NDD pict
#Cố TổngThống Ngô Đình Diệm

Hồ Chí Minh Ngô Đình Diệm
và cuộc chiến Quốc Cộng
#02                 

Minh Võ

Xem lại những hình ảnh kỷ niệm xưa của các chiến sĩ thuộc mọi quân binh chủng, kể cả hình ảnh hàng ngàn nữ quân nhân mặc đồng phục hàng ngũ chỉnh tè đi diễn hành; và đọc những hồi ký hay phóng sự chiến trường nhắc lại những chiến công oanh liệt của các chiến sĩ Nhảy Dù, hay thủy quân lục chiến,  ngừoi viết thật không còn lòng dạ nào kêu gọi mọi ngưòi hãy tìm hiểu lý do tại sao chúng ta thất trận. Chúng tôi thật lòng chỉ muốn mãi mãi ca tụng những chiến công hiển hách của quân ta, và lớn tiếng xỉ vả Cộng quân .....
Đó là về mặt tình cảm. Chúng tôi chỉ muốn tin như nhiều người rằng Mỹ đã phản bội và bỏ rơi chúng ta để cho lòng nhẹ bớt đớn đau và chua xót. Nhưng xét về mặt lý trí, và nhìn lại những cảnh máu đổ đầu rơi trong chiến tranh và cảnh mẹ trẻ bồng con thơ đội khăn tang khóc chồng vừa tử trận, có hàng chục vạn, hàng trăm vạn cảnh như vậy khắp nơi trong nước, chúng tôi không thể nào phủ nhận những sự thực lịch sử, và những luận cứ do lý trí cung cấp để tiếp tục lừa dối con cháu chúng ta về trách nhiệm của phe ta, dù rất  muốn tin rằng chúng ta không hề thua....
Chúng tôi đồng ý là chiến sĩ VNCH đã chiến đấu anh dũng. Tướng lãnh và chỉ huy các cấp trong Quân Lực VNCH, phần nhiều đã làm tròn trách nhiệm của mình. Nhờ vậy, về mặt chiến thuật quân dân miền Nam đã thắng những trận quyết định.
Nhưng về mặt chiến lược, các nhà lãnh đạo tối cao đã có những sai lầm căn bản, vì đã không hiểu rõ tính chất của cuộc chiến, và thế chiến tòan cầu. Kể cả một số  nhà lãnh đạo Đồng Minh.
Trong chương này chúng tôi sẽ lần lựợt mổ xẻ khuyết điểm quan trọng nhất về mặt chiến lược theo 3 đề mục chính: Tính chất của cuộc chiến, sự lãnh đạo cuộc chiến của phe Cộng Sản qua vai trò của ông Hồ Chí Minh, và vai trò và lợi thế của ông Ngô Đình Diệm khi sáng lập Cộng Hòa Việt Nam và lãnh đạo phe Quốc Gia.

I. Về cuộc chiến.
 Định danh cuộc chiến.

         Trước hết không nên gọi cuộc chiến này là chiến tranh ủy nhiệm, hàm ý rằng chúng ta đánh Cộng Sản theo ủy nhiệm của Hoa Kỳ, hay của các cường quốc Phương Tây, còn phe Cộng sản thì chiến đấu do ủy nhiệm của Liên Xô và Trung Cộng. Vì cuộc chiến chống Cộng Sản Quốc Tế là nhiệm vụ sống chết của mọi người mọi nước trong cộng đồng nhân lọai. Riêng tại Việt Nam thì đây là cuộc chiến sinh tử của tòan dân, vì sự tồn vong của Tổ Quốc. Chứ làm sao lại có thể là vì sự ủy nhiệm của một đại cường nào?
Cũng không nên gọi chiến tranh Đông Dương I, và chiến tranh Đông Dương II.
Về cái gọi là chiến tranh Đ D I, có người như ông Lê Xuân Khoa còn gọi là chiến tranh Việt Pháp, hàm ý rằng đó là cuộc chiến tranh giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Pháp, hay giữa nước Pháp (Cộng Hòa Pháp Quốc) và nướcViệt Nam (Dân Chủ Cộng Hòa). Không gì sai lầm và tai hại về mặt chiến lược cho bằng. Vì như thế mặc nhiên đã thừa nhận phe Cộng lãnh đạo tòan dân Việt Nam chống Pháp thực dân. Lẽ tất nhiên trong cuộc chiến gọi là “chiến tranh Việt Pháp” đó, vẫn theo hàm ý của ông Lê Xuân Khoa, phe Quốc Gia chỉ là tay sai của thực dân Pháp, chống lại nhân dân Việt Nam.
Về “chiến tranh Đ D II”, phe Cộng đã chính thức gọi là “cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước”, như nhan đề cuốn sách của Văn Tiến Dũng. Nếu chúng ta cũng theo đó nhận cuộc chiến theo danh xưng đó, thì chúng ta cũng tự coi phe Quốc Gia chỉ là tay sai hay lính đánh thuê của Mỹ.
Cũng không nên bắt chước một số sử gia, học giả hay ký giả ngọai quốc gọi cuộc chiến giữa khối Cộng và Thế Giới Tự Do là chiến tranh lạnh. Vì thực ra có nơi có lúc nó đã chẳng lạnh chút nào ví dụ như ở Triều Tiên những năm đầu thập niên 50 hay ở Việt Nam từ 1945 đến 1954 rồi từ 1965 đến 1975, hay ở Trung Hoa từ 1927 đến 1949.
Vậy phải định danh cuộc chiến thế nào mới chính xác?
Trước hết muốn hiểu rõ cuộc chiến Việt Nam phải đặt nó vào trong bối cảnh và khuôn khổ cuộc chiến tòan cầu, tòan diện (bằng đủ mọi hình thức, vũ trang cũng như phi vũ trang) do Cộng Sản Quốc Tế chủ xướng nhắm vào tòan thể nhân lọai.Vấn đề này trước khi xuất hiện phong trào Quốc Tế CS không cần đặt ra. Nhưng nay thì đã thành vấn đề tối ư cần thiết.        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Công Việc

Chúng tôi sẽ mang lại tin tức, tài liệu chính xác trong tình yêu dân -tộc để xây dựng một ViệtNam, không mang các chủ thuyết ngoại-lai, bè đảng như chủ thuyết Cộng-Sản đã và đang thống trị con, dân Việt hiện nay, vì nó được hệ thống hóa tinh vi hơn thời Bắc thuộc, và Pháp thuộc để bắt đồng bào Việt phải cam chịu tủi nhục, phục tùng và làm nô lệ kiểu mới cho Chủ Nghĩa Cộng Sản. Cha ông chúng đã hiên ngang gầy dựng nước Việt, vậy chúng ta đã làm được gì?
Chúng ta phải nhìn vào sự thật để phục vụ con, dân Nước Việt. Nếu muốn đất nước của chúng ta phú cường, độc lập toàn vẹn.
“Nếu bọn Việt Cộng thắng, thì quốc-gia Việt-Nam cũng sẽ bị tiêu-diệt và sẽ biến thành một tỉnh nhỏ của Trung-hoa Cộng-sản. Hơn nữa toàn-dân sẽ phải sống mãi mãi dưới ách độc tài của một bọn vong bản vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo."
Ngô Đình Diệm
(Đồng Cam, Tuy-Hòa 17-9-1955)

Thiện Nguyện

Chúng tôi mời gọi sự cộng tác, đóng góp của các tầng lớp trong xã hội, từ dịch thuật, viết, kỹ thuật, kiến thức nông, công, ngư, kỹ, thương nghiệp. Ngõ hẩu phục vụ lợi ích mọi người dân Việt và Tổ quốc.

Thực Hiện

Nhóm thực hiện xin chân thành kính chúc đồng bào trong tinh thần Đồng-Tiến.

Thư Từ, Bài Vở, Liên Lạc

Chúng tôi luôn sẳn sàng đón nhận thư từ, bài vở, góp ý của mọi tầng lớp đồng bào.
Thư về:

infor@ngodinhdiem.net

#Đánh giá lại Ngô Đình Diệm
#Caravelle I
#Caravelle II

Copyright © 2010 Ngodinhdiem.net . All rights reserved.

Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời