Bà Ngô đình Nhu.

 

[…] ông Nhu đã bảo tôi đi vận động quần chúng phải có thái độ để cho thế giới biết, nếu tướng Hinh và thực dân Pháp có súng có quân đội, mình sẽ thắng nếu mình có dân có quần chúng. Đầu tiên tôi nghĩ đến đồng bào di cư Bắc kỳ, vì ông Diệm chưa nắm được người dân Nam kỳ. Tôi đi gặp đức cha Phạm ngọc Chi còn đang ở nhà thờ Phú nhuận, lúc đó con chiên bổn đạo Bùi chu của Đức cha vừa mới được đổ vào chung quanh nhà thờ Phú nhuận và khu lăng Cha Cả, đầu đường Trương minh Giảng. Tôi thảo luận với Đức cha: phải làm cái gì để ùng hộ Thủ tướng Diệm, mà không gì bằng biểu tình ra mặt chống Hinh, để cho ngoại quốc biết, Đức cha bằng lòng ngay.

Tôi không còn nhớ rõ ngày nào, có thể là ngày 7 hay 8/10/1954. Vì có thiết quân luật từ 7 giờ (tối) đến 7 giờ (sáng), tôi không thể đến trước 7 giờ được. nên khi tôi đến nhà thờ Phú nhuận thì thấy đồng bào di cư đã tập hợp và đang sắp hàng năm hàng bảy trên đầu đường Võ Tánh, bây giờ là Hoàng văn Thụ/Đặng văn Lưu (Phạm đăng Lưu ?), xê xích dinh tỉnh trưởng Gia định. Số đồng bào đang tập hợp có thể là vào khoảng 5 ngàn gồm đàn ông đàn bà con trai con gái và có nhiều thanh niên với mươi linh mục áo dòng đen chạy lên chạy xuống la lối om sòm, có rất nhiều cờ xí, có rất nhiều ban-rôn màu trắng, màu vàng, có nhiều biểu ngữ màu đỏ, có mấy cái loa…Thật là xôm tụ, ồ ạt, om xòm! Đúng là một cuộc biểu tình ngoạn mục!

Nhưng ngoạn mục nhứt là hình ảnh một cô con gái mặc áo xanh lợt, quần đen chạy tới chạy lui! Rồi như giựt mình! Tôi nhận ngay ra bà Ngô đình Nhu, người thì nhỏ xíu, mà sao nhiều nghị lực đến thế, la hét to đến thế, lấn át các tiếng hô “đả đảo quân phiệt”, “đả đảo thực dân” của trăm của ngàn người khác…Và trước những ống kính máy ảnh máy truyền hình bà Nhu đã dẫn đoàn người biểu tình rầm rộ đi về ngả Tổng tham mưu và lăng Cha Cả.”

 

 Ký ức Huỳnh văn Lang.Tác giả xuất bản tại Hoa Kỳ năm 2011.Tập I, trg 458-469

 

“Nếu bọn Việt Cộng thắng, thì quốc-gia Việt-Nam cũng sẽ bị tiêu-diệt và sẽ biến thành một tỉnh nhỏ của Trung-hoa Cộng-sản. Hơn nữa toàn-dân sẽ phải sống mãi mãi dưới ách độc tài của một bọn vong bản vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo."
Ngô Đình Diệm
(Đồng Cam, Tuy-Hòa 17-9-1955)

Công Việc

Chúng tôi sẽ mang lại tin tức, tài liệu chính xác trong tình yêu dân -tộc để xây dựng một ViệtNam, không mang các chủ thuyết ngoại-lai, bè đảng như chủ thuyết Cộng-Sản đã và đang thống trị con, dân Việt hiện nay, vì nó được hệ thống hóa tinh vi hơn thời Bắc thuộc, và Pháp thuộc để bắt đồng bào Việt phải cam chịu tủi nhục, phục tùng và làm nô lệ kiểu mới cho Chủ Nghĩa Cộng Sản. Cha ông chúng đã hiên ngang gầy dựng nước Việt, vậy chúng ta đã làm được gì?
Chúng ta phải nhìn vào sự thật để phục vụ con, dân Nước Việt. Nếu muốn đất nước của chúng ta phú cường, độc lập toàn vẹn.
“Nếu bọn Việt Cộng thắng, thì quốc-gia Việt-Nam cũng sẽ bị tiêu-diệt và sẽ biến thành một tỉnh nhỏ của Trung-hoa Cộng-sản. Hơn nữa toàn-dân sẽ phải sống mãi mãi dưới ách độc tài của một bọn vong bản vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo."
Ngô Đình Diệm
(Đồng Cam, Tuy-Hòa 17-9-1955)

Thiện Nguyện

Chúng tôi mời gọi sự cộng tác, đóng góp của các tầng lớp trong xã hội, từ dịch thuật, viết, kỹ thuật, kiến thức nông, công, ngư, kỹ, thương nghiệp. Ngõ hẩu phục vụ lợi ích mọi người dân Việt và Tổ quốc.

Thực Hiện

Nhóm thực hiện xin chân thành kính chúc đồng bào trong tinh thần Đồng-Tiến.

Thư Từ, Bài Vở, Liên Lạc

Chúng tôi luôn sẳn sàng đón nhận thư từ, bài vở, góp ý của mọi tầng lớp đồng bào.
Thư về:

infor@ngodinhdiem.net

#HìnhLễTưởng Niệm2013 I #HìnhLễTưởngNiệm2013 II #Đánh giá lại Ngô Đình Diệm
#Caravelle I
#Caravelle II

Copyright © 2010 Ngodinhdiem.net . All rights reserved.

Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời