NDD pict
#Cố TổngThống Ngô Đình Diệm

Hồ Chí Minh Ngô Đình Diệm
và cuộc chiến Quốc Cộng
#09                 

Minh Võ

Du kích chiến, chiến tranh nhân dân, chiến pháp lấy ít đánh nhiều, lấy yếu đánh mạnh của Mao Trạch Đông mà CS Việt Nam tận dụng được là nhờ có chiêu bài dân tộc của HCM. Cộng Sản đã nhân danh tổ quốc, nhân danh lòng ái quốc để làm ra những điều không thể tưởng tượng, dù nó dã man, phi lý đến đâu chăng nữa. Vì lúc ấy phe Quốc Gia chúng ta chưa có ai biết để vạch mặt chiêu bài ái quốc giả dối của họ Hồ.
Quả thực phe Quốc Gia chúng ta, từ thời các ông Hồ Học Lãm, Trương Bội Công, Nguyễn Hải Thần hay Vũ Hồng Khanh, Nguyễn Tương Tam, Trương Tử Anh trước 1945, cho đến Quốc Trưởng Bảo Đại, với các thủ tướng Nguyễn Văn Xuân,  Nguyễn Phan Long, Trần Văn Hữu, Nguyễn Văn Tâm, Bủu Lộc ... không có ai hiểu được mưu mô hiểm độc, xảo trá nằm trong cái chiêu bài ái quốc, chiêu bài dân tộc cũng như tác dụng ghê gớm của cái chiêu bài đó đối với nhân dân Việt Nam đã quá đau khổ tuyệt vọng trong tám chục năm bị ách thống trị của Thực Dân Pháp.
Tuy nhiên nhìn vào lịch sử một cách khách quan, thì thấy chúng ta đã có một người hiểu rõ nội dung và tác dụng của cái chiêu bài dân tộc giả dối của Hồ Chí Minh và biết sử dụng chủ nghĩa dân tộc và lòng yêu nước nồng nàn, để hóa giải cái chiêu bài ấy bằng cách không ngừng tranh đấu bằng những phương tiện ôn hòa cho nền độc lập của việt Nam là ông Ngô Đình Diệm. Ông Diệm cũng là người duy nhất trong số các nhân vật quốc gia tên tuổi đã không mắc lừa để thỏa hiệp vói ông Hồ trong các chính phủ liên hiệp.

III  Ngô Đình Diệm và chính nghĩa dân tộc
Ở phần II, khi nói về Hồ Chí Minh chúng tôi đã tóm tắt hết sức vắn gọn, chỉ chú trọng đến phần lý luận chứ không đặt nặng vấn đề nghiên cứu lịch sử, Vì hai cuốn Ai Giết Hồ Chí Minh và Hồ Chí Minh nhận định tổng hợp đã làm nhiệm vụ này rồi. Dưới đây ở phần III này chúng tôi cũng chỉ xin tóm tắt hết sức vắn tắt về con người Ngô Đình Diệm. Và cũng như phần II, phần III này cũng chỉ chú trọng đến cách đối phó của ông Diệm chống lại chiêu bài dân tộc của ông Hồ mà thôi. Vì chúng tôi cũng đã có hai cuốn sách gần ngàn trang nói về ông Diệm. Nếu độc giả thấy những điều trình bày trong bài này không sáng sủa hay thiếu dẫn chứng, không đủ tính thuyết phục, thì xin cảm phiền đọc lại những tác phẩm trên.
Các sử gia và chính khách thường mệnh danh ông Ngô Đình Diệm là con người bí ẩn (an Enigma), hay con người “tất cả hoặc không gì cả” (“Tout Ou Rien”, All Or Nothing)
Có mấy yếu tố cấu thành sự bí ẩn của ông Diệm. Ví dụ tư tưởng và lối sống pha lẫn ảnh hưởng của Nho Giáo và ảnh hưởng của Công giáo. Ví dụ nhận viện trợ của Mỹ nhưng lại có nhiều hành động xem ra  chống Mỹ một cách cực đoan. Ví dụ chống Cộng Sản nhưng lại toan tính hiệp thương với Cộng Sản. ..
Quan điểm và thái độ “tất cả, hoặc không gì cả” thường được áp dụng cho lập trường chính trị quá cứng rắn và có vẻ cố chấp, không thỏa hiệp, không thể thương lượng . Ví dụ tranh đấu đòi độc lập hoàn toàn. Ví dụ nhất định khước từ đề nghị của lãnh tụ Liên Xô Nikita Khrutshchev cho cả hai miền Nam, Bắc Việt Nam cùng vào Liên Hiệp Quốc hồi năm 1957. Ví dụ khi cựu hòang Bảo Đại đã thu hồi Độc Lập với thông cáo chung Vịnh Hạ Long, mời ông làm thủ tướng ông đã từ chối lấy cớ nền đôc lập chưa hoàn toàn vì Việt Nam còn phải ở trong Liên Hiệp Pháp. Một năm sau, với hiệp ước Élysée ký giữa quốc trưởng Bảo Đại và Tổng Thống Pháp Vincent Aauriol, nền độc lập đã rộng rãi hơn. Nhưng ông lại một lần nữa khước từ không nhận lời làm thủ tướng, cũng với cùng một lý do: Pháp chưa trao trả độc lập hoàn toàn. (1bis)
Thái độ ương ngạnh đó đã khiến nhiều người từng nức lòng ủng hộ ông đã không ủng hộ ông nữa và cựu hoàng cũng thất vọng về ông, để sau này (giữa năm 1954) đã phải nhắc đến để khẩn khỏan mời ông ra cứu nước vào lúc nước nhà đã mất một nửa vào tay Việt Minh: “Cứ mỗi khi tôi cần thay đổi chính phủ, tôi lại phải gọi đến ông. Ông thì lúc nào cũng từ chối...”)
Lần sau cùng này ông Diệm đã nhận lời, khi quốc trưởng Bảo Đại bằng lòng trao cho ông toàn quyền dân sự và quân sự, như một điều kiện tiên quyết.
Tại sao ông đòi độc lập hoàn toàn, tại sao đòi toàn quyền dân sự và quân sự? Vì, tôi nghĩ, với kinh nghiệm đối với Pháp, kinh nghiệm đối với Việt Minh Cộng Sản, và kinh nghiệm với các đảng phái quốc gia và các giáo phái ở miền Nam, ông đã nhìn thấy rõ: Chỉ có đường lối cứng rắn và thái độ cưong nghị của ông mới có thể đương đầu với Pháp, khuất phục và thống nhất các phe phái ở miền Nam, tạo một thế mạnh đủ hòng đối phó với chiêu bài dân tộc giả dối của Hồ Chí Minh.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Công Việc

Chúng tôi sẽ mang lại tin tức, tài liệu chính xác trong tình yêu dân -tộc để xây dựng một ViệtNam, không mang các chủ thuyết ngoại-lai, bè đảng như chủ thuyết Cộng-Sản đã và đang thống trị con, dân Việt hiện nay, vì nó được hệ thống hóa tinh vi hơn thời Bắc thuộc, và Pháp thuộc để bắt đồng bào Việt phải cam chịu tủi nhục, phục tùng và làm nô lệ kiểu mới cho Chủ Nghĩa Cộng Sản. Cha ông chúng đã hiên ngang gầy dựng nước Việt, vậy chúng ta đã làm được gì?
Chúng ta phải nhìn vào sự thật để phục vụ con, dân Nước Việt. Nếu muốn đất nước của chúng ta phú cường, độc lập toàn vẹn.
“Nếu bọn Việt Cộng thắng, thì quốc-gia Việt-Nam cũng sẽ bị tiêu-diệt và sẽ biến thành một tỉnh nhỏ của Trung-hoa Cộng-sản. Hơn nữa toàn-dân sẽ phải sống mãi mãi dưới ách độc tài của một bọn vong bản vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo."
Ngô Đình Diệm
(Đồng Cam, Tuy-Hòa 17-9-1955)

Thiện Nguyện

Chúng tôi mời gọi sự cộng tác, đóng góp của các tầng lớp trong xã hội, từ dịch thuật, viết, kỹ thuật, kiến thức nông, công, ngư, kỹ, thương nghiệp. Ngõ hẩu phục vụ lợi ích mọi người dân Việt và Tổ quốc.

Thực Hiện

Nhóm thực hiện xin chân thành kính chúc đồng bào trong tinh thần Đồng-Tiến.

Thư Từ, Bài Vở, Liên Lạc

Chúng tôi luôn sẳn sàng đón nhận thư từ, bài vở, góp ý của mọi tầng lớp đồng bào.
Thư về:

infor@ngodinhdiem.net

#Đánh giá lại Ngô Đình Diệm
#Caravelle I
#Caravelle II

Copyright © 2010 Ngodinhdiem.net . All rights reserved.

Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời