NDD pict
#Cố TổngThống Ngô Đình Diệm

Tiểu Sử Tổng Thống NGÔ ĐÌNH DIỆM 09

Từ đó, ông Ngô Đình Nhu phụ giúp ông Ngô Đình Khôi điều hành Khối Quốc Dân Liên Hiệp. Khi Nhật đảo chánh Pháp tại Đông Dương, trao trả độc lập cho Việt Nam, Vua Bảo Đại nhờ Đại Sứ Nhật tìm ông Diệm chuyển lời nhà vua mời ông về Huế thành lập Chính phủ.
Tiếp xúc với ông Diệm, biết lập trường của ông không phù hợp ý đố của họ, Đại sứ Nhật đã không chuyển lời mời của Vua cho ông. Đợi đã ba tuần lễ không được tin gì về ông Diệm, Vua hỏi, Đại Sứ Nhật trả lời chưa tìm được ông Diệm.
Theo đề nghị của giới cận thần, Vua đã mời và giao cho học giả Trần Trong Kim thành lập chính phủ 10.
Ở Sài Gòn, ông Ngô Đình Diệm tiếp tục sinh hoạt với các cơ sở của ông, hoạt động với các đảng phái, giáo phái, ngăn chận việc người Pháp trở lại và Việt Minh cướp chính quyền.
Qua tháng 8/1945, sau khi Nhật bị dội hai trái bom nguyên tử, tin Nhật sắp sửa đầu hàng, ta có Đồng minh yểm trợ, loan truyền rất nhanh trong dân chúng. Rồi những tin tức dồn dập từ miền Bắc, quân giải phóng nay tập kích quân Nhật ở Cao Bằng, mai, tập kích ở Bắc Kạn, mốt, đánh ở Thái Nguyên v.v…
Trước tình hình quá nhiều biến động vì khát vọng độc lập của toàn dân , chính phủ Trần Trọng Kim xin từ chức để vua Bảo Đại có thể lập một chính phủ có nhiều khả năng chính trị hơn thay thế cho chính phủ chuyên môn của ông, Vua Bảo Đại lại cho tìm ông Ngô Đình Diệm.
Nhưng chính phủ chưa kịp từ chức thì Việt Minh đã cướp được chinh quyền ở Hà Nội. Tình hình quá cấp bách, ở miền Trung, Khối QDLH kêu gọi ông Diệm, các giáo phái, đoàn thể lâu nay sinh hoạt với ông, hối thúc ông đứng ra lập chính phủ. Ông lên đường về Huế, nhưng mới ra đến Sông Cầu, Tuy Hòa tỉnh Phú Yên thì bị lực lượng Việt Minh chận bắt, họ đưa ông ra Hà Nội, ông được giao cho ông Võ Nguyên Giáp, Bộ Trưởng Nội vụ trong chính phủ lâm thời của ông Hổ Chí Minh. Võ Nguyên Giáp đưa ông lên giam giữ ở Tuyên Quang, môt tỉnh ở miền bắc Bắc Việt.
Khi hay tin ông Diệm bị bắt, nhiều đoàn thể, đặc biệt là khối Công giáo ở các nơi, đã phản ứng mạnh mẽ. Đức Giám Mục Lê Hữu Từ, với tư cách Cố vấn của ông Hồ yêu cầu ông Hồ thả ngay ông Diệm vô điều kiện. Để xoa dịu tình hình, ông Hồ cho đưa ông Diệm về gặp ông tại Phủ Chủ Tịch, mời nhận chức Bộ Trưởng Nội Vụ.
Ông Diệm đã hỏi thẳng ông Hồ: Tại sao ông giết anh tôi? Và ông từ chối cộng tác với ông Hồ.Thấy không thuyết phục được, ông Hồ chỉ thị giao ông cho ông Ngô Đình Nhu nhận lãnh.
Từ đó, ông Diệm phải thường xuyên thay đổi chỗ ở, khi ở nhà thờ này, khi nhà thờ khác ở vùng ngoại ô Hà Nội. Dầu vậy, ông vẫn giữ liên lạc được với các đoàn ngoại giao ngoại quốc tại Hà Nội qua c ác cán bộ thân tín.
Nhờ sự giúp đỡ của các nhà ngoại giao này và những người Việt Nam mến mộ ông, ông đã được thông báo cùng lúc, kế hoạch của người Pháp sẽ bắt cóc ông Hồ Chí Minh và lật đổ chính phủ của ông ta, và kế hoạch của chính phủ Hồ Chí Minh sẽ tấn công bất thần quân đội Pháp.
Nhờ vậy, ông đã kịp vào bệnh viện Saint Paul (Thánh Phaolo), trong khu vực của người Pháp, ẩn tránh và thoát được nanh vuốt cộng sản khi cuộc chiến Việt Minh-Pháp nổ ra lúc 9 giờ tối ngày 19-12-1946.

10 Con Rồng Việt Nam trg. 165-166


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Công Việc

Chúng tôi sẽ mang lại tin tức, tài liệu chính xác trong tình yêu dân -tộc để xây dựng một ViệtNam, không mang các chủ thuyết ngoại-lai, bè đảng như chủ thuyết Cộng-Sản đã và đang thống trị con, dân Việt hiện nay, vì nó được hệ thống hóa tinh vi hơn thời Bắc thuộc, và Pháp thuộc để bắt đồng bào Việt phải cam chịu tủi nhục, phục tùng và làm nô lệ kiểu mới cho Chủ Nghĩa Cộng Sản. Cha ông chúng đã hiên ngang gầy dựng nước Việt, vậy chúng ta đã làm được gì?
Chúng ta phải nhìn vào sự thật để phục vụ con, dân Nước Việt. Nếu muốn đất nước của chúng ta phú cường, độc lập toàn vẹn.
“Nếu bọn Việt Cộng thắng, thì quốc-gia Việt-Nam cũng sẽ bị tiêu-diệt và sẽ biến thành một tỉnh nhỏ của Trung-hoa Cộng-sản. Hơn nữa toàn-dân sẽ phải sống mãi mãi dưới ách độc tài của một bọn vong bản vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo."
Ngô Đình Diệm
(Đồng Cam, Tuy-Hòa 17-9-1955)

Thiện Nguyện

Chúng tôi mời gọi sự cộng tác, đóng góp của các tầng lớp trong xã hội, từ dịch thuật, viết, kỹ thuật, kiến thức nông, công, ngư, kỹ, thương nghiệp. Ngõ hẩu phục vụ lợi ích mọi người dân Việt và Tổ quốc.

Thực Hiện

Nhóm thực hiện xin chân thành kính chúc đồng bào trong tinh thần Đồng-Tiến.

Thư Từ, Bài Vở, Liên Lạc

Chúng tôi luôn sẳn sàng đón nhận thư từ, bài vở, góp ý của mọi tầng lớp đồng bào.
Thư về:

infor@ngodinhdiem.net

#Đánh giá lại Ngô Đình Diệm
#Caravelle I
#Caravelle II

Copyright © 2010 Ngodinhdiem.net . All rights reserved.

Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời