NDD pict

VNCH Giữ Nước

 • Tại Sao Không Nên Dùng 2 Chữ Trung Quốc
 • Nước Tôi Xưa Có Vua Hùng
 • HĐGMVN Tình Hình Biển Đông
 • 13 Lần Thắng Phương Bắc
 • Sắc Lệnh Hoàng Sa Ký Bởi TT Ngô Đình Diệm
 • Người lính VNCH là anh hùng có gì sai không?
 • Chủ Quyền Trên Hoàng Sa và Trường Sa
 • Kế Hoạch Đánh 43 Tàu Chiến Của Tàu Tại HS
 • Hải Chiến Hoàng Sa 17-19/1/1974
 • Biểu Tình Tưởng Niệm 40 Hoàng Sa 17-19/1/1974
 • Người Việt Trong Nước Nhớ 40 Năm Hoàng Sa 17-19/1/1974 Biểu Đồ Thông Tin từ NHTTAM
 • Đi Tìm Hoàng Sa Trong Tu Viện Cổ Ý (Italia)
 • Dưới Mắt Bọn CSVN Ngụy Văn Thà Vẫn là "Ngụy"
 • Tri Ân Tử Sĩ Hoàng Sa
 • Cơ Hội Lấy Lại Hoàng Sa?
 • Giờ Lên Đường Đã Điểm
 • Đảng CSVN và HCM Bán Nước

 • Xảo thuật giàn khoan của Trung Quốc
 • Chả Lẽ Mất Độc Lập, Tự Chủ Lệ Thuộc Họ Bành
 • Đảng Liếm Gót Mao-Lê
 • 2013 Thành Công Của Đỉnh Cao Trí Tuệ HN Qua Biểu Đồ Thông Tin từ NHTTAM.tumblr.com
 • Tướng Nga Tiết Lộ 320.000 Lính Trung Cọng và 3.000 lính SôViết Tham Chiến Tại ViệtNam
 • Trung Cọng Nuôi Mộng Bá Quyền
 • Cơn Đói Cá Của Trung Cọng Và Thảm Họa
 • HCM Bán Nước Mấy Lần?
 • CSVN Đưa Tàu Ra QT Hay Tra Tấn Dân Việt?
 • Việt-Nam Tỉnh Hay Khu Tự Trị Của Tàu?
 • Wikileak CSVN Dâng VN Cho Tàu Làm Nô Lệ
 • Việt-Nam Lịch Sử Vẻ Vang
 • Nguy Cơ Đại Hán Á Đông
 • Hồ Chí Minh Bán Nước
 • Ai Thống Trị Việt Nam Ngày Nay
 • Ải Nam Quan
 • Chiến Dịch Thủ Tiêu Cột Mốc Biên Giới
 • Cộng Sản Bán Nước
 • Công Hàm Phạm Văn Đồng
 • Đem Chuông Đi Đấm Xứ Người
 • NƯỚC TÔI XƯA CÓ VUA HÙNG !!!

  (Thư gởi bạn người Đức: Tiến Sĩ Stephan Wegener)

  Cảm tác cách đây chừng năm, bảy năm, sau khi kể sơ lược về Lịch Sử oai hùng của Dân Tộc chống giặc phương Bắc...cho bạn người Đức nghe và, sau khi tiễn ông lên đường về thăm Quê Hương của mình, tôi trở về nhà, ngồi buồn giữa đêm, trải lòng thành thơ. Ông ta đã về Việt Nam ba lần. Tôi nhờ ông ra lăng của Tổ Tiên, Thân Sinh và Đền Vua Hùng thắp giúp tôi mấy nén nhang. Ông đã làm theo lời tôi xin. Kính tặng đồng bào tâm tình của người ly hương sau đây:

  Bạn về, tôi gởi lời thăm

  Đồng bào tôi ở xa xăm nghìn trùng!

  Nước tôi xưa có Vua Hùng

  Làm nên Lịch Sử vô cùng vẻ vang!

  Giặc Tàu cướp Nước, kéo sang:

  Ngàn năm nô lệ! Văn Lang vẫn còn!

  Nhờ lòng Ái Quốc, sắt son

  Dân tôi bảo vệ Nước Non của mình

  Phất cờ chống giặc Nhà Minh

  Đuổi quân Mông Cổ thức kinh, chạy làng!

  Bạn về hỏi Bạch Đằng Giang

  Đống Đa sẽ kể rõ ràng bạn nghe: (1)

  Nơi đây hằng tấn máu me!

  Xác quân cướp Nước nằm đè lên nhau!

  Bạch Đằng nuốt chửng thuyền tàu!

  Thây quân đạo tặc chìm mau xuống dòng!

  Dân tôi một chí, một lòng

  Đập tan xiềng xích, gông, còng ngoại bang!

  Dân tôi không chịu đầu hàng!

  Trưng Vương nhảy xuống Hát Giang, dạy đời:

  ''Đầu ta không thể nào rơi

  Vì quân Mã Viện hại đời, mưu ma!

  Thây người rồi sẽ thối tha

  Nhưng Lòng Yêu Nước, Thương Nhà lưu danh!''

  Bạn về đọc ''Chính Sử'' Xanh (2)

  Nghe Trần Bình Trọng tinh anh đối đàm:

  ''Ta thà làm quỷ Nước Nam

  Còn hơn là nhục sang làm Bắc Vương!''

  Nước tôi có Nguyễn Tri Phương

  Không cho giặc bó vết thương của mình!!!

  Bạn về hỏi thử dân tình

  Có ai chịu bán Nước mình hay không!!!

  Sinh ra, người có Tổ Tông!

  Tôi đây cũng có Lạc Hồng lưu quang!

  Dân tôi khai khẩn đất hoang

  Cà Mâu ra đến Bắc Quan một Nhà! (3)

  Những ai phản bội Ông Cha

  Là tên cắt bớt Sơn Hà, bán đi!

  Vong ân, bội nghĩa chỉ vì

  Tìm nơi ẩn náu một khi hết thời!

  Rồi đây ''mạt lộ'' đến nơi

  Những tên bán Nước đi đời nhà ma!

  Xưa nay Nam Quốc Sơn Hà

  Coi tên bán Nước không ra thứ gì!

  Chúng là một lũ ngu si

  Phản dân, hại Nước, khinh khi Giống Nòi!

  Gương lành chúng chẳng hề noi!

  Đồ quân vô đạo, tôi đòi ngoại bang!

  Bạn về thắp hộ nén nhang

  Thay tôi nhớ Nước, hai hàng lệ rơi...


  Phan văn Phước


  Ghi chú:

  1. ''Chính'' khác với ''tà, ngụy''!

  2. Bà con ngoài Bắc gọi ''bánh tráng'' là ''bánh đa'' bởi vì, sau chiến thắng thần tốc ở Đống Đa, Ngọc Hồi (Mậu Thân 1788), còn nhiều bánh tráng là lương thực của Quân Ta từ trong Nam mang theo. Vua Quang Trung liền biếu dân lấy thảo. Gọi bánh ''Đống Đa'' nghe mùi máu giặc Thanh, ăn sao ''zô''! Vì thế, Vua cho gọi nó là ''bánh đa''!

  TrongViệt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim ghi: "Hội quân ở núi Tam Điệp ngày 20 tháng chạp năm Mậu Thân [1788], vua Quang Trung nói với ba quân: "Chúng nó sang phen này là mua cái chết đó thôi. Ta ra chuyến này thân coi việc quân đánh giữ, đã định mẹo rối, đuổi quân Tàu về chẳng qua chỉ trong mươi ngày là xong việc. Nhưng chỉ nghĩ chúng là nước lớn gấp mười lần nước ta, sau khi chúng thua một trận rồi tất chúng lấy làm xấu hổ, lại mưu báo thù, như thế thì đánh nhau mãi không thôi, dân ta hại nhiều, ta sao nỡ thế. Vậy đánh xong trận này, ta phải nhờ Thì Nhiệm dùng lời nói cho khéo để đình chỉ việc chiến tranh. Đợi mươi năm nữa, nước ta dưỡng được sức phú cường rồi, thì ta không cần phải sợ chúng nữa.''

  3. Xin đồng bào vui lòng nói: ''BẮC QUAN'' mới hợp tình, hợp lý bởi vì lũ giặc phương Bắc (Tàu) nói ''Nam Quan'' là có ác ý như vầy: ''Chúng tao dùng cửa ải này để mà Nam tiến!'' Vậy thì mình cũng nói: ''Dân tao tống cổ chúng mày chạy qua ải này mà về phương Bắc!'' (Lời giải thích của Giáo Sư Lâm Toại và của một số Giáo Sư Sử.)

   


  “Nếu bọn Việt Cộng thắng, thì quốc-gia Việt-Nam cũng sẽ bị tiêu-diệt và sẽ biến thành một tỉnh nhỏ của Trung-hoa Cộng-sản. Hơn nữa toàn-dân sẽ phải sống mãi mãi dưới ách độc tài của một bọn vong bản vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo."
  Ngô Đình Diệm
  (Đồng Cam, Tuy-Hòa 17-9-1955)

  Công Việc

  Chúng tôi sẽ mang lại tin tức, tài liệu chính xác trong tình yêu dân -tộc để xây dựng một ViệtNam, không mang các chủ thuyết ngoại-lai, bè đảng như chủ thuyết Cộng-Sản đã và đang thống trị con, dân Việt hiện nay, vì nó được hệ thống hóa tinh vi hơn thời Bắc thuộc, và Pháp thuộc để bắt đồng bào Việt phải cam chịu tủi nhục, phục tùng và làm nô lệ kiểu mới cho Chủ Nghĩa Cộng Sản. Cha ông chúng đã hiên ngang gầy dựng nước Việt, vậy chúng ta đã làm được gì?
  Chúng ta phải nhìn vào sự thật để phục vụ con, dân Nước Việt. Nếu muốn đất nước của chúng ta phú cường, độc lập toàn vẹn.
  “Nếu bọn Việt Cộng thắng, thì quốc-gia Việt-Nam cũng sẽ bị tiêu-diệt và sẽ biến thành một tỉnh nhỏ của Trung-hoa Cộng-sản. Hơn nữa toàn-dân sẽ phải sống mãi mãi dưới ách độc tài của một bọn vong bản vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo."
  Ngô Đình Diệm
  (Đồng Cam, Tuy-Hòa 17-9-1955)

  Thiện Nguyện

  Chúng tôi mời gọi sự cộng tác, đóng góp của các tầng lớp trong xã hội, từ dịch thuật, viết, kỹ thuật, kiến thức nông, công, ngư, kỹ, thương nghiệp. Ngõ hẩu phục vụ lợi ích mọi người dân Việt và Tổ quốc.

  Thực Hiện

  Nhóm thực hiện xin chân thành kính chúc đồng bào trong tinh thần Đồng-Tiến.

  Thư Từ, Bài Vở, Liên Lạc

  Chúng tôi luôn sẳn sàng đón nhận thư từ, bài vở, góp ý của mọi tầng lớp đồng bào.
  Thư về:

  infor@ngodinhdiem.net

  #Đánh giá lại Ngô Đình Diệm
  #Caravelle I
  #Caravelle II

  Copyright © 2010 Ngodinhdiem.net . All rights reserved.

  Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời