NDD pict
#Cố TổngThống Ngô Đình Diệm

Tiểu Sử Tổng Thống NGÔ ĐÌNH DIỆM 04

Hành động từ quan và những bài báo đăng trên báo Tiếng Dân làm cho uy tín của ông vang dội khắp nước từ Bắc chí Nam.
Ngay tại Kinh đô Huế, nơi nhà cách mạng thời danh Phan Bội Châu đang bị chính quyền thực dân quản thúc tại Bến ngự, khi nghe tin ông Diệm từ quan, đã nói với ông Nguyên, một vị Hành tẩu (đệ tử) của Cụ:
“Nha nho ăn để sống, không cốt đầy đồ ngon miệng, no kềnh bụng, mà cốt ăn cho đầy đồ đạo lý, để khi chết được sống mãi mãi với giang sơn. Ông Ngô Đình Diệm, con người có tâm huyết, biết thương giống nòi, biết nhục vong quốc, nên ông mói dám chống lại cường quyền, lui về ẩn tích, đợi thời tuyết sĩ. Đó mới thực là đáng bậc Chí Sĩ, Vĩ Nhân, tất sau này cuộc phục hưng chỉ có hạng ông Diệm mới làm nổi. Ta xin tặng ông Diệm một bài thơ để tỏ lòng kính trọng bậc thanh niên hiền triết. Ông Diệm bây giờ mới là ÔNG LỚN thực sự. 8
Và dưới đây là bài thơ cụ Phan tặng Chí Sĩ Ngô Đình Diệm.

“Ai biết trời Nam hãy có Ngưởi!
Sịch nghe ngỡ sét nổ bên tai.
Lông hồng coi nhẹ vàng muôn lượng,
Ngôi quý xem nhường dép nửa đôi,
Phơi tỏ cùng trời gan đỏ chói,
Nhá nhem thây kệ mắt đen thui,
Ví chăng kịp lúc làm vai vế,
Sau ngựa Châu xin quất ngọn roi.”

Bài thơ này được đăng trên báo Tiếng Dân ngày 22-12-1933 làm cho uy tín ông Ngô Đình Diệm càng thêm lớn lao và vang dội xa rộng hơn nữa, ảnh hưởng rất mạnh trên những lực lượng, những nhà hoạt động chính trị có lập trường tích cực chống Thực dân và Cộng sản.
Tại miền Nam, người viết được ông Võ Như Nguyện, đã được đề cập trong phần nói về ông Ngô Đình Khôi, cho biết: “Một hôm tôi được ông Phan Nghi Đệ, con cụ Phan Bội Châu đến bảo: “cụ Ngô muốn gặp anh.” Tôi đến, ông Cụ (Tổng Thống Diệm) sai cầm thư vào Sài Gòn cho ông Bửu Tiếp giáo sư và ông Đinh Hữu Uyên, Lục sự Tòa Án Sài Gòn, nhủ kiếm cách giải thoát cho ông Trần Hoành, một nhân viên tòa báo Tiếng Dân của cụ Huỳnh Thúc Kháng, được ông Cụ sai vào liên lạc với các cơ sở ở Sài gòn, bị Tây theo dõi bỏ thuốc phiện bên ngoài nơi ông ở làm cớ bắt ông. Vì ông Hoành hoạt động cách mạng chống Tây đã bị bắt nhiều lần, đã vượt ngục bốn lần, hai lần từ Côn đảo, hai lần từ nhà lao Nghệ Tĩnh. Nhưng ông Hoành không chịu cho can thiệp. Mặc dù tôi được cụ Phan giới thiệu qua giúp ông Cụ từ lâu, mà nhờ dịp này tôi mới biết ông Cụ đã có cơ sở tại Sài gòn.”

Tại miền Trung, khi Nhật đầu hàng Đồng minh, phong trào Việt minh nổi lên ở nhiều nơi dùng chiêu bài chống Thực dân dành Độc lập để thu hút dân chúng, thì ở các tỉnh phía bắc miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, phong trào chống thực dân giành Độc lập do linh Mục Lê Sương Huệ lãnh đạo bộc phát mạnh. Khối giáo dân trong các tỉnh này đã tổ chức nhiều cuộc biểu tình chống chính phủ Bảo hộ mãnh liệt. Riêng lực lượng Công giáo còn vận động xin Tòa Thánh Rôma cho Giáo Hội Việt Nam được độc lập.

8 Đặc san hình ảnh “Đời một Tổng Thống” xuất bàn tại Sài gòn năm 1971-Tác giả Minh Hùng.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Công Việc

Chúng tôi sẽ mang lại tin tức, tài liệu chính xác trong tình yêu dân -tộc để xây dựng một ViệtNam, không mang các chủ thuyết ngoại-lai, bè đảng như chủ thuyết Cộng-Sản đã và đang thống trị con, dân Việt hiện nay, vì nó được hệ thống hóa tinh vi hơn thời Bắc thuộc, và Pháp thuộc để bắt đồng bào Việt phải cam chịu tủi nhục, phục tùng và làm nô lệ kiểu mới cho Chủ Nghĩa Cộng Sản. Cha ông chúng đã hiên ngang gầy dựng nước Việt, vậy chúng ta đã làm được gì?
Chúng ta phải nhìn vào sự thật để phục vụ con, dân Nước Việt. Nếu muốn đất nước của chúng ta phú cường, độc lập toàn vẹn.
“Nếu bọn Việt Cộng thắng, thì quốc-gia Việt-Nam cũng sẽ bị tiêu-diệt và sẽ biến thành một tỉnh nhỏ của Trung-hoa Cộng-sản. Hơn nữa toàn-dân sẽ phải sống mãi mãi dưới ách độc tài của một bọn vong bản vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo."
Ngô Đình Diệm
(Đồng Cam, Tuy-Hòa 17-9-1955)

Thiện Nguyện

Chúng tôi mời gọi sự cộng tác, đóng góp của các tầng lớp trong xã hội, từ dịch thuật, viết, kỹ thuật, kiến thức nông, công, ngư, kỹ, thương nghiệp. Ngõ hẩu phục vụ lợi ích mọi người dân Việt và Tổ quốc.

Thực Hiện

Nhóm thực hiện xin chân thành kính chúc đồng bào trong tinh thần Đồng-Tiến.

Thư Từ, Bài Vở, Liên Lạc

Chúng tôi luôn sẳn sàng đón nhận thư từ, bài vở, góp ý của mọi tầng lớp đồng bào.
Thư về:

infor@ngodinhdiem.net

#Đánh giá lại Ngô Đình Diệm
#Caravelle I
#Caravelle II

Copyright © 2010 Ngodinhdiem.net . All rights reserved.

Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời