NDD pict
#Cố TổngThống Ngô Đình Diệm

Hồ Chí Minh Ngô Đình Diệm
và cuộc chiến Quốc Cộng
#21                 

Minh Võ

(3) SĐD trang 70  Nguyên Văn:
"President Diem  stabilized South Vietnam as a keystone holds up a dome. Political forces converge on him from all directions, but by balancing one against another, he locked all of them into place. And just as a keystone 's importance is not apparent unless it is removed, Diem's vital role became clear only after his demise, when the entire South Vietnamese political system came crashing down,"
"What the coup supporters in the Kennedy administration should have known all along now became painfully clear: The choice in South Vietnam had been not between Diem and somebody better but between Diem and somebody worse.
"Whatever his faults, Diem possessed a significant measure of legitimacy. He was a strong leader of a nation that desperately needed strong leadership. With him gone, power in South Vietnam was up for grabs. The administration officials who had so eagerly hatched the plots against Diem soon discovered that their South Vietnamese collaborators were hopelessly bad leaders. Skills needed to overthrow a government are not useful for running one. Leading a coup and leading a country are two entirely different jobs. The chaotic leadership crisis that followed in South Vietnam was a direct consequence of the overthrow of president Ngô Đình Diêm."
Chúng tôi nhân mạnh "chaotic leadership crisis" (cuộc khủng hoảng lãnh đã đến hoảng loạn) ở đây. Trong hồi ký của ông Nguyễn Cao Kỳ tác giả đã nói đến 7 lần thay đổi chính phủ trong 12 tháng. Và Giáo Sư Phạm Kim Vinh, tức ký giả Trương Tử Phòng, trong "Cái chết của Nam Việt Nam" (trang 66) thì năm 9 laàn trong 18 thaùng.

(3bis) theo Maurice Vaisse thì số quân Liên Hiệp Pháp hiện diện tại Việt Nam vào tháng 6 năm 1954 là 177,000)

(4) Xin đừng nhìn sự kiện lịch sử này một cách máy móc rồi lý luận rằng, vì đã thỏa thuận đụoc với quan thầy của VC là Trung Cộng gần một năm trước rồi (27-2-1972) cho nên (ngày 27 tháng 1 năm 1973) Mỹ mới ký hiệp định Paris trao miền Nam cho Bắc Việt. Vì thực ra chính quỳền Johnson đã bắr đầu hòa đàm với Bắc Việt vào năm 1968 để ra khỏi cuộc chiến. Và ngày 25-7-1969, trong một cuộc họp báo Tổng Thống Nixon, mới tuyên thệ nhận chức được nửa năm, đã phác họa Chủ Thuyết Nixon mà nội dung gồm có việc Việt Nam hóa chiến tranh. Nghĩa là Hoa Kỳ sẽ dần dần trao trách nhiệm chiến tranh cho các cấp lãnh đạo ngừoi Việt Nam, Hoa kỳ chỉ còn yểm trợ bằng hỏa lực và tiếp liệu.  Cho nên đáng lẽ ngay từ đó chính phủ Nguyễn Văn Thiệu đã phải chuẩn bị đễ đối phó với việc Mỹ sẽ rút quân. Nhưng vì không chuẩn  bị gần, chuẩn bị xa cho sự kiện đó nên khi nước đến trôn, mới cuống cuồng “bỏ của chạy lấy người”, bỏ nước chạy thục mạng. Rồi ngày nay các đệ tử ruột của ông đổ tội cho đồng minh tháo chạy, bỏ rơi mình,
Với thông cáo chung Thượng Hải, Hoa Kỳ đã nắm được quan thầy của VC rồi. Nhưng vẫn còn phải có trận “Điên Biên Phủ trên không” dịp Giáng Sinh cuối năm 1972 và cuộc phong tỏa Hải Cảng Hải Phòng mới bắt buộc được Lê Dức Thọ chịu hội đàm nghiêm chỉnh để đi đến hiệp định Paris ngày 27-1-1973. Như vậy chứng tỏ bãi lầy không phải dễ thóat ra.
Trong trường hợp đó nếu có người cứ cố níu lấy Đồng Minh, không cho rút chân ra, thì thử hỏi có câu nói nảy lửa độc ác nào (Sao chúng không chết đi cho rồi, cứ níu kéo hòai! mà kẻ đang sa lầy chẳng thốt ra? Sa lầy phần nhỏ vì trận chiến ác liệt, nhưng phần lớn vì những nhà báo (mỗi ngòi bút là một sư đòan), và phong trào phản chiến mà những nhà báo này đã phát động tại những thành phố lớn nhất của Mỹ chi phối thái độ và lập trừong chống chiến tranh của các nhà lập pháp ở điện Capitol. Xin hãy nhớ lại những cuộc biểu tình phản chiến của hàng chục vạn người tham dư ở New York, Los Angeles, San Francisco, Washington DC... và khỏang ba chục thành phố khác vào những ngày tháng đó.

(4bis) SĐD, NXB Simon and Schuster, NY, London, Tokyo, Sydney, 1988. Thực tế chiến thắng đã tới 8 năm sớm hơn lời tiên đóan của tác giả. trong tác phẩm này, Nixon lại một lần nữa nhắc lại “lỗi lầm tệ hại nhất của chúng ta là đã xúi dục lật đổ tổng Thống Diệm năm 1963...” (tr 123)

 (5) Xin xem Ngô Đình Diệm và Chính Nghĩa Dân Tộc của MV, do Diễn Đàn Giáo Dân tái bản đầu năm 2009, các trang 198 và 199. Câu nói We were culpable là của McNamara. Các TT Johnson và Nixon không dùng chữ culpable, nhưng dùng chữ mistake.

(6) SĐD trang 215: “Các đồng chí ĐVQDĐ ( Trương Tử Anh, Phạm Khải Hòan, D/C Kim, MV) cho rằng, nguyên văn:
Cuộc cách mạng nào cũng chỉ đi tới mục đích là giành lại độc lập cho Tổ quốc”. Thì dầu mặt trận VM hay đòan thể nào cũng vậy. Việt Minh nắm được chính quyền, chúng ta sẽ tham gia hướng dẫn họ trên công cuộc phục vụ nhân dân; nếu họ trỏ mặt , lúc đó chúng ta sẽ lấy nhân dân làm hậu thuẫn mà hạ họ xuống. Vả lại lực lượng của họ có gì đáng cho chúng ta lo ngại? Nếu nay chúng ta dùng võ lực để đối phó trong lúc này ắt có cuộc lưu huyết! Cộng sản chưa thấy đâu mà đã thấy ngay dân chúng bị tàn sát. Sau đây lịch sử sẽ quy tội cho chúng ta  là tham cầu địa vị, gây nên cảnh nồi da sáo thịt! tội đó há riêng một cá nhân gánh chịu!”

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Công Việc

Chúng tôi sẽ mang lại tin tức, tài liệu chính xác trong tình yêu dân -tộc để xây dựng một ViệtNam, không mang các chủ thuyết ngoại-lai, bè đảng như chủ thuyết Cộng-Sản đã và đang thống trị con, dân Việt hiện nay, vì nó được hệ thống hóa tinh vi hơn thời Bắc thuộc, và Pháp thuộc để bắt đồng bào Việt phải cam chịu tủi nhục, phục tùng và làm nô lệ kiểu mới cho Chủ Nghĩa Cộng Sản. Cha ông chúng đã hiên ngang gầy dựng nước Việt, vậy chúng ta đã làm được gì?
Chúng ta phải nhìn vào sự thật để phục vụ con, dân Nước Việt. Nếu muốn đất nước của chúng ta phú cường, độc lập toàn vẹn.
“Nếu bọn Việt Cộng thắng, thì quốc-gia Việt-Nam cũng sẽ bị tiêu-diệt và sẽ biến thành một tỉnh nhỏ của Trung-hoa Cộng-sản. Hơn nữa toàn-dân sẽ phải sống mãi mãi dưới ách độc tài của một bọn vong bản vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo."
Ngô Đình Diệm
(Đồng Cam, Tuy-Hòa 17-9-1955)

Thiện Nguyện

Chúng tôi mời gọi sự cộng tác, đóng góp của các tầng lớp trong xã hội, từ dịch thuật, viết, kỹ thuật, kiến thức nông, công, ngư, kỹ, thương nghiệp. Ngõ hẩu phục vụ lợi ích mọi người dân Việt và Tổ quốc.

Thực Hiện

Nhóm thực hiện xin chân thành kính chúc đồng bào trong tinh thần Đồng-Tiến.

Thư Từ, Bài Vở, Liên Lạc

Chúng tôi luôn sẳn sàng đón nhận thư từ, bài vở, góp ý của mọi tầng lớp đồng bào.
Thư về:

infor@ngodinhdiem.net

#Đánh giá lại Ngô Đình Diệm
#Caravelle I
#Caravelle II

Copyright © 2010 Ngodinhdiem.net . All rights reserved.

Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời