NDD pict
#Cố TổngThống Ngô Đình Diệm

Hồ Chí Minh Ngô Đình Diệm
và cuộc chiến Quốc Cộng
#16                 

Minh Võ

Tất cả những yếu tố kể trên tạo nên cái thế vượt trội của ông Diệm. Nhưng quan trọng hơn hết là phía người Quốc Gia thời ông Diệm đã có một lãnh thổ gồm nửa nước, cả một miền Nam  trù phú, gọi là Việt Nam Cộng Hòa. Ngày nay thì không còn nữa. Cái gọi là VN Cộng Hòa đã mất. Và nó mất ngay từ khi nền đệ nhất CH “sụp đổ tan tành”.
Dầu sao thì chính quyền Kennedy đã để mấy giới chức của bộ ngọai Giao, từ thứ trưởng trở xuống và một nhân viên Hội Đồng An Ninh Quốc Gia qua mặt Tổng Thống và cấp trên để ngấm ngầm bằng phương cách lươn lẹo mờ ám điều khiển cuộc đảo chính lật đổ và giết Tổng Thống Ngô Đình Diệm. Chi tiết vụ việc này chúng tôi đã tóm tắt trong hai tác phẩm về Ngô Đình Diệm.
Dù chủ trương là người Mỹ, nhưng nếu không có người Việt làm tay sai thì âm mưu cũng không thực hiện được. Tiếc rằng một số tướng lãnh đã nhận tiền và chỉ thị của tòa đại sứ Mỹ do một nhân viên CIA là Lou Conein trao để làm đảo chính và giết hai ông Diệm Nhu, rồi đổ vấy cho  hai ông “tự sát”.
Hậu quả của vụ đảo chính như thế nào ta đã thấy rõ. Đúng như lời Tổng Thống Nixon đã viết ở trên. Tòan thể hệ thống chính trị Nam Việt Nam sụp đổ tan tành. (The entire South Vietnamese political system came crashing down.) Phe Quốc Gia thua từ ngày đó.Việt Nam Cộng Hòa chết ngày 30 tháng tư 1975. Nhưng nó đã trải qua cơn hấp hối suốt 12 năm. Trong cơn hấp hối đó thân thể Tổ Quốc đã bị xuất huyết liên tục, do hàng triệu người Việt hàng ngày đổ máu trong chiến tranh.

Hãy chân thật với lịch sử
Có nên nói thẳng ra ai là những kẻ chịu trách nhiệm nặng nhất về cái chết kéo dài này không?
Phía Hoa Kỳ nhiều yếu nhân Mỹ như Nixon, Johnson, McNamara....đều đã nhận mình sai.Riêng McNamara đã viết:“chúng tôi có tội” (we are culpable) (5). Như vậy phải chăng trách nhiệm nặng nhất đổ lên đầu Tổng Thống Kennedy? Dầu sao thì tội quy vu trưởng. Tuy nhiên thái độ của ông sau khi nhận tin ông Diệm bị giết cho thấy ông không chủ trương giết ông Diệm. Nhiều người trong đó có sử gia Arthur M. Schlesinger, phụ tá đặc biệt của TT Kennedy, cho biết “khi nghe tin ông Diệm tự sát, TT Kennedy đã hốt hỏang, buồn rầu, chưa bao giờ như vậy kể từ vụ Vịnh Con Heo”. (Xem A Thousand Days, trang 998) Nhưng nhiều ký giả và sử gia thuộc trường phái “chính thống” chưa hòan toàn đồng ý. Vì vậy xin để nhân dân Mỹ, lịch sử nước Mỹ phán xét. Chúng ta chỉ nên bàn về trách nhiệm của phía Việt Nam.
Có người sẽ nói, về Hồ Chí Minh và Ngô Đình Diệm cũng hãy để lịch sử phán xét. Nhưng lịch sử sẽ dựa vào đâu để phán xét? Dựa vào những sự thực của những người can đảm  dám nói lên. Hay dựa vào những sự dối trá hay những thông tin sai lạc từ phía những kẻ phạm tội rồi cố tình chạy tội hay những nhà báo hay sử gia thiên vị, hay đã bị mua chuộc đê che giấu sự thực lịch sử?
Khi viết những tác phẩm về Hồ Chí Minh và Ngô Đình Diệm chúng tôi đã cố gắng hết mình để trung thực, lương thiện và khách quan. Qúy vị nào bảo Minh Võ chủ quan, thiên vị, xin hãy nêu bẳng chứng từ mấy cuốn sách của tôi và cho biết tôi sai, hay chủ quan ở chỗ nào? Như vậy sẽ giúp tôi học hỏi được nhiều. Bằng không thì độc giả sẽ phải tự hỏi không rõ người viết hay người phê bình, ai chủ quan và có thiên kiến?
Ở đây chúng tôi chỉ xin tóm tắt rằng trong cuộc chiến quốc cộng chỉ có hai đối thủ có thể gọi là “kỳ phùng địch thủ” là Hồ Chí Minh và Ngô Đình Diệm. Cả hai đều dùng một vũ khí phi quân sự đặc biệt là chiêu bài dân tộc (HCM) và chính  nghĩa dân tộc (NĐD). Hồ Chí Minh thì đựơc các đảng phái Quốc Gia tiếp tay, cứu giúp. Còn Ngô Đình Diệm thì bị Mỹ và một số Tướng Lãnh giết với sự tiếp tay hay tán thành của những chính khách và đảng phái không ưa ông. Vì vậy mà phe quốc gia đã thua. Hậu quả là tòan quốc rơi vào tay CS, gây nên thảm họa suốt trong 35 năm qua.
Muốn thoát thảm họa đó, điều cần trước tiên là phe quốc gia chúng ta phải tự kiểm điểm và phân tích tình hình để cùng tìm hiểu và cùng đồng ý với nhau về  nguyên nhân thất bại, đúng theo chiến pháp của các chiến lược gia Đông Tây kim cổ. Ngày nay, không cần phải là Tôn Võ, Ngô Khởi hay Clausewitz mới có thể biết rằng bao lâu bên thua còn tranh cãi nhau, đổ lỗi cho nhau về nguyên nhân thất bại, thì bấy lâu vẫn chưa thế nào có thể bày binh bố trận để giành lại phần thắng.
Tóm lại,  có khiêm tốn nhận mình thua và tìm đúng nguyên nhân thất trận thì chúng ta, hay con cháu chúng ta sau này, mới tìm ra hướng đi đúng đắn hầu có thể làm điều mà chúng ta hiện nay không làm nổi, là cứu nước nhà khỏi họa diệt vong vào tay kẻ thù phương Bắc. Chúng tôi nói chúng ta không thể nào làm nổi là căn cứ vào sự đổ vỡ tan tành nền tảng vật chất và tinh thần của phe Quốc Gia từ sau 1963 tới nay và hậu quả là sự đổ vỡ uy tín của các cấp lãnh đạo các đảng phái  chỉ biết trông chờ sự giúp đỡ của ngoại bang luôn đặt quyền lợi nước họ trên hết. Cũng vì quyền lợi dân tộc mình, chắc chắn ngoại bang không muốn giúp một số cá nhân hay đòan thể tổ chức lỏng lẻo lưu vong như chúng ta bằng một chế độ đã đứng vững trên ba thập kỷ, có lãnh thổ, có chính quyền. Ta có thể bảo như thế là họ ích kỷ. Nhưng thuyết phục họ bỏ quyền lợi riêng để tranh đấu cho những kẻ mất nuớc như chúng ta là bất khả thi, dù chúng ta nhân danh nhân quyền hay lòng nhân đạo xin họ giúp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Công Việc

Chúng tôi sẽ mang lại tin tức, tài liệu chính xác trong tình yêu dân -tộc để xây dựng một ViệtNam, không mang các chủ thuyết ngoại-lai, bè đảng như chủ thuyết Cộng-Sản đã và đang thống trị con, dân Việt hiện nay, vì nó được hệ thống hóa tinh vi hơn thời Bắc thuộc, và Pháp thuộc để bắt đồng bào Việt phải cam chịu tủi nhục, phục tùng và làm nô lệ kiểu mới cho Chủ Nghĩa Cộng Sản. Cha ông chúng đã hiên ngang gầy dựng nước Việt, vậy chúng ta đã làm được gì?
Chúng ta phải nhìn vào sự thật để phục vụ con, dân Nước Việt. Nếu muốn đất nước của chúng ta phú cường, độc lập toàn vẹn.
“Nếu bọn Việt Cộng thắng, thì quốc-gia Việt-Nam cũng sẽ bị tiêu-diệt và sẽ biến thành một tỉnh nhỏ của Trung-hoa Cộng-sản. Hơn nữa toàn-dân sẽ phải sống mãi mãi dưới ách độc tài của một bọn vong bản vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo."
Ngô Đình Diệm
(Đồng Cam, Tuy-Hòa 17-9-1955)

Thiện Nguyện

Chúng tôi mời gọi sự cộng tác, đóng góp của các tầng lớp trong xã hội, từ dịch thuật, viết, kỹ thuật, kiến thức nông, công, ngư, kỹ, thương nghiệp. Ngõ hẩu phục vụ lợi ích mọi người dân Việt và Tổ quốc.

Thực Hiện

Nhóm thực hiện xin chân thành kính chúc đồng bào trong tinh thần Đồng-Tiến.

Thư Từ, Bài Vở, Liên Lạc

Chúng tôi luôn sẳn sàng đón nhận thư từ, bài vở, góp ý của mọi tầng lớp đồng bào.
Thư về:

infor@ngodinhdiem.net

#Đánh giá lại Ngô Đình Diệm
#Caravelle I
#Caravelle II

Copyright © 2010 Ngodinhdiem.net . All rights reserved.

Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời