Lời thề đau đớn của Bác sĩ y khoa XHCNVN


Posted By Chinh Luan on 25 tháng mười 2013

Bs. Nguyễn Thùy Trang -

Hôm nay đọc bài của Bác sĩ Hồ Hải viết về lời thề Hippocrates của Ngành Y nhà Sản mà thấy đau lòng. Bài viết kết luận bằng một câu chua xót:

"Tôi xin cắn rơm, cắn cỏ lạy đảng cộng sản làm ơn, làm phước đừng phá nát những gì còn tốt đẹp sót lại ở mọi lĩnh vực ở đất nước và dân tộc này nữa. "

Lời Thề của Trường Đại Học Y Hà Nội dường như không còn hơi hám của Hippocrates, mất luôn câu nói "LƯƠNG Y NHƯ TỪ MẨU" mà thêm vào các câu:
• Dưới cờ Tổ Quốc
• Dưới chân dung của Chủ Tịch Hồ Chí Minh

# Lời Thề Y Khoa của CSVN

Một điều ngạc nhiên là mình cứ ngỡ tất cả các nước XHCN cùng có chung lời thề giống như Việt Nam, thì bên Trung Quốc chắc cũng phải có câu trong lời thề Hippocrates là: (*) Dưới chân dung của Chủ Tịch Mao Trach Đông. Hay bên Cu Ba có câu: (*) Dưới chân dung của Chủ Tịch Fidel Castro.


Thật sự thì không phải như vậy, tất cả các nước khác trên thế giới kể cả Trung Quốc, CuBa, Lào, Cam Bốt, họ đều GIỮ Y NGUYÊN LỜI THỀ HIPPOCRATES, không sai một lời. sp;

Như vậy, chỉ có nước XHCN Việt Nam là đổi lại lời thề hoàn tòan không còn liên quan tới lời thề Hippocrates.

Ngành Y của CSVN đã đi ra ngoài quỷ đạo của Lương Y Thế Giới, có thể vì vậy mới có vụ Bác sĩ ném xác bệnh nhân xuống sông.

Ra trường BÁC SĨ mà đứng dưới CỜ IN MÁU - XÂY XÁC QUÂN THÙ. Đã vậy, còn bắt các Bác sĩ đứng "Dưới chân dung của Chủ Tịch Hồ Chí Minh" là CHẾT CHẮC vì ông Hồ là người KHÓC LÓC sai lầm về Chính Sách CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT, giết người VÔ TỘI.

Đúng ra là phải thề đứng "Dưới chân dung của Y Tá Nguyễn Tấn Dũng" thì nghe còn hợp lý hơn vì ông Hồ chưa có ngày nào học về Y Khoa, còn Nguyễn Tấn Dũng ít ra có chút kiến thức về Y Tá Rừng.

#

Tương Lai Bác Sĩ Y Khoa "Đỏ"

Nhiều người nghĩ và xem thường LỜI THỀ, thật ra nó rất là LINH THIÊNG, vì thề đâu thì đúng đấy. Nếu Việt Nam có sản xuất ra loại Bác sĩ như bà Nguyễn Thị Kim Tiến thì cũng đừng quá ngạc nhiên.

Trích Từ: FB Nguyễn Thùy Trang

#

Tương Lai Bác Sĩ Y Khoa "Đỏ"

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

Cùng một loại "Đỏ" nhưng "Đỏ" ViệtNam khác hơn

 

Công Việc

Chúng tôi sẽ mang lại tin tức, tài liệu chính xác trong tình yêu dân -tộc để xây dựng một ViệtNam, không mang các chủ thuyết ngoại-lai, bè đảng như chủ thuyết Cộng-Sản đã và đang thống trị con, dân Việt hiện nay, vì nó được hệ thống hóa tinh vi hơn thời Bắc thuộc, và Pháp thuộc để bắt đồng bào Việt phải cam chịu tủi nhục, phục tùng và làm nô lệ kiểu mới cho Chủ Nghĩa Cộng Sản. Cha ông chúng đã hiên ngang gầy dựng nước Việt, vậy chúng ta đã làm được gì?
Chúng ta phải nhìn vào sự thật để phục vụ con, dân Nước Việt. Nếu muốn đất nước của chúng ta phú cường, độc lập toàn vẹn.
“Nếu bọn Việt Cộng thắng, thì quốc-gia Việt-Nam cũng sẽ bị tiêu-diệt và sẽ biến thành một tỉnh nhỏ của Trung-hoa Cộng-sản. Hơn nữa toàn-dân sẽ phải sống mãi mãi dưới ách độc tài của một bọn vong bản vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo."
Ngô Đình Diệm
(Đồng Cam, Tuy-Hòa 17-9-1955)

Thiện Nguyện

Chúng tôi mời gọi sự cộng tác, đóng góp của các tầng lớp trong xã hội, từ dịch thuật, viết, kỹ thuật, kiến thức nông, công, ngư, kỹ, thương nghiệp. Ngõ hẩu phục vụ lợi ích mọi người dân Việt và Tổ quốc.

Thực Hiện

Nhóm thực hiện xin chân thành kính chúc đồng bào trong tinh thần Đồng-Tiến.

Thư Từ, Bài Vở, Liên Lạc

Chúng tôi luôn sẳn sàng đón nhận thư từ, bài vở, góp ý của mọi tầng lớp đồng bào.
Thư về:

infor@ngodinhdiem.net

#Đánh giá lại Ngô Đình Diệm
#Caravelle I
#Caravelle II

Copyright © 2010 Ngodinhdiem.net . All rights reserved.

Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời