NDD pict
#Cố TổngThống Ngô Đình Diệm

Tiểu Sử Tổng Thống NGÔ ĐÌNH DIỆM 08

Sau khi gặp ông Cụ, ông Tổng Lãnh sự nhủ tôi lấy xe kéo của ông về đưa ông Khôi đến đó luôn.
Ở nhà Tổng Lãnh sự ba bốn ngày, người Nhật đưa ông Cụ vô Sài gòn, ông Khôi và tôi ở lại đó. Khoảng ba tuần lễ sau, ông Tổng Lãnh sự cho biết tình hình không còn gì nguy hiểm nữa, hai thày trò tôi trở về nhà”.
Sáng ngày sau, Ông Ngô Đình Nhu đang làm việc tại Tòa Khâm Sứ Trung Kỳ, trong chức vụ Tổng Giám Đốc Nha Văn Khố và Thư Viện Việt Nam kiêm Chánh Sự Vụ Sở Văn Khố và Thư Viện Trung Phần, biết tin này, ông nhờ bà Nhu cùng đi với bà cả Lễ-Ngô Thị Hoàng- đến xin vào vấn an thân mẫu, xem sự việc ra sao.
Vào nhà hai bà được ông Cẩn cho biết ông Diệm đã đi rồi. Hai bà trở về cho ông Nhu hay, ông về gặp người chỉ huy hỏi họ cần gì? Họ cho biết cần gặp ông Diệm. Ông mời họ vào nhà, gặp ông Cẩn, được biết ông Diệm đi khỏi. Họ xin được xét nhà, hai ông mời họ cứ tự nhiên làm phận sự. Họ tìm kiếm, lục soát khắp nhà không thấy ông Diệm và cũng không kiếm được tài liệu giấy tờ gì. Họ cám ơn và lặng lẽ rút lui.
Người Nhật đưa ông Diệm vào Sài Gòn, để ông ở trong khu một bệnh viện họ đang chiếm đóng. Sau này được biết, đó là khu bệnh viện Hồng Bàng.
Tại đây, khoảng cuối năm 1944, ông Ngô Đình Diệm đã được Phong Trào Cường Để tôn lên làm Lãnh tụ Phong Trào này. Sự kiện này được nhà sưu tầm Trần Đông Phương ghi lại trong bài “Cụ Phan Bội Châu và ông Ngô Đình Diệm” đăng trên một Nhật báo tại Quận Cam mùa Xuân năm 2007, như sau:

Cụ Phan Bội Châu tạ thế vào cuối năm 1940 và chỉ mấy năm sau đó thì ông Ngô Đình Diệm được tôn lên làm lãnh tụ Phong trào Cường Để. Chính nhân vật đứng hàng thứ nhì trong phong trào này là Bác sĩ Nguyễn Xuân Chữ cho biết như sau:

#  Kỳ Ngoại Hầu Cường Để tiếp ông Diệm tại Tokyo-1950
Khoảng cuối năm 1944, tôi được người Nhật đưa vào Sài Gòn. ..Ở đây, tôi gặp ông Ngô Đình Diệm. Lập trường của họ Ngô cũng là phò tá Kỳ Ngoại Hầu Cường Để trên đường phục hưng đất nước.. . Ngày hôm sau có cuộc gặp gỡ của chúng tôi với Ngô Đình Diệm đang trú ẩn tại một bệnh viện cũng bị trưng dụng nhường cho quân đội Nhật mà ngày nay là Bệnh viện Hồng Bàng.
Sau cuộc gặp gỡ, họ Ngô được tôn làm vị lãnh tụ chung, một y sĩ (tôi) là phó lãnh tụ. (Ba người còn lại là Bác sĩ Lê Toàn, Vũ Đình Dy và Kỹ sư Vũ Văn An.)
Về công việc thì Tổng Tư Lệnh Nhật ngỏ ý muốn giữ hai lãnh tụ ở Sài Gòn để tiện đàm luận và hoạt động về chính trị, còn người thứ ba (ông Vũ Văn An) vốn là đồng chí trong đoàn thể của họ Ngô sẽ sang Tokyo đại diện Ngô Lãnh tụ bên cạnh Kỳ Ngoại Hầu Cường Để, còn hai anh em (Bác sĩ Lê Toàn và Vũ Đình Di) đại diện cho Việt Nam Ái Quốc Đoàn.”

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Công Việc

Chúng tôi sẽ mang lại tin tức, tài liệu chính xác trong tình yêu dân -tộc để xây dựng một ViệtNam, không mang các chủ thuyết ngoại-lai, bè đảng như chủ thuyết Cộng-Sản đã và đang thống trị con, dân Việt hiện nay, vì nó được hệ thống hóa tinh vi hơn thời Bắc thuộc, và Pháp thuộc để bắt đồng bào Việt phải cam chịu tủi nhục, phục tùng và làm nô lệ kiểu mới cho Chủ Nghĩa Cộng Sản. Cha ông chúng đã hiên ngang gầy dựng nước Việt, vậy chúng ta đã làm được gì?
Chúng ta phải nhìn vào sự thật để phục vụ con, dân Nước Việt. Nếu muốn đất nước của chúng ta phú cường, độc lập toàn vẹn.
“Nếu bọn Việt Cộng thắng, thì quốc-gia Việt-Nam cũng sẽ bị tiêu-diệt và sẽ biến thành một tỉnh nhỏ của Trung-hoa Cộng-sản. Hơn nữa toàn-dân sẽ phải sống mãi mãi dưới ách độc tài của một bọn vong bản vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo."
Ngô Đình Diệm
(Đồng Cam, Tuy-Hòa 17-9-1955)

Thiện Nguyện

Chúng tôi mời gọi sự cộng tác, đóng góp của các tầng lớp trong xã hội, từ dịch thuật, viết, kỹ thuật, kiến thức nông, công, ngư, kỹ, thương nghiệp. Ngõ hẩu phục vụ lợi ích mọi người dân Việt và Tổ quốc.

Thực Hiện

Nhóm thực hiện xin chân thành kính chúc đồng bào trong tinh thần Đồng-Tiến.

Thư Từ, Bài Vở, Liên Lạc

Chúng tôi luôn sẳn sàng đón nhận thư từ, bài vở, góp ý của mọi tầng lớp đồng bào.
Thư về:

infor@ngodinhdiem.net

#Đánh giá lại Ngô Đình Diệm
#Caravelle I
#Caravelle II

Copyright © 2010 Ngodinhdiem.net . All rights reserved.

Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời