Tiểu Sử Tổng Thống NGÔ ĐÌNH DIỆM 01

NGUYỄN VĂN MINH

Tổng Thống Ngô Đình Diệm sinh ngày 3 tháng 1 năm 1901, tại xứ đạo Phú Cam (theo sổ gia đình Công giáo của họ đạo Phú Cam) làng Phước Quả, xã Thủy Phước, huyện Hương Thủy tỉnh Thừa Thiên, là con trai thứ ba của cụ Ngô Đình Khả.
Thời thơ ấu, ông cũng như các anh, em, học tại trường Pellerin. Năm 16 tuổi, ông đậu Á khoa kỳ thi bằng Thành chung (Trung học Đệ I cấp-Diploma). Đầu đề bài luận văn bằng tiếng Pháp của khóa thi này: "Description du fleuve de Parfums" tạm dịch "Hãy tả giòng sông Hương," ông được 16 điểm, bài làm không phạm một lỗi nào. Trong khi bài của người Thủ khoa được 17 điểm nhưng bị 2 lỗi chính tả.  (1) Sau kỳ thi này ông được vua Khải Định đặc cách ban tặng phẩm cấp Tùng Cửu Phẩm, được bổ vể Tân Thư Viện. Tại đây, thấy cái nghiên mực đặc biệt của vua Tự Đức do vua Tàu tặng, ông viết bài tả cái nghiên mực ấy với những giải thích các điển tích của người Tàu, vẽ chung quanh vành nghiên mực.
Bài viết nhan đề "L'encrier du Roi Tự Đức" tạm dịch "Cái nghiên mực của vua Tự Đức." Bài này ông đọc trong buổi họp trao đổi thông tin tại trụ sở Hội "Les Amis du Vieux Huế," tạm dịch "Những Người Bạn Xứ Huế cổ kính," ngày 5-6-1917.(2) Từ đó tên tuổi ông được nhiều người dân Huế, đặc biệt là giới trí thức, học giả, biết đến và tỏ lòng ái mộ một người còn trong độ tuổi vị thành niên mà đã có một căn bản học vấn rộng như vậy.

"Năm 1919, ông được mời làm giáo sư Trường Quốc Tử Giám. Năm sau ông xin thôi dạy để thi vào Trường Hậu Bổ. Tốt nghiệp Trường Hậu Bổ còn quá trẻ, được giử lại làm việc tại tỉnh Thừa Thiên. Năm 1922, ông lãnh nhiệm vụ quyền Tri Huyện Hương Thủy, thuộc tỉnh Thừa Thiên.
Nhận thấy ông làm việc rất xuất sắc nên qua năm 1923 được bổ nhiệm Tri Huyện thực thụ huyện Quảng Điền, cũng thuộc tỉnh Thừa Thiên. Qua năm 1925, ông thăng chức Tri Phủ Hải Lăng, thuộc tỉnh Quảng Trị. Năm 1927, ông nhậm chức Quản Đạo Ninh Thuận.
Năm 1930, ông nhậm chức Tuần Vũ tỉnh Bình Thuận. Giữa năm 1933, ông được vua Bảo Đại đặc cách thăng chức Thượng Thư, trao cho ông điều khiển Bộ Lại (Thủ Tướng) của chính phủ Nam Triều. Ông tỏ ý chỉ nhận chức Thượng thư với điều kiện được cải tổ xã hội Việt Nam.3
Ở chức vụ đó, trong khuôn khổ luật pháp đương thời, ông đã khẳng khái chống lại chính sách của người Pháp, vì trái với Hiệp ước đã ký kết, Chính quyền bảo hộ đã can thiệp quá nhiều vào công việc của Chính phủ Nam Triều.
Ông còn cương quyết đòi thiết lập một Viện Dân Biểu đầy đù thực quyền và đề nghị nhiều cải cách khác nữa, nhằm mục đích canh tân quốc gia. Quan điểm của ông không được tán đồng, và những đề nghị cải cách của ông không được chấp thuận, nên ngày 1-9-1933 ông đã từ chức.

1 Tập san Chính Nghĩa số 3, ngày 30-4-1984, trg. 89. Chính Nghĩa , 581 E. Marlin Ct. Gretna, La. 70053. 
2 Tập san Bulletin des Amis du Vieux Huế. Số 3, tháng 7-9 năm 1917, trg 209-213
3 Con Rồng Việt Nam. Xuân Thu Publishing. P.O. Box 97. Los Alamitos CA 90720. Trg. 92

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Công Việc

Chúng tôi sẽ mang lại tin tức, tài liệu chính xác trong tình yêu dân -tộc để xây dựng một ViệtNam, không mang các chủ thuyết ngoại-lai, bè đảng như chủ thuyết Cộng-Sản đã và đang thống trị con, dân Việt hiện nay, vì nó được hệ thống hóa tinh vi hơn thời Bắc thuộc, và Pháp thuộc để bắt đồng bào Việt phải cam chịu tủi nhục, phục tùng và làm nô lệ kiểu mới cho Chủ Nghĩa Cộng Sản. Cha ông chúng đã hiên ngang gầy dựng nước Việt, vậy chúng ta đã làm được gì?
Chúng ta phải nhìn vào sự thật để phục vụ con, dân Nước Việt. Nếu muốn đất nước của chúng ta phú cường, độc lập toàn vẹn.
“Nếu bọn Việt Cộng thắng, thì quốc-gia Việt-Nam cũng sẽ bị tiêu-diệt và sẽ biến thành một tỉnh nhỏ của Trung-hoa Cộng-sản. Hơn nữa toàn-dân sẽ phải sống mãi mãi dưới ách độc tài của một bọn vong bản vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo."
Ngô Đình Diệm
(Đồng Cam, Tuy-Hòa 17-9-1955)

Thiện Nguyện

Chúng tôi mời gọi sự cộng tác, đóng góp của các tầng lớp trong xã hội, từ dịch thuật, viết, kỹ thuật, kiến thức nông, công, ngư, kỹ, thương nghiệp. Ngõ hẩu phục vụ lợi ích mọi người dân Việt và Tổ quốc.

Thực Hiện

Nhóm thực hiện xin chân thành kính chúc đồng bào trong tinh thần Đồng-Tiến.

Thư Từ, Bài Vở, Liên Lạc

Chúng tôi luôn sẳn sàng đón nhận thư từ, bài vở, góp ý của mọi tầng lớp đồng bào.
Thư về:

infor@ngodinhdiem.net

#Đánh giá lại Ngô Đình Diệm
#Caravelle I
#Caravelle II

Copyright © 2010 Ngodinhdiem.net . All rights reserved.

Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời