“Nhận định đối chiếu”


NHỮNG NGƯỜI TRONG GIA TỘC CỐ TỔNG THỐNG NGÔ ĐÌNH DIÊM ĐÃ QUA ĐỜI HẾT RỒI, KHÔNG CÒN AI ĐỂ BAN THƯỞNG TIỀN BẠC, ĐỊA VỊ, DANH VỌNG CHO NHỮNG AI VIẾT SỰ THẬT TỐT ĐẸP, KHẢ KÍNH VỀ ÔNG VÀ GIA ĐÌNH. HỌ VIẾT CHỈ VÌ LƯƠNG TRI, LUƠNG TÂM, LIÊM SỈ, CÔNG ĐẠO VÀ TRONG TINH THẦN TÔN TRỌNG SỰ THẬT ĐỂ TRẢ SỰ THẬT VẾ CHO LỊCH SỬ.

VIẾT THUÊ CHO BỌN BUÔN DÂN BÁN NƯỚC ĐẦY QUYỀN LỰC VÀ TIỀN BẠC, BỊA CHUYỆN BÔI NHỌ THIÊN CHÚA GIÁO VÀ GIA ĐÌNH CỤ NGÔ ĐÌNH DIỆM NHẰM CHE LẮP PHỦ TRÙM HÀNH VI ĐỐN MẠT CỦA TÊN TAY SAI ĐỆ TAM QUỐC TẾ NÓI CHUNG VÀ CỦA NGA-HOA NÓI RIÊNG. TÊN NÀY LÀ AI? ĐÓ LÀ TÊN CÓ TRĂM TÊN, NGÀN TỘI. TÊN NẦY NỔI DANH TRONG VIỆC HIẾP DÂM MỘT THIẾU NHI LIÊN KHU 5 VÀ LẤY MỘT THIẾU NỮ MIỀN CAO CÓ CON RỒI CHO GIẾT BẰNG MỘT TAI NẠN XE DU LỊCH.

BỌN BUÔN DÂN BÁN NƯỚC ĐƯƠNG QUYỀN CÒN THUÊ LŨ VIẾT MƯỚN BÔI NHỌ THIÊN CHÚA GIÁO VÀ GIA ĐÌNH CỤ NGÔ ĐÌNH DIỆM ĐỂ NGƯỜI DÂN QUÊN NHỮNG NGHIỆP VỤ BÁN NƯỚC CỦA CHÚNG. CHÚNG CHẤP HÀNH DI CHÚC BUÔN DÂN BÁN NƯỚC CỦA TÊN TAY SAI DO MAO TRẠCH ĐÔNG VÀ STALINE NHÀO NẶN ĐỀ LÀM MỘT TÊN THỪA SAI, BƯNG BÔ VÀ DÂNG ĐẦT NƯỚC VIỆT NAM CHO BỌN ĐỆ TAM QUỐC TẾ VÀ, BÂY GIỜ, CHO TÀU CỘNG.

CÁC TÊN VIẾT MƯỚN NÓI TRÊN KHÔNG HỀ ĐỀ CẬP VIỆC HCM DÂNG HOÀNG SA, TRUỜNG SA CHO TÀU CỘNG. CHÚNG CŨNG KHÔNG HỀ ĐẾ CẬP SỰ VIỆC BỌN BUÔN DÂN BÁN NƯỚC DÂNG ĐẤT, DÂNG ẢI, DÂNG THÁC, DÂNG RỪNG, DÂNG NÚI, DÂNG BIỂN, DÂNG GÁI, DÂNG LAO NÔ, DÂNG TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN CHO TRUNG CỘNG, NHẤT LÀ TÂY NGUYÊN - CĂN CỨ CHIẾN LƯỢC CỦA VN. CHÚNG KHÔNG VIẾT ĐƯỢC MỘT CHỮ VỀ VIỆC CÔNG AN ĐÀN ÁP DÃ MAN ĐỒNG BÀO BIỂU TÌNH CHỐNG TRUNG CỘNG CUỞNG CHIẾM HOÀNG SA, TRƯỜNG SA VÀ “TÀU LẠ” VÀO HẢI PHẬN VN BẮN GIẾT NGƯ DÂN. VẬY CHÚNG LÀ AI ?

NGƯNG VIẾT BÔI HỌ THIÊN CHÚA GIÁO VÀ GIA ĐÌNH CỤ NGÔ ĐÌNH DIỆM, BỌN ĐẦU MỤC TRONG SƠN TRẠI SẼ CÚP LƯƠNG THÌ BỌN VIẾT MƯỚN CHỈ CÒN CÓ NƯỚC LẤY PHÂN BẮC ĐỂ CÚNG TỔ TIÊN VÀ NUÔI VỢ CON CỦA CHÚNG.

==========================================================
Miền Nam Việt Nam đã thực hiện chính sách tư hữu hóa ruộng đất cho các tá điền qua công cuộc Cải Cách Điền Địa do TT Ngô Đình Diệm thực hiện trong những năm 1955-1963. Những ruộng đất bỏ hoang không có chủ điền hiện diện khi kiểm kê trở thành quốc gia công thổ và được chia phát miễn phí cho tá điền. Chủ điền chỉ được giữ tối đa là 100 mẫu. Trong đó 30 mẫu được trực canh và 70 mẫu còn lại phải cho tá điền thuê theo quy chế tá canh. Chính phủ Việt Nam Cộng Hoà lúc đó đã bồi thường số đất bị truất hữu cho chủ điền bằng tiền mặt theo thời giá và công trái phiếu 12 năm. Tá điền được mua trả góp vốn và lãi trong vòng 12 năm, số ruộng đất tối đa là 5 mẫu với giá tiền chính phủ bồi thường chủ điền.
Hai đợt cải cách ruộng đất vào năm 1953-1956 ở Miền Bắc đã giết chết khoảng 200,000 người trong đó có cả đảng viên thành phần tư sản. Vì vậy, vào thời gian đó CSVN đã gây công phẫn trong nhân dân Việt Nam mà cuộc nổi dậy của nông dân Quỳnh Lưu là một trường hợp điển hình. Nhưng cuộc cải cách ruộng đất vẫn tiếp tục trong những năm 1957-1959 để thực hiện xã hội chủ nghĩa. CSVN đã vô sản hoá nhân dân bằng cách thu hồi lại đất đai của nông dân để thành lập những hợp tác xã sản xuất và các nông trường tập thể ở Miền Bắc.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
THÂN PHỤ TỔNG THỐNG NĐD LÀ CỤ NGÔ ĐÌNH KHẢ CHỐNG ĐỐI BỌN PHÁP TRUẤT PHẾ VÀ LƯU ĐÀY VUA THÀNH THÁI - NGƯỜI DÂN HUẾ: “ĐÀY VUA KHÔNG KHẢ; ĐÀO MẢ KHÔNG BÀI” (VUA THÀNH THÁI; MẢ VUA TỰ ĐỨC)
LÝ THỤY (HCM) CÙNG ĐỒNG ĐẢNG LÂM ĐỨC THỤ ĐÃ CHỈ ĐIỂM CHO THỰC DÂN PHÁP BẮT CỤ PHAN BỘI CHÂU TẠI THƯỢNG HẢI ĐỂ LÃNH THƯỞNG 150 NGÀN ĐỒNG ĐÔNG DƯƠNG (1925) BỎ TÚI XÀI CHƠI. KHI VÀO NGỒI TRONG ĐỘNG BA ĐÌNH, HCM CHO GIẾT LÂM ĐỨC ĐÊ DIỆT KHẨU; NHƯNG CÂY KIM TRONG BỌC CŨNG ĐÃ LÒI RA.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
KHÔNG HỀ CÓ MỘT VỊ LÃNH ĐẠO MIỄN NAM NÀO VIẾT HỒI KÝ TỰ TÔN VINH MÌNH NHƯ HỐ CHÍ MINH.
HỒ CHÍ MINH DÙNG NGỤY DANH TRẦN DÂN TIÊN ĐỂ TỰ TÔN VINH: “Người là một lãnh tụ vĩ đại của dân tộc với đầy đủ những đức tính cao đẹp và những khả năng tuyệt vời về mọi lãnh vực chính trị, văn hóa, kinh tế, quân sự, một con người thao lược, lại phúc hậu, nhân đạo, xứng đáng là biểu tượng và là đấng cha già của dân tộc” (Trong quyển “Những mẫu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ Tịch”).
Nếu chính mình khen mình, khen gia đình mình, khen đồng chí mình thì chỉ là “mèo khen mèo dài đuôi”, thuộc loại “mặc áo thụng tự vái”, không phải là một người có đức khiêm cung, một trong những đức tính phải có để được người đời khâm phục và ca ngợi. Không ai kính trọng một tên kiêu ngạo tự đặt mình lên bục cao đạo đức mà mình không có.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
TỔNG THỐNG NGÔ ĐÌNH DIỆM KHÔNG CAN THIỆP VÀO SỰ TRUY TỐ HÀ MINH TRÍ, TÊN ĐÃ ÁM SÁT ÔNG TRÊN BAN MÊ THUỘT. ÔNG CẤM ĐẠI TÁ ĐỔ MẬU, GIÁM ĐỐC NHA AN NINH QUÂN ĐỘI, TRA TẤN, HÀNH HẠ PHẠM PHÚ QUỐC, VIÊN PHI CÔNG BỎ BOM DINH ĐỘC LẬP.
HỒ CHÍ MINH VÂNG LỊNH TÊN CỐ VẤN TRUNG CỘNG LÃ QUÝ BA CHO XỬ BẮN BÀ NGUYỄN THỊ NĂM CÁT THÀNH LONG TẠI HUYỆN ĐẠI TỪ, TỈNH THÁI NGUYÊN. BÀ NGUYỄN THỊ NĂM LÀ MỘT ĐỊA CHỦ ĐÃ TỪNG BẢO BỌC, NUÔI DƯỠNG, CUNG CẤP TIỂN BẠC CHO BỌN CSVN NHƯ LÊ ĐỨC THỌ, TRƯỜNG CHINH, VÕ NGUYÊN GIÁP, HÀ BÁ CANG (HOÀNG QUỐC VIỆT) V.V… TRONG THỜI GIAN BỌN NÀY CÒN HOẠT ĐỘNG KÍN.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
QUỐC GIA VIỆT NAM DƯỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA QUỐC TRƯỞNG BẢO ĐẠI VÀ VIỆT NAM CỘNG HÒA DƯỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA TỔNG THỐNG NGÔ ĐÌNH DIỆM KHÔNG HỀ DỰNG TƯỢNG CỦA BẤT CỨ MỘT NHÀ LÃNH ĐẠO NGOẠI QUỐC NÀO.
SAU KHI CƯỚP ĐƯỢC MIỀN BẮC CỦA QUỐC GIA VIỆT NAM, HỒ CHÍ MINH CHO DỰNG TƯỢNG LÉNINE TẠI VƯỜN HOA BA-ĐÌNH.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
TỔNG THỐNG NĐD CHỐNG HIỆP ĐỊNH TRUNG LẬP HÓA AI LAO NĂM 1962 VÀ KHÔNG CHẤP THUẬN CHO MỸ ĐƯA QUÂN VÀO VIỆT NAM NÊN BỊ THẢM SÁT.
HCM VAN XIN MAO TRẠCH ĐÔNG ĐƯA QUÂN VÀO VIỆT NAM. MTĐ ĐƯA 320 NGÀN QUÂN VÀO VN (1965) – THEO VŨ THƯ HIÊN VÀ HOÀNG VĂN HOAN. HAI NGƯỜI NÀY KHÔNG PHẢI CẦN LAO CÔNG GIÁO ĐÂU ĐẤY NHÁ!
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, KHÔNG HỀ CÓ MỘT VỊ LÃNH ĐẠO NÀO (QUỐC TRƯỞNG BẢO ĐẠI, TỔNG THỐNG NGÔ ĐÌNH DIỆM V.V…) TÔN VINH NGOẠI NHÂN MỘT CÁCH HÈN HẠ NHƯ HỒ CHÍ MINH.
HCM: “Lênin đã mất. Tin này đến với mọi người như sét đánh ngang tay, truyền đi khắp các bình nguyên ở châu Phi và các cánh đồng xanh tươi ở châu Á.” KẾT THÚC BÀI KHÓC LÉNINE, ông ta viết: “Khi còn sống, Người là người cha, người thầy, người đồng chí và là vị cố vấn của chúng ta. Ngày nay, Người là ngôi sao sáng chỉ đường cho chúng ta đi tới cuộc cách mạng xã hội. Lênin bất diệt sẽ sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta.” Báo Pravda ngày 27-1-1924
Lénine, người cha và là người thầy của HCM đã dạy hắn: “Qui n’est pas avec moi est contre moi. Qui est contre moi doit mourir”. Đúng là: “Tel père, tel fils”; “tel maitre tel valet”. HCM tàn ác giống cha của hắn là Lénine. Lenin said on his deathbed: "I committed a great error. My nightmare is to have the feeling that I'm lost in an ocean of blood from the innumerable victims. It is too late to return! To save our country, Russia, we would have needed men like Francis of Assisi (Thánh Francis of Assini, 1181-1226). With ten men like him we would have saved Russia." (không có điều gì gọi là “too late”: khổ hải vô biên, hồi đầu thị ngạn)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
TỔNG THỐNG NĐD CHỐNG TRUNG LẬP HÓA LÀO NĂM 1962: MỘT TRONG CÁC NGUYÊN NHÂN ĐƯA ĐẾN CÁI CHẾT CŨA ÔNG.
HCM TÁN ĐỒNG TRUNG LẬP HÓA LÀO ĐỀ DÙNG HÀNH LANG LÀO CHUYỂN QUÂN VÀO NAM VÀ ĐẶT HẬU CẦN TRÊN ĐẤT LÀO MÀ MIỀN NAM KHÔNG THỂ ĐƯA QUÂN VÀO TIÊU DIỆT VÌ TÔN TRỌNG QUY CHẾ TRUNG LẬP CỦA LÀO. CSVN KHÔNG BAO GIỜ TÔN TRỌNG NHỮNG GÌ CHÚNG KÝ KẾT: Hiệp định Genève 1954, Quy chế trung lập Miên Lào 1962, Thỏa ước hưu chiến 1968, Hiệp định Paris 1973…
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
TỔNG THỐNG NĐD CHỐNG TUYÊN NGÔN NGÀY 04/09/1958 CỦA TRUNG CỘNG NỚI RỘNG HẢI PHẬN CỦA CHÚNG THÊM 12 HÃI LÝ ĐỂ NUỐT HOÀNG SA VÀ TRƯỜNG SA.
HCM HẠ LỆNH CHO VC PHẠM VĂN ĐỒNG KÝ CÔNG HÀM GỬI CHO CHU ÂN LAI NGÀY 14/09/1958 “tôn trọng quyết định ấy và sẽ chỉ thị cho các cơ quan Nhà nước có trách nhiệm triệt để tôn trọng hải phận 12 hải lý của Trung-quốc, trong mọi quan hệ với nước Cộng hòa Nhân dân Trung hoa trên mặt bể”.
(HCM DÂNG HAI QUẦN ĐẢO HOÀNG SA VÀ TRUỜNG SA CHO TRUNG CỘNG TRONG MỘT DỊCH VỤ 10 NGÀY ĐỂ MUA CHỊU BOM ĐẠN ĐEM VÀO TÀN SÁT DÂN MIỀN NAM: TC RA TUYÊN NGÔN NGÀY 4-9-1958, HCM HỌP CHÍNH TRỊ BỘ NGÀY 7-9-1958, PHẠM VĂN ĐỒNG GỞI THƠ XIN TÔN TRỌNG TUYÊN NGÔN CỦA TC NGÀY 14-9-1958) - VỤ “MUA CHỊU” NÀY ĐANG GÂY THẢM HỌA MÀ DÂN TỘC ĐANG PHẢI GÁNH CHỊU.”
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
THỦ TƯỚNG NGÔ ĐÌNH DIỆM (TRƯỚC HIẾN PHÁP 26-10-1956) ĐÃ BAN HÀNH CHỈ DỤ số 53 CẤM HOA KIỀU LÀM 11 NGHỀ VÀ CHỈ THỊ CÁC ĐỊA PHƯƠNG YÊU CẦU CHỦ CÁC CƠ SỞ THƯƠNG MẢI SỬA HIỆU TIỆM RA VIỆT NGỮ.
SAU KHI HỒ CHÍ MINH VÀ ĐỒNG BỌN VÀO HANOI, BỌN TÀU MẶC SỨC TUNG HOÀNH: LÀM BẤT CỨ NGHỀ GÌ. SAU 30 THÁNG TƯ NĂM 1975, DỰA HƠI LIÊN-SÔ, LÊ DUẪN TRỤC XUẤT HOA KIỀU. SAU BÀI HỌC THỨ NHẤT NĂM 1979 CỦA ĐẶNG TIỂU BÌNH, TRÊN KHẮP BA MIỀN ĐẤT NƯỚC, HOA KIỀU LÀ VUA CỦA VN TRÊN MOI BÌNH DIỆN. BÂY GIỜ Ở VIỆT NAM, CÓ CÂU ĐỒNG DAO: “RA NGÕ GẶP TÀU PHÙ; ĐI ĐƯỜNG GẶP XẨM HỦI”
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
Năm 1959, TT Ngô Đình Diệm được giải thưởng LEADERSHIP MAGSAYSAY với ngân phiếu 15,000 USD. Số tiền này được Cụ gởi sang cho Ô. Đỗ Vạn Lý Tổng Lãnh Sự VN tại New Delhi, Ấn Độ, để biếu Đức Đạt-Lai-Lạt-Ma Tây Tạng hiện tỵ nạn tại đây.
Một tên đệ tử của HCM được Nam Hàn tặng 1 triệu mỹ kim (bánh sáp đi…). Không biết bánh quy là cái gì! Phải “có qua có lại mới toại lòng nhau” chứ! Tên đệ tử nớ cũng đem 1 triệu mỹ kim này tặng cho vợ của gã hoạn lợn nổi danh một thời!
A History of Three Warnings By Dr. Jose Antonio Socrates
(Vị tiến sĩ nầy không phải cần lao công giáo đâu đấy nhá!)
When in 1957, a protested Vietnam’s move in Robert Island, The Republic of Vietnam was already in control also of two other islands of the Crescent Group: Pattle and Money Islands. The three South Vietnamese held islands are on the western side of the Crescent Group. Then in August 1958 Saigon took over Duncan Island in the eastern sector of the Crescent, thus facing the Amphitrite Group. Two weeks later the People Republic of China government declared its sovereignty over the whole of the Paracels. They were supported by North Vietnam.

(Vào năm 1957 khi Trung quốc phản đối sự chiếm đóng của Việt Nam tại đảo Robert, thì chính quyền VNCH đã hoàn toàn kiểm soát hai đảo khác trong nhóm Crescent: đảo Pattle và đảo Money. Ba (3) đảo mà Nam Việt Nam chiếm giữ nằm bên phía tây của nhóm Crescent. Rồi đến tháng 8 năm 1958, chính quyền Saigon chiếm giữ đảo Duncan nằm bên khu vực phía đông của nhóm đảo Crescent, đối diện với nhóm Amphitrite. Hai tuần sau, chính phủ Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa tuyên bố chủ quyền của họ trên toàn bộ Quần đảo Hoàng Sa. Họ đã được sự ủng hộ của Bắc Việt)

HTC TRIỆT HỒNG KỲ

“Nếu bọn Việt Cộng thắng, thì quốc-gia Việt-Nam cũng sẽ bị tiêu-diệt và sẽ biến thành một tỉnh nhỏ của Trung-hoa Cộng-sản. Hơn nữa toàn-dân sẽ phải sống mãi mãi dưới ách độc tài của một bọn vong bản vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo."
Ngô Đình Diệm
(Đồng Cam, Tuy-Hòa 17-9-1955)

Công Việc

Chúng tôi sẽ mang lại tin tức, tài liệu chính xác trong tình yêu dân -tộc để xây dựng một ViệtNam, không mang các chủ thuyết ngoại-lai, bè đảng như chủ thuyết Cộng-Sản đã và đang thống trị con, dân Việt hiện nay, vì nó được hệ thống hóa tinh vi hơn thời Bắc thuộc, và Pháp thuộc để bắt đồng bào Việt phải cam chịu tủi nhục, phục tùng và làm nô lệ kiểu mới cho Chủ Nghĩa Cộng Sản. Cha ông chúng đã hiên ngang gầy dựng nước Việt, vậy chúng ta đã làm được gì?
Chúng ta phải nhìn vào sự thật để phục vụ con, dân Nước Việt. Nếu muốn đất nước của chúng ta phú cường, độc lập toàn vẹn.
“Nếu bọn Việt Cộng thắng, thì quốc-gia Việt-Nam cũng sẽ bị tiêu-diệt và sẽ biến thành một tỉnh nhỏ của Trung-hoa Cộng-sản. Hơn nữa toàn-dân sẽ phải sống mãi mãi dưới ách độc tài của một bọn vong bản vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo."
Ngô Đình Diệm
(Đồng Cam, Tuy-Hòa 17-9-1955)

Thiện Nguyện

Chúng tôi mời gọi sự cộng tác, đóng góp của các tầng lớp trong xã hội, từ dịch thuật, viết, kỹ thuật, kiến thức nông, công, ngư, kỹ, thương nghiệp. Ngõ hẩu phục vụ lợi ích mọi người dân Việt và Tổ quốc.

Thực Hiện

Nhóm thực hiện xin chân thành kính chúc đồng bào trong tinh thần Đồng-Tiến.

Thư Từ, Bài Vở, Liên Lạc

Chúng tôi luôn sẳn sàng đón nhận thư từ, bài vở, góp ý của mọi tầng lớp đồng bào.
Thư về:

infor@ngodinhdiem.net

#HìnhLễTưởng Niệm2013 #Đánh giá lại Ngô Đình Diệm
#Caravelle I
#Caravelle II

Copyright © 2010 Ngodinhdiem.net . All rights reserved.

Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời