem.net

#HìnhLễTưởng Niệm2013 #Đánh giá lại Ngô Đình Diệm
#Caravelle I
#Caravelle II

Copyright © 2010 Ngodinhdiem.net . All rights reserved.

Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời