NDD pict
#Cố TổngThống Ngô Đình Diệm

Tiểu Sử Tổng Thống NGÔ ĐÌNH DIỆM 10

Khi biết ông Diệm đang ở trong khu vực quân Pháp kiểm soát, Cao Ủy Pháp, Đô Đốc D’Argenlieu đánh điện mừng và mời ông đứng ra thành lập chính phủ hợp tác với chính phủ Pháp, để bảo vệ quyền lợi của cả Việt Nam và Pháp. Đã biết đường lối của người Pháp không thỏa mãn mục đích tranh đấu của ông, ông Diệm đã từ chối lời mời.
Khi tình hình Hà Nội lắng dịu, ông Diệm về trú trong nhà Dòng Chúa Cứu Thế ở Thái Hà Ấp. Ông triệu tập, phân công cho số cán bộ cốt cán đang có mặt tại Hà nội:
-Ông Ngô Đình Nhu, phụ trách hoạt động tại miền Nam.
-Ông Ngô Đình Cẩn (không hiện diện) phụ trách miền Trung.
-Linh mục Minh, thuộc dòng Châu Sơn, phụ trách liên lạc giửa ông Diệm-Giám Mục Lê Hữu Từ và các cán bộ của Ông.
-Hai ông Trần Trung Dung và Nguyễn Đình Thuần, phụ trách phát hành một nhật báo phổ biến đường lối và lập trường chính trị của Ông.
-Nhóm 3 người: Ông lê Quang Luật, Hoàng Bà Chương tức Vinh và Vủ Văn Cương tức Tâm, phụ trách thành lập đảng Xã Hội Công Giáo.

-Lược trich từ soạn phẩm “Dòng Họ Ngô Đình và Cuộc Cách Mạng bị Phản Bội” của người viết-     

 

Nguyễn Văn Minh

(Còn tiếp)

 

11 Vietam War-by Vũ Văn Cương alias Tâm. Brunswick Publishing Company. Lawrenceville, Virginia 23868, 1983

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Công Việc

Chúng tôi sẽ mang lại tin tức, tài liệu chính xác trong tình yêu dân -tộc để xây dựng một ViệtNam, không mang các chủ thuyết ngoại-lai, bè đảng như chủ thuyết Cộng-Sản đã và đang thống trị con, dân Việt hiện nay, vì nó được hệ thống hóa tinh vi hơn thời Bắc thuộc, và Pháp thuộc để bắt đồng bào Việt phải cam chịu tủi nhục, phục tùng và làm nô lệ kiểu mới cho Chủ Nghĩa Cộng Sản. Cha ông chúng đã hiên ngang gầy dựng nước Việt, vậy chúng ta đã làm được gì?
Chúng ta phải nhìn vào sự thật để phục vụ con, dân Nước Việt. Nếu muốn đất nước của chúng ta phú cường, độc lập toàn vẹn.
“Nếu bọn Việt Cộng thắng, thì quốc-gia Việt-Nam cũng sẽ bị tiêu-diệt và sẽ biến thành một tỉnh nhỏ của Trung-hoa Cộng-sản. Hơn nữa toàn-dân sẽ phải sống mãi mãi dưới ách độc tài của một bọn vong bản vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo."
Ngô Đình Diệm
(Đồng Cam, Tuy-Hòa 17-9-1955)

Thiện Nguyện

Chúng tôi mời gọi sự cộng tác, đóng góp của các tầng lớp trong xã hội, từ dịch thuật, viết, kỹ thuật, kiến thức nông, công, ngư, kỹ, thương nghiệp. Ngõ hẩu phục vụ lợi ích mọi người dân Việt và Tổ quốc.

Thực Hiện

Nhóm thực hiện xin chân thành kính chúc đồng bào trong tinh thần Đồng-Tiến.

Thư Từ, Bài Vở, Liên Lạc

Chúng tôi luôn sẳn sàng đón nhận thư từ, bài vở, góp ý của mọi tầng lớp đồng bào.
Thư về:

infor@ngodinhdiem.net

#Đánh giá lại Ngô Đình Diệm
#Caravelle I
#Caravelle II

Copyright © 2010 Ngodinhdiem.net . All rights reserved.

Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời