NDD pict
#Cố TổngThống Ngô Đình Diệm

Ý THỨC TRÁCH NHIỆM

Nguyễn Văn Minh

Thất bại không thực hiện được công cuộc “Cải tổ xã hội,” một điều kiện ông đòi hỏi để nhận chức Thương thư Bộ Lại, vì bị chính quyền Bảo hộ cản trở, Vua Bảo Đại không đủ quyền thực hiện điều nhà Vua đã hứa với ông. Ông Diệm từ quan, trả lại Nam Triều tất cả các chức vị đã được phong ban từ trước. Ông chọn sống đời một công dân bình thường, dứt bỏ mọi ràng buộc vướng mắc, để được hoàn toàn tự do tìm phương sách thực hiện cho được TRÁCH NHIỆM đối vời Đất nước và Dân tộc theo huấn dụ của thân phụ: “Con phải lãnh đạo tranh đấu cho được Độc Lập Hoàn Toàn mới cải tổ xã hội, xóa bỏ bất công được.” Nay thêm kinh nghiệm sau 4 tháng ngồi trên ghế Thượng thư Bộ Lại, ông xác quyết: Độc lập hoàn toàn về phương diện chính trị phải là: lãnh thổ toàn vẹn-chủ quyền đầy đủ. Hai điều kiện không thể mềm yếu, nhân nhượng, dù chỉ một ly, trong bất cứ cuộc dàn xếp với bất cứ đồng minh hay kẻ thù nào. Vì đó là căn bản để có thể thực hiện được mục đích cuối cùng của cuộc tranh đấu: “Thực hiện một cuộc cách mạng xã hội đem lại độc lập cho nông dân và thợ thuyền Việt Nam. Để cho tất cả mọi người trong nước Việt Nam mới có đủ phương tiện để sống xứng đáng với phẩm cách con người, con người tự do thực sự.”

Trở về sống ẩn trong gia đình, ông viết bài đăng trên nhật báo Tiếng Dân phổ biến quan điểm chính trị của mình. Liên lạc học hỏi với các nhà cách mạng và hoạt động chính trị đương thời. Ông đặc biệt kính trọng Kỳ Ngoại Hầu Cường Để và cụ Phan Bội Châu. Một dịp khác chúng tôi sẽ nói rõ và đầy đủ hơn về liên hệ giữa hai nhà đại cách mạng của Việt Nam này với ông Ngô Đình Diệm.
Quan điểm chính trị và danh tiếng của ông đã giúp ông mau chóng thâu nạp được nhiều đồng chí, cán bộ, cơ sở, tạo lập được một màng lưới hoạt động rộng khắp trên toàn lãnh thổ Trung, Nam, Bắc. Các đồng chí, cán bộ, cơ sở của ông trong màng lưới hoạt động thời kỳ phôi thai này, được liệt kê đầy đủ trong một tài liệu người viết đang thực hiện.
***
Đêm 19 tháng 12 năm 1946, cuộc kháng chiến chống Pháp do Việt Minh lãnh đạo bùng nổ, ông Ngô Đình Diệm thoát khỏi tay ông Hồ Chí Minh, nhờ kịp thời vào ẩn tránh trong Bệnh viện Saint Paul, Hà-Nội. Biết được tin này, Đô đốc Thierry D’ Argenlieu, Cao ủy Pháp tại Đông Dương, gửi điện tín chúc mừng và mời ông hợp tác với chính phủ Pháp, để cứu nước Việt Nam và bảo vệ quyền lợi của cả đôi bên. Không đợi ông trả lời, Đô đốc D’ Argenlieu gừi tiếp thư chính thức mời ông đứng ra thành lập Chính phủ Việt Nam mới và giữ chức Thủ Tướng.
Thấy chính sách của chính phủ Pháp về Đông Dương, đặc biệt là về Việt Nam, chưa có gì thay đổi, ông Diệm từ chối lời mời. Ông di chuyển đến Thái Hà Ấp, tập họp một số cán bộ đang có mặt tại Hà Nội, quyết định mục tiêu tranh đấu, phân công trách nhiệm thực hiện một số công tác và phụ trách công cuộc tranh đấu tại mỗi vùng trong toàn quốc. Từ giai đoạn này, mục tiêu tranh đấu được ông nêu rõ: Việt Nam phải
-      Độc lập hoàn toàn

  • Toàn vẹn Lãnh thổ

-      Đầy đủ Chủ quyền

  • Toàn quyền lãnh đạo cuộc chiến

Không chiêu dụ được ông Diệm, người Pháp đã mau chóng quyết định dùng lá bài Bảo Đại.
Cựu Hoàng Bảo Đại được người Pháp tiếp xúc tại Hồng Kông mời hợp tác giải quyết tình hình Việt Nam, ông đã mới các nhân sĩ, những nhà hoạt động chính trị trong  nước qua tham khảo ý  kiến, trong đó có ông Ngô Đình Diệm. Với ông Diệm,  “…ngày nào Cựu Hoàng cũng muốn gặp cụ Ngô một lần để thảo luận về cách đối phó với đại diện cao ủy Bollaert đến điều đình. (…) Về vấn đề cá nhân, phẩm hạnh. Cụ Ngô bao giờ cũng tỏ ra khó tính, cứng rắn gần như bướng bỉnh.
Nhiều khi cụ ngồi trong phòng riêng, đàm thoại tay đôi với Cựu Hoàng trong ba bốn tiếng đồng hồ luôn. Lúc ra về nét mặt cụ thường đăm chiêu, có khi dơm dớm nước mắt. Do đó. Tôi nhận thấy cụ là một người giàu cảm tình, dưới một bề ngoài khắc khổ nghiêm trang.
Điều tôi chú trọng hơn hết ở cụ Ngô là đối với Cựu Hoàng bao giờ cụ cũng giữ lễ vua tôi, mặc dầu Cựu Hoàng đối với cụ lúc nào cũng ân cần niềm nở. Chưa bao giờ tôi thấy cụ bỏ giọng nói đều đều từ tốn cùng một cử chỉ điềm đạm, một dáng điệu uy nghi nhưng không kém phần lễ độ.
Từ lúc ban đầu, khi còn sống lưu vong với Cựu Hoàng ở Hongkong, tôi có cảm tưởng rõ rệt cụ Ngô có ý định giúp Cựu Hoàng lập một chế độ quân chủ lập hiến, trong đó cụ sẽ là vị thủ tướng được vua trao cho trọn quyền điều khiển, lập một nội các chiến tranh do cụ lãnh đạo, giống như nội các Winston Churchill ở nước Anh thời thế chiến thứ hai.
Tuy nhiên, trong giới “cận thần” của Cựu Hoàng, một số đông không muốn có một thủ tướng cứng dắn như cụ Ngô. Đã có lần cụ Ngô bảo tôi:
“Chú tâu với Ngài muốn tôi lên chầu Ngài luôn, trước hết Ngài hãy cho phép tôi quét sạch cửa ngõ. Tôi không muốn bọn Việt gian thân Pháp lúc nào cũng lẩn quẩn bên Ngài.”
Lời nói quyết liệt của cụ Ngô làm phật ý nhiều người trong giới cận thần của Cựu Hoàng và thúc đẩy sự thành lập một phe phản đối giải pháp Ngô Đình Diệm. (…)
Kẻ bàn đi, người nói lại, kết cục giải pháp Ngô Đình Diệm không thành hình sau một cuộc đàm phán nẩy lửa giữa cụ Ngô, đại diện Cựu Hoàng và cao ủy Bollaert, đại diện nước Pháp trong dinh Norodom bây giờ là dinh Độc Lập.”

Sau nhiều vận động, các mục tiêu trên đây không những không được quyền lực ngoại bang, mà ngay cả giới chức thẩm quyền của đất nước, thỏa mãn, ông từ giã chính trường, sau khi dãi bày tâm tư, nguyện vọng, qua một tuyên bố phổ biến cho báo chí ngày 16 tháng 6 năm 1949. Trong đó có đoạn như sau:
“… góp sức vào việc tạo nên một nền tảng vững chắc, ngõ hầu những đồng bào có tâm huyết có thể dùng để hoàn thành công cuộc tranh thủ độc lập cho Tổ Quốc và đem lại thuận hòa giữa quốc dân.”

Một lần nữa ông lại trút bỏ mọi ràng buộc để tự thực hiện TRÁCH NHIỆM đối với đất nước, dân tộc.
- Tháng 3 năm 1949, chính quyền thực dân Pháp tăng nhiều viện quân và chiến cụ cho chiến trường Đông Dương, phần chính yếu là Việt Nam. Trong khi đó, chính quyền của nước Việt Nam độc lập với Quốc Trưởng Bảo Đại, không có được Một quân nhân dưới quyền!
Thấy trước cuộc chiến sẽ kéo dài và tăng phần khốc liệt, năm 1950 ông Diệm xuất dương, đến Mỹ, vận động chính quyền Hoa Kỳ giúp Quốc Trưởng Bảo Đại thành lập một đội quân Quốc gia. Ông lý luận: Nếu ông Bảo Đại có một quân đội trong tay, tiếng nói của ông sẽ rất có giá trị, và nhiều thành phần Việt Nam hiện đang có cảm tình với ông Hồ Chí Minh, sẽ qua với ông Bảo Đại. Nhất là, như thế phía những người quốc gia mới có chính nghĩa có thể giúp giải quyết cuộc chiến Việt Nam. Chinh quyền Hoa Kỳ chưa tin vào luận điểm của ông. Ông trở lại Âu châu. Tuy nhiên cuộc vận động của ông cũng đạt được  một điểm quan trọng là qua năm 1951, chính quyền Việt Nam được thành lập Bộ Quốc Phòng, có đội quân “Quân đội Quốc gia,” có Bộ Tổng Tham Mưu và một số Nha, Sở.

Cuối năm 1950, quân đội Pháp thất trận nặng nề tại mặt trận Cao Bằng, tinh hình chiến sự làm rung động chính trường nước Pháp. Ông Mendes France, lúc này còn là Nghị sĩ, tuyên bố: “Vấn đề Đông Dương đã đến lúc phải lựa chọn.” Trước viễn cảnh đất nước sẽ bị Cộng sản thôn tính, sau khi Cộng sản Trung Hoa đã thống lĩnh cả lục địa, và sự lúng túng trong chính trường nước Pháp. Đầu năm 1951 ông trở lại Mỹ, gặp Bộ Trưởng Ngoại Giao D. Achison, một số chính khách, nghị sĩ, trình bày phương cách giải quyết cuộc chiến Việt Nam theo cái nhìn của người Việt Nam:
”Những vấn đề của Việt Nam phải được giải quyết bởi người Việt Nam. Tây phương chỉ giúp đỡ. Giải pháp phải do người Việt Nam TRÁCH NHIỆM.” Nhưng không ai nghe ông.
- Nóng lòng trước tình hình suy sụp quá nguy hiểm cho đất nước, ông gửi thư cho Quốc Trưởng Bảo Đại qua Thủ hiến Nam Việt, tình nguyện đúng ra thành lập Chính phủ để đối phó với tình hình, với điều kiện: Chính phủ Trung ương phải có thêm quyền hành và tình trạng dành đặc ân cho các chính phủ địa phương (Thủ Hiến các Phần) qua mặt chính phủ Trung ương phải được chấm dứt. Quốc Trưởng Bảo Đại không trả lời và còn tò ra rất ác cảm với ông.
Hoàn toàn thất vọng. Nhận thấy không còn có thể làm gì được cho quê hương, dân tộc, ông quyết định rời bỏ chính trường, xin vào sống đời tu trỉ trong một tu viện dòng Biển Đức (Benedictin) tại thành  phố Burges, nước Bỉ. Ông khấn dòng ngày I tháng I năm 1954. Ông nhận tên dòng là Olido, một vị thánh được giáo hội Công giáo Bỉ tôn kính vào ngày 2 tháng 1 hàng năm. Thánh nhân được chọn làm Đan Viện Trưởng Dòng Biển Đức năm 994, một vị Đan Viện Trưởng luôn cầu nguyện và xám hối, chủ trương và đã thành công việc Hiệp nhất và Canh tân Hội Dòng Biển Đức.
***
Khi Hội nghị Geneva đi vào giai đoạn chót, mọi người đều thấy rõ giải pháp chia đôi đất nước sẽ được áp dụng, một sự kiện mà ông Diệm đã tiên báo từ 6 năm trước (1948). Tất cả chính khách, tổ chức chính trị, trong cảnh tuyệt vọng này, không ai nhận đứng ra gánh vác bảo đảm sự sống còn của khối người Quốc gia. Mọi người quay qua nhìn vào ông và đã nhanh chóng hoan nghênh ý kiến của Quốc Trưởng Bảo Đại: Thay thế Thủ tướng Hoàng thân Bửu Lộc bằng Ngô Đình Diệm!
Được triệu vời, từ Tu viện ở Bỉ, ông qua Pháp trinh diện Quốc Trưởng. Được trao nhiệm vụ thành lập Chính phủ, Ông từ chối vì đã quyết định đi tu. Nhưng khi Quốc Trưởng Bảo Đại nói với ông:
“Tôi kính trọng ý định của ông. Nhưng hiện nay, tôi kêu gọi đến lòng ÁI QUỐC của ông. Ông không có quyền từ chối TRÁCH NHIỆM của mình.”
            Sau một hồi yên lặng, cuối cùng ông ta đáp:
-Thưa Hoàng thượng, trong trường hợp đó, tôi xin nhận sứ mạng mà Ngài trao phó.”

Ông đã nhận lãnh TRÁCH NHIỆM lãnh đạo đất nước trong một hoàn cảnh mà mọi người đều cho  là tuyệt vọng trước cơn đại “hồng thủy” từ phía Bắc đang tràn xuống! Nhưng, với lòng ÁI QUỐC và DŨNG CẢM tuyệt vời, với Mục Tiêu Tranh Đấu bất biến, ông đã thành công trong việc ngăn chặn cơn Đại Hông thủy như thế nào. Mọi người đều đã thấy.

Nhìn về Tổ Quốc, tình hình Đất Nước hiện nay, chỉ có thể được giải quyết khi mọi người Việt Nam ở trong cũng như ở ngoài nước, biết dõi bước người xưa, Ý thức được TRÁCH NHIỆM của mình và hăng hái đứng ra nhận lãnh, tham gia công cuộc giải phóng Quê hương, không so đo, tính toán hơn thiệt cho riêng phần mình.

                                                                                                                 
Viết dịp lễ Tưởng niệm
Tổng Thống Ngô Đình Diệm và
Dân-Quân-Cán-Chính VNCH năm 2010.

Nguyễn Văn Minh

Con Rồng Việt Nam -Bảo Đại. Xuân Thu Publishing-Los Alamitos, CA 90720. Trg.92

Lời kể của bà Ngô Dinh Thị Hiệp, than mẫu Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận

 Tuyên bố ngày 16 -6-1949

Vietnam’ War 1940-1975. Vũ Văn Cương alias Tâm. Brunswick Publishing Company. Lawrenceville, V.A 23868. 1983. Trg.155-156

AOM INDO GG CP Suppl 18 Rapport de quinzaine du 1er au 15 janvier 1947, Hanoi, le 29 janvier 1947, No115 S/BP (TTL p329)*
  *Tài liệu trích từ Luận án Tiến sĩ Sử học của cô Trần Thị Liên, Phó Giáo sư trường Đại Học Paris Jussieu

Phạm Văn Bính (cựu Thủ Hiến Bắc Việt) viết về Ngô Đình Diệm. Nhật báo Đời số 29, thứ năm 23-10-1970-Saigòn

Foreign relations of the US, 1950, Vol VI. The Acting Secretary of State (WEBB) to the Legation of Saigon, Washington, September 28, 1950, pp. 884 à 886. (TTL p.365)

TTL  p.366

Những ngày chung sống với Chí Sĩ Ngô Đình Diệm. Văn Bia. Tác giả xuất bản 2002. 31 Lincoln St. Methuen. MA 01844. Trg.108

Con Rồng Việt Nam sđd trg.515

 

Công Việc

Chúng tôi sẽ mang lại tin tức, tài liệu chính xác trong tình yêu dân -tộc để xây dựng một ViệtNam, không mang các chủ thuyết ngoại-lai, bè đảng như chủ thuyết Cộng-Sản đã và đang thống trị con, dân Việt hiện nay, vì nó được hệ thống hóa tinh vi hơn thời Bắc thuộc, và Pháp thuộc để bắt đồng bào Việt phải cam chịu tủi nhục, phục tùng và làm nô lệ kiểu mới cho Chủ Nghĩa Cộng Sản. Cha ông chúng đã hiên ngang gầy dựng nước Việt, vậy chúng ta đã làm được gì?
Chúng ta phải nhìn vào sự thật để phục vụ con, dân Nước Việt. Nếu muốn đất nước của chúng ta phú cường, độc lập toàn vẹn.
“Nếu bọn Việt Cộng thắng, thì quốc-gia Việt-Nam cũng sẽ bị tiêu-diệt và sẽ biến thành một tỉnh nhỏ của Trung-hoa Cộng-sản. Hơn nữa toàn-dân sẽ phải sống mãi mãi dưới ách độc tài của một bọn vong bản vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo."
Ngô Đình Diệm
(Đồng Cam, Tuy-Hòa 17-9-1955)

Thiện Nguyện

Chúng tôi mời gọi sự cộng tác, đóng góp của các tầng lớp trong xã hội, từ dịch thuật, viết, kỹ thuật, kiến thức nông, công, ngư, kỹ, thương nghiệp. Ngõ hẩu phục vụ lợi ích mọi người dân Việt và Tổ quốc.

Thực Hiện

Nhóm thực hiện xin chân thành kính chúc đồng bào trong tinh thần Đồng-Tiến.

Thư Từ, Bài Vở, Liên Lạc

Chúng tôi luôn sẳn sàng đón nhận thư từ, bài vở, góp ý của mọi tầng lớp đồng bào.
Thư về:

infor@ngodinhdiem.net

#Đánh giá lại Ngô Đình Diệm
#Caravelle I
#Caravelle II

Copyright © 2010 Ngodinhdiem.net . All rights reserved.

Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời