NDD pict
#Cố TổngThống Ngô Đình Diệm

Tiểu Sử Tổng Thống NGÔ ĐÌNH DIỆM 03

Vì Cụ đã nhìn thấy ở ông những đức tính cần thiết để trở nên một nhà lãnh đạo tốt, một nhà lãnh đạo có khả năng bảo tồn được tuyền thống văn hóa và nền đạo lý dân tộc khi tiếp thu văn hóa Tây Phương, như Cụ đã thực hiện khi được thành lập trường Quốc Học. Từ khi được lui tới với cụ Phan (1934) cho đến khi Cụ qua đời (tháng 10-1940), ông Diệm đã học thêm được nhiều ở Cụ về triết lý Khổng-Mạnh, tinh thần và kinh nghiệm hoạt động cách mạng.
Khi ông Nhu từ Pháp trở về (1938), cùng với ông Diệm, hai ông quyết định phải thực hiện cho được cuộc cách mạng “cải tạo xã hội”theo đường lối của thân phụ: Tiếp thụ văn hóa Tây phương để nâng cao dân trí, cải tiến xã hội. Kết hợp với văn hóa Đông pương để bảo tồn nền đạo đức và phát huy những truyền thống tốt đẹp của dăn tộc. Theo đường lối ấy, các ông đã xây dựng nên Chủ nghĩa Nhân Vị Á Đông làm nền tảng để thực hiện cuộc cách mạng theo Tôn chỉ: “Nhân Vị - Cộng Đồng - Đồng Tiến.5
Đây cũng là lý do khiến ông Ngô Đình Nhu “từ chối những chức vụ quan trọng nhà đương cuộc Pháp muốn trao cho ông, và chỉ xin nhận chức vụ hoàn toàn chuyên môn: Chánh Sự vụ Sở Sưu tầm Tài liệu Tổng quát tại Thư viện Trung ương Đông Dương, để tiếp tục nghiên cứu các nền văn minh Âu-Á, các tổ chức chính trị, xã hội, kinh tế hiện đại cũng như các trào lưu tiến hóa của nhân loại mà ông đã nghiên cứu, sưu tầm tại trường Cổ Học (E1cole des Chartes). Đặc biệt ông chú tâm nghiên cứu đào sâu thêm về văn hóa Đông phương. 6
Khi ông Khôi về hưu năm 1943, cũng là thời kỳ tình hình biến chuyển có nhiều thuận lợi cho phe Đồng minh trong trận Thế giới chiến tranh lần thứ hai. Thấy trước viễn cảnh Pháp sẽ trở lại đô hộ Việt Nam khi Đồng minh thắng trận, các ông tích cực vận động các đảng phái Quốc gia, những nhà hoạt động chính trị có tinh thần chống thực dân, kết hợp thành lập thế Quốc Dân Liên Hiệp để giành lại Độc lập từ tay người Nhật, ngăn chận việc trở lại của người Pháp. Tinh thần chống Thực dân của các ông đã ảnh hưởng rất sâu đậm trong các giới, các đoàn thể hoạt động chính trị chống thực dân Pháp, đặc biệt tại miền Trung và miền Bắc.

Ông Diệm từ quan vì thực tế, ông đã kinh nghiệm từ cấp thấp nhất, và ngày nay ở cấp cao nhất, trong chính quyền Nam Triều: “Không thể cải tạo xã hội, canh tân đất nước qua con đường quan trường.Khi xin từ chức Thượng Thư, ông cũng xin được giải nhiệm luôn tất cả những chức vụ đã được trao phó từ trước”.7 Mục đích quyết định trao trả tất cả mọi chức vụ cho Triều Đình, là để được hoàn toàn tự do tìm kiếm con đường tranh đấu riêng, hầu thực hiện cho được lý tưởng và ước nguyện cải tạo xã hội Việt Nam mà thân phụ đã kỳ vọng nơi ông.
Những cuộc đưa các cháu đi dạo chơi, chính là phương cách hoạt động ông đã lựa chọn sau khi nghiên cứu, tìm hiểu cặn kẽ những khó khăn, cản trở, thất bại, mà một vài nhà cách mạng tiền bối và đương thời đã và đang gặp phải.
Nhờ vậy, suốt thời gian cả chục năm dài, ngoài một hoạt đông công khai là bày tỏ lập trường, đòi hỏi người Pháp phải thi hành những điều đã ký kết trong Hiệp ước Patenôte, qua những bài báo đăng trên nhật báo Tiếng Dân, không ai biết được những hoạt động khác của ông. Kể cả những cán bộ thân cận.

5 Nhân Vị là chử Hán (Nho) có nghĩa Nhân=Người. Vị=ngôi thứ, thứ bậc. Thứ bậc ở đây là thứ bậc trong trời đât: Thiên-Địa-Nhân
6 Nhật báo Cách mạng Quốc gia số ra ngày 25-10-1962
7 Con Rồng VN trg.92

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Công Việc

Chúng tôi sẽ mang lại tin tức, tài liệu chính xác trong tình yêu dân -tộc để xây dựng một ViệtNam, không mang các chủ thuyết ngoại-lai, bè đảng như chủ thuyết Cộng-Sản đã và đang thống trị con, dân Việt hiện nay, vì nó được hệ thống hóa tinh vi hơn thời Bắc thuộc, và Pháp thuộc để bắt đồng bào Việt phải cam chịu tủi nhục, phục tùng và làm nô lệ kiểu mới cho Chủ Nghĩa Cộng Sản. Cha ông chúng đã hiên ngang gầy dựng nước Việt, vậy chúng ta đã làm được gì?
Chúng ta phải nhìn vào sự thật để phục vụ con, dân Nước Việt. Nếu muốn đất nước của chúng ta phú cường, độc lập toàn vẹn.
“Nếu bọn Việt Cộng thắng, thì quốc-gia Việt-Nam cũng sẽ bị tiêu-diệt và sẽ biến thành một tỉnh nhỏ của Trung-hoa Cộng-sản. Hơn nữa toàn-dân sẽ phải sống mãi mãi dưới ách độc tài của một bọn vong bản vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo."
Ngô Đình Diệm
(Đồng Cam, Tuy-Hòa 17-9-1955)

Thiện Nguyện

Chúng tôi mời gọi sự cộng tác, đóng góp của các tầng lớp trong xã hội, từ dịch thuật, viết, kỹ thuật, kiến thức nông, công, ngư, kỹ, thương nghiệp. Ngõ hẩu phục vụ lợi ích mọi người dân Việt và Tổ quốc.

Thực Hiện

Nhóm thực hiện xin chân thành kính chúc đồng bào trong tinh thần Đồng-Tiến.

Thư Từ, Bài Vở, Liên Lạc

Chúng tôi luôn sẳn sàng đón nhận thư từ, bài vở, góp ý của mọi tầng lớp đồng bào.
Thư về:

infor@ngodinhdiem.net

#Đánh giá lại Ngô Đình Diệm
#Caravelle I
#Caravelle II

Copyright © 2010 Ngodinhdiem.net . All rights reserved.

Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời