NDD pict
#Cố TổngThống Ngô Đình Diệm

Hồ Chí Minh Ngô Đình Diệm
và cuộc chiến Quốc Cộng
#20                 

Minh Võ

Thứ ba, dầu sao cá nhân chúng tôi cũng là quân nhân trong cả hai nền Cộng Hòa Việt Nam. Cấp bậc và chức vụ đều thấp. Nhưng trong sự sụp đổ của cả hai nền  Cộng Hòa chúng tôi nhìn nhận mình có lỗi, không nhiều thì ít. Trứoc hết có lỗi với nền Đệ Nhất Cộng Hòa vì đã không làm gì hơn để bảo vệ nó. Đối với Đệ Nhị Cộng Hòa đã không góp sức làm cho nó hữu hiệu hơn, để khỏi thất trận.
Hy vọng, gần 10 năm trong ngục tù CS và gần 20 năm sống cuộc sống ly hương đã và đang  là những hình phạt quá nhẹ đối với những lỗi lầm của người viết, nhưng cũng đủ để nhớ mãi những cái chết của trên 3 triệu dồng bào trong chiến tranh khiến cho hàng triệu cô nhi, quả phụ và hàng chục vạn thương phế binh ngày nay đang phải sống cảnh lầm than cơ cực và sỉ nhục trăm chiều. Và nhất là những hình phạt nhẹ đó đủ để nhắc nhở đến hàng chục vấn đề to lớn nêu lên ở đầu bài này.
Có bao giờ chúng ta và con cháu chúng ta quên đựoc rằng những điều đó là hậu quả của cuộc chiến và sự thất trận của chúng ta  không?

Minh Võ
San Diego 29-8-2010
Chú thích:

(1) Chúng tôi tạm bỏ qua sự kiện Vua Bảo Đại tuyên bố Việt Nam Độc Lập ngày 11 tháng 3 năm 1945, với chính phủ Trần Trọng Kim ra đời sau đó. Vì nhiều người coi đó là một nền độc lập do Nhật ban cho, chúng ta không phải tranh đấu gì cho việc thu hồi nền độc lập đó. Vả lại nó chỉ tồn tại trong một thời gian vắn, trước khi chính phủ Trần Trọng Kim từ chức ngày 7-8-45, rồi nhà vua bị Việt Minh ép phải thóai vị.

(1bis) (từ trang 389-398, Tủ Sách Tiếng Quê Hương, ấn bản 2, 2006)

(1ter)Agit-Prop (có nghĩa là Khuấy Động và Tuyên Truyền, có ý nói cơ quan khuấy động hay vận động quần chúng và tuyên truyền) là một bộ phận vô cùng quan trọng trong các đảng CS hay chính quyền CS khắp nơi trên thế giói. Trong cuốn Ai Giết Hồ Chí Minh chúng tôi đã dành 2 chương để bàn về Agit-Prop.

 (2) Khi chúng tôi nhắc lại việc ông Diệm từ chức thựong thư bộ lại để phản đối Pháp và triều đình và đã được nhiều người ngưỡng mộ ca tụng, kể cả nhà cách mạng Phan Bội Châu, thì có người hỏi vặn lại rằng thế thì sao không từ chức “Tuần vũ” hồi 1929. Vì vậy ở đây chúng tôi cũng xin phòng hờ trứoc có người sẽ hỏi tại sao hồi 1920 và 1929, nước nhà chưa độc lập, sao ông Diệm lại nhận chức tri phủ rồi tuần vũ của Triều Đình? Xin thưa trước hết là vì vào thời gian đó, chưa có chiêu bài dân tộc giả dối của HCM cần phải hóa giải và đối phó. Hơn nữa khi nhận chức tri phủ ông Diệm mới 20 tuổi và khi nhận chức Tuần Vũ mới 28 tuổi. Ở tuổi đó có chịu khó nhịn nhục và cố gắng làm tròn nhiệm vụ được Triều Đình giao phó thì mới có đường tiến lên đến chức thựong thư bộ lại là chức chỉ sau nhà vua, và lúc đó từ chức mới làm Thực dân Pháp bẽ mặt và tức tối và mọi người kể cả nhà vua phải sửng sốt. Còn nhà cách mạng lừng danh họ Phan mới có cớ làm bài thơ thất ngôn bát cú ca tụng ông Diệm như chúng tôi đã trưng dẫn tòan bộ nội dung trong cuốn NDD và chính nghĩa dân tộc. Cụ Phan còn bảo sẵn sàng làm kẻ đánh xe cho ông Diệm (“Sau ngựa Châu xin quất ngọn roi”). Đúng ra phải thêm là ngòai chức thượng thư bộ Lại, ông Diệm còn từ chức luôn chức chủ tịch ủy ban cải cách là ủy ban hỗn hợp Việt Pháp tối cao với quyền hành và nhiệm vụ tranh đấu thêm quyền cho Triều Đình và chủ quyền cho Nước nhà. Nhưng vì sự ngoan cố của Thực dân Pháp ông đã không đạt được mục đích nên mới từ chức.

(2bis) Ông Hồ Sỹ Khuê, tác giả cuốn Hồ Chí Minh, Ngô Đình Diệm và Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam (Nhà XB Văn Nghệ năm 1992, tr 164, 184) cũng nhiều lần khen ông Diệm đã tiên tri về nhiều vấn đề trong đó có việc Mỹ sẽ thay thế vai trò của Pháp ở Việt Nam.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Công Việc

Chúng tôi sẽ mang lại tin tức, tài liệu chính xác trong tình yêu dân -tộc để xây dựng một ViệtNam, không mang các chủ thuyết ngoại-lai, bè đảng như chủ thuyết Cộng-Sản đã và đang thống trị con, dân Việt hiện nay, vì nó được hệ thống hóa tinh vi hơn thời Bắc thuộc, và Pháp thuộc để bắt đồng bào Việt phải cam chịu tủi nhục, phục tùng và làm nô lệ kiểu mới cho Chủ Nghĩa Cộng Sản. Cha ông chúng đã hiên ngang gầy dựng nước Việt, vậy chúng ta đã làm được gì?
Chúng ta phải nhìn vào sự thật để phục vụ con, dân Nước Việt. Nếu muốn đất nước của chúng ta phú cường, độc lập toàn vẹn.
“Nếu bọn Việt Cộng thắng, thì quốc-gia Việt-Nam cũng sẽ bị tiêu-diệt và sẽ biến thành một tỉnh nhỏ của Trung-hoa Cộng-sản. Hơn nữa toàn-dân sẽ phải sống mãi mãi dưới ách độc tài của một bọn vong bản vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo."
Ngô Đình Diệm
(Đồng Cam, Tuy-Hòa 17-9-1955)

Thiện Nguyện

Chúng tôi mời gọi sự cộng tác, đóng góp của các tầng lớp trong xã hội, từ dịch thuật, viết, kỹ thuật, kiến thức nông, công, ngư, kỹ, thương nghiệp. Ngõ hẩu phục vụ lợi ích mọi người dân Việt và Tổ quốc.

Thực Hiện

Nhóm thực hiện xin chân thành kính chúc đồng bào trong tinh thần Đồng-Tiến.

Thư Từ, Bài Vở, Liên Lạc

Chúng tôi luôn sẳn sàng đón nhận thư từ, bài vở, góp ý của mọi tầng lớp đồng bào.
Thư về:

infor@ngodinhdiem.net

#Đánh giá lại Ngô Đình Diệm
#Caravelle I
#Caravelle II

Copyright © 2010 Ngodinhdiem.net . All rights reserved.

Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời