CHIẾN DỊCH THỦ TIÊU CÁC CỘT MỐC BIÊN GIỚI VIỆT-TRUNG DO ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM LÃNH ĐẠO

Người dân và Chính Quyền Miền Nam ViệtNam chưa bao giờ bị mất một tấc đất vào tay Tàu Cộng, ngoại trừ Tàu Cộng cưỡng chiếm Hoàng Sa ngày 19 tháng 2 1974. Trong khi đó CSVN Hà Nội im lặng ủng hộ. Trong chiến tranh Việt-Nam Hà Nội luôn ra rả trên radio, báo chí nhồi sọ dân Miền Bắc rằng: "Miền Nam bán nước cho Mỹ".

Đây là chứng tích bán nước. Lich sữ và Tổ tiên dân tộc VN và hồn thiên sông núi không dung tha hành động nầy!
Còn những kẻ nịnh và chạy cờ, bưng bô, hãy đọc tài liệu nầy: các ngươi có xấu hổ không?
Có lấy vải che mặt khi ra đường mà đi không?
Chiến dịch THỦ TIÊU CÁC CỘT MỐC BIÊN GIỚI VIỆT-TRUNG

# Cột Mốc Đại Nam
Note: Tài liệu bằng hình ảnh dưới đây khá quan trọng đưa ra bằng chứng Trung Quốc và CSVN đã phối hợp thủ tiêu các cột mốc cũ . Câu hỏi được đặt ra và dễ trả lời là đường biên giới cũ mà CSVN đã "nhượng" cho Trung Quốc nằm sâu trong lãnh thổ VN, do đó những đường biên, chứng tích cũ thì bọn nầy phải xóa đi . Hình ảnh nói lên tất cả và đây cũng là chứng tích bán nước rõ ràng nhất cần phổ biến rộng.
Chiến dịch thủ tiêu các cột mốc biên giới VIỆT-TRUNG

Chiến dịch đã phát động vào ngày 20/07/2010.

Hàng loạt những cột mốc lịch sử quốc giới Trung-Việt đã bị Trung Cộng và CS Việt Gian tất bật tháo gỡ đưa vào các Bảo Tàng Lịch Sử địa phương mà chúng gọi là:

Chiến dịch "bài trừ các mốc biên giới cũ"
# Cột Mốc Số 17
Tại sao bọn Trung cộng xâm lược có quyền làm như thế?
Đảng CS Việt Gian đang câm lặng? Vì có TIỀN.
#Mốc số 17 đoạn Vân Nam-Hà Khẩu và chủ nhân kiểu mới cùng với máy hình trên tay để thâu hình làm bằng chứng cùa những kẻ bán nước là Đảng Cộng Sản Việt Nam cùng nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.


Mốc số 17 (đoạn Vân Nam-Hà Khẩu)
#

Cột Mốc "Đại Nam Quốc Giới" tại Phòng Thành, Quảng Tây

 


Công Việc

Chúng tôi sẽ mang lại tin tức, tài liệu chính xác trong tình yêu dân -tộc để xây dựng một ViệtNam, không mang các chủ thuyết ngoại-lai, bè đảng như chủ thuyết Cộng-Sản đã và đang thống trị con, dân Việt hiện nay, vì nó được hệ thống hóa tinh vi hơn thời Bắc thuộc, và Pháp thuộc để bắt đồng bào Việt phải cam chịu tủi nhục, phục tùng và làm nô lệ kiểu mới cho Chủ Nghĩa Cộng Sản. Cha ông chúng đã hiên ngang gầy dựng nước Việt, vậy chúng ta đã làm được gì?
Chúng ta phải nhìn vào sự thật để phục vụ con, dân Nước Việt. Nếu muốn đất nước của chúng ta phú cường, độc lập toàn vẹn.
“Nếu bọn Việt Cộng thắng, thì quốc-gia Việt-Nam cũng sẽ bị tiêu-diệt và sẽ biến thành một tỉnh nhỏ của Trung-hoa Cộng-sản. Hơn nữa toàn-dân sẽ phải sống mãi mãi dưới ách độc tài của một bọn vong bản vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo."
Ngô Đình Diệm
(Đồng Cam, Tuy-Hòa 17-9-1955)

Thiện Nguyện

Chúng tôi mời gọi sự cộng tác, đóng góp của các tầng lớp trong xã hội, từ dịch thuật, viết, kỹ thuật, kiến thức nông, công, ngư, kỹ, thương nghiệp. Ngõ hẩu phục vụ lợi ích mọi người dân Việt và Tổ quốc.

Thực Hiện

Nhóm thực hiện xin chân thành kính chúc đồng bào trong tinh thần Đồng-Tiến.

Thư Từ, Bài Vở, Liên Lạc

Chúng tôi luôn sẳn sàng đón nhận thư từ, bài vở, góp ý của mọi tầng lớp đồng bào.
Thư về:

infor@ngodinhdiem.net

#Đánh giá lại Ngô Đình Diệm
#Caravelle I
#Caravelle II

Copyright © 2010 Ngodinhdiem.net . All rights reserved.

Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời