Chào Mừng Qúi Vị Độc Giả Đến Với Diễn Đàn NGODINHDIEM.NET

Diễn đàn ngodinhdiem.net là một thư viện lưu trữ những văn kiện lập pháp và hành chánh, một kho tài liệu về những sinh hoạt và diễn biến chính trị, kinh tế và văn hoá của Đệ Nhất Cộng Hoà Việt Nam.
Tổng Thống Ngô Đình Diệm đã xây dựng miền Nam Việt Nam trở thành một quốc gia dưới chính thể cộng hoà. 
Một quốc gia có đầy đủ chủ quyền, độc lập, tự chủ và tự quyết, được cộng đồng quốc tế công nhận và nể vì.  Tổng Thống Ngô Đình Diệm đã gầy dựng nước Việt Nam Cộng Hoà từ một đống tro tàn và những hệ lụy của những năm tháng chinh chiến điêu tàn, những tàn tích của thực dân phong kiến. 
Chỉ trong một thời gian ngắn, Tổng Thống Ngô Đình Diệm đã ổn định được cuộc sống cho gần một triệu người từ miền Bắc di cư vào Nam tránh nạn cộng sản. 
Toàn thể lãnh thổ Việt Nam Cộng Hoà đã được bình định.  Bên cạnh những ổn định chính trị và quốc phòng, các lãnh vực kinh tế, giáo dục được chú trọng và phát triển một cách nhịp nhàng với những thăng tiến  xã hội. Người dân từ phía nam vĩ tuyến 17 đến mũi Cà Mâu sống trong cảnh thanh bình ấm no.

Bản hiến pháp ngày 26 tháng 10 năm 1956 của Việt Nam Cộng Hoà đã ghi dấu một bước tiến lịch sử trên hành trình xây dựng một quốc gia độc lập, tự chủ và tự quyết trong tinh thần tự do dân chủ.  Hiến pháp 1956 được soạn thảo với những kế hoạch và dự liệu nhằm phục vụ nhân phẩm và quyền sống của con người. 
Lý thuyết Nhân Vị bảo vệ và thăng tiến đời sống của người dân được chuẩn nhận và triển khai như là một nền tảng của tất cả những chương trình phát triển.  Tài năng của Tổng Thống Ngô Đình Diệm, một lãnh tụ ngoại hạng, đã vượt qua bao khó khăn hiểm nguy. 
Đạo đức của Tổng Thống, một lãnh tụ liêm khiết thanh bần , đã chinh phục ngay cả những thù địch.  Trong tinh thần tuyệt đối tôn trọng nền tảng đạo đức dân tộc và luật pháp,
Tổng Thống Ngô Đình Diệm đã uy dũng hiên ngang xây dựng cơ đồ cho sự trường tồn của một nước Việt Nam thực sự tự do dân chủ. 

Từ sau ngày Tổng Thống Ngô Đình Diệm và ông Cố vấn Ngô Đình Nhu bị thảm sát, nhiều gia đình, hội đoàn, hàng năm đều xin lễ cẩu hồn cho hai Ông, để tỏ lòng thương tiếc và mến mộ. Đến khi mất nước, hàng triệu người Việt Nam phải sống đời lưu vong trên khắp thế giới. Nơi náo có người Việt Nam sinh sống, hàng năm đều có tổ chức lễ cầu hồn, tưởng niệm Tống Thống Diệm. Đó là việc làm đúng với đạo lý , lễ giáo Việt Nam. Chúng ta cần và phải làm. Nhưng với Tông Thống Ngô Đình Diệm, những việc làm này chưa đáp ứng tâm nguyện của Ông. Vì lúc sinh thời, tại nhiều  nơi, Trước nhiều cơ quan, đoàn thế, Quân trường…mỗi  khi thuận tiện, Ông đều nhắn nhủ:

                                        -Tôi tiến. Hãy tiến theo tôi!
                                        -Tôi lui. Hãy giết tôi!
                                        -Tôi chết. Hãy nối chí tôi!

Ông đã bị giết! Ông đã chết! Chết đau đớn! Chết tức tưởi! Chi vì quyết bảo toàn Danh Dự của Dân Tộc và Chủ Quyền của Quốc Gia Việt Nam!
Cho nên, Diễn đàn ngodinhdiem.net là nơi tồn trữ những văn kiện luật pháp, hành chánh trung thực chính xác của nền Đệ Nhất Cộng Hoà Việt Nam như là một hành trang cho lớp người sau, những người trẻ sẽ nắm giữ vận mệnh và tương lai của tổ quốc, Nối Chí Ông.  Diễn đàn ngodinhdiem.net không chỉ có mục đích đơn thuần vinh danh Tổng Thống Ngô Đình Diệm.  Gần nửa thế kỷ, sau ngày Tổng Thống bị thảm sát, lịch sử đã nói lên tiếng nói của sự thật, uy danh của Tổng Thống càng ngày càng sáng ngời.  Một vị nguyên thủ quốc gia hết mực liêm khiết đã đặt danh dự của tổ quốc và quyền lợi của dân tộc trên ngay cả mạng sống của chính mình thì còn cần gì những lời lẽ hay chữ nghĩa để tán tụng.  Diễn đàn này được thiết lập để lớp người sau rút tỉa những kinh nghiệm, những ưu khuyết điểm của một nền cộng hoà trên quê hương Việt Nam tuy ngắn ngủi nhưng đã thực sự để lại một dấu ấn vàng son trong lịch sử.  Lớp người trẻ mang nặng tình tự với quê hương và bổn phận với hồn thiêng sông núi còn tự hào vác trên vai hành trang của lớp người trước trong đại cuộc cứu nước và dựng nước.

Diễn đàn ngodinhdiem.net cũng là nơi chốn để các bạn trẻ tham khảo và tìm hiểu thực chất của đảng Cộng Sản Việt Nam cũng như cá nhân ông Hồ Chí Minh là người đã du nhập chủ nghĩa cộng sản về trên đất nước.  Các bạn sẽ có đầy đủ tài liệu và dữ kiện lịch sử để so sánh và rút tỉa ra những tinh hoa của một thể chế đề cao dân chủ tự do và những hệ lụy tàn khốc của một chế độ cộng sản độc tài toàn trị.  Từ đó các bạn, với kiến thức tân thời, với những kinh nghiệm học hỏi được từ một nền khoa học tân tiến, sẽ điều chính, nếu cần, chủ thuyết mà Tổng Thống Ngô Đình Diệm đã xử dụng để xây dựng Miền Nam Việt Nam thành một thành đồng kiên cố, chặn đứng làn sóng Cộng sản đang ào ào ập xuống. Và chỉ trong thời gian chín năm ngắn ngủi, chống giặc ngoài, diệt giặc trong, biến Miền Nam thành một đất nước được bạn bè năm châu bốn bể nể trọng. Một đất nước tiến bộ, an ninh trật tự được tái lập, nhân phẩm nhân quyền được tôn trọng thích hợp với phong tục và văn hoá của dân tộc Việt Nam, như mọi người đề đã thấy. Đó là “Chủ thuyết NHÂN VỊ.

Các bạn trẻ Việt Nam hãy tự định nghĩa trách nhiệm của người công dân của một nước Độc Lập có đầy đủ Chủ Quyền mà can đảm đứng lên nhận lãnh và hoàn thành trách nhiệm ấy với Tổ quốc.

Diễn đàn ngodinhdiem.net hoan hỉ đón nhận những đóng góp của tất cả con dân nước Việt để cùng nhau tiến lên vì tương lai của đất nước và hạnh phúc của đồng bào. 

Công Việc

Chúng tôi sẽ mang lại tin tức, tài liệu chính xác trong tình yêu dân -tộc để xây dựng một ViệtNam, không mang các chủ thuyết ngoại-lai, bè đảng như chủ thuyết Cộng-Sản đã và đang thống trị con, dân Việt hiện nay, vì nó được hệ thống hóa tinh vi hơn thời Bắc thuộc, và Pháp thuộc để bắt đồng bào Việt phải cam chịu tủi nhục, phục tùng và làm nô lệ kiểu mới cho Chủ Nghĩa Cộng Sản. Cha ông chúng đã hiên ngang gầy dựng nước Việt, vậy chúng ta đã làm được gì?
Chúng ta phải nhìn vào sự thật để phục vụ con, dân Nước Việt. Nếu muốn đất nước của chúng ta phú cường, độc lập toàn vẹn.
“Nếu bọn Việt Cộng thắng, thì quốc-gia Việt-Nam cũng sẽ bị tiêu-diệt và sẽ biến thành một tỉnh nhỏ của Trung-hoa Cộng-sản. Hơn nữa toàn-dân sẽ phải sống mãi mãi dưới ách độc tài của một bọn vong bản vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo."
Ngô Đình Diệm
(Đồng Cam, Tuy-Hòa 17-9-1955)

Thiện Nguyện

Chúng tôi mời gọi sự cộng tác, đóng góp của các tầng lớp trong xã hội, từ dịch thuật, viết, kỹ thuật, kiến thức nông, công, ngư, kỹ, thương nghiệp. Ngõ hẩu phục vụ lợi ích mọi người dân Việt và Tổ quốc.

Thực Hiện

Nhóm thực hiện xin chân thành kính chúc đồng bào trong tinh thần Đồng-Tiến.

Thư Từ, Bài Vở, Liên Lạc

Chúng tôi luôn sẳn sàng đón nhận thư từ, bài vở, góp ý của mọi tầng lớp đồng bào.
Thư về:

infor@ngodinhdiem.net

#Đánh giá lại Ngô Đình Diệm
#Caravelle I
#Caravelle II

Copyright © 2010 Ngodinhdiem.net . All rights reserved.

Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời