Biến chuyển Lịch sử. 

 

Nhân kỷ niệm 60 năm Chí sĩ Ngô Đình Diệm chấp chánh. Chúng tôi xin trích đăng một số tài liệu từ tác phẩm “Dòng Họ Ngô Đỉnh và cuộc Cách Mạng bị Phản Bội” của Nguyễn Văn Minh sắp phát hành, cho thấy diễn tiến của một số sự kiện đưa đến việc Chí sĩ Ngô Đình Diệm quyết định nhận Sứ Mạng lãnh đạo Quốc gia đối phó với tinh hình, ngăn chận sự tiến chiếm Miền Nam của Cộng sản, sau khi chúng chiến thắng quân đội Viễn chinh Pháp tại Điện Biên Phủ ngày 7-5-1954. Và đưa Lịch sử cận đại của Dân Tộc đến một ngả rẽ vô cùng quan trọng: THÀNH LẬP NỀN CỘNG HOÀ cho Việt Nam.

                                                       Ngodinhdiem.net

 

 

Tham gia giải pháp Bảo Đại. 

Qua tháng 9 năm 1947, ông Ngô Đình Diệm dự định tham gia vào giải pháp Bảo Đại. Vì ông nhận định tình thế lúc bấy giờ, nhân vật Việt Nam duy nhất có tư thế đối lại với ông Hồ Chí Minh là Cựu Hoàng Bảo Đại, với một thể chế Quân Chủ Lập Hiến. Ông sẵn sàng nghiên cứu một mô hình hợp tác với người Pháp, với điều kiện tiên quyết là nền Độc Lập phải được nhìn nhận cụ thể, và quy chế chinh trị phải được xác định rõ ràng. Theo Ông, một quy chế tự trị như các nước cựu thuộc địa của nước Anh đã đạt được, có thể chấp nhận cho Việt Nam, theo tình hình  lúc ấy. Và chỉ khi nào điều kiện tiên quyết này được bảo đảm thực hiện, Ông mới tham gia một giải pháp chính trị. Qua hànhđộng chính trịnày, người Pháp coi Ông là một người thật sự có giá trị.

Từ nhận định trên đây, ông đã đáp lời kêu gọi của Cựu Hoàng Bảo Đại, “cùng với ông Trần Văn Lý tham gia một phái đoàn gồm 24 nhân vật quốc gia không cộng sản, đến Hồng Kông gặp Cựu Hoàng Bảo Đại, để thảo luận về phương thức tranh đấu cho tương lai Việt Nam, khi điều đình với người Pháp. Phái đoàn gặp Cựu Hoàng ngày 9/9, trong cuộc thảo luận, ông Diệm và ông Lý xác định ngay lập trường: Phải cương quyết đối với người Pháp, trong khi những vị đến từ Miền Nam như các ông Trần Văn Hữu, Phan Văn Giáo, Bác sĩ Khê, tán thành lập trường tìm sự đồng thuận với người Pháp. Ngày 10/9 ông Bollaert đọc diễn văn tại Hà Đông, ông ta không đề cập gì đến vấn đề Độc Lập cho Việt Nam. Ông Diệm phản ứng mãnh liệt và ngày hôm sau, 11/9, Phái đoàn ra tuyên bố: “Những đề nghị của ông Bollaert không thể chấp nhận được.”

Qua bản Thông cáo phản ánh hoàn toàn lập trường của ông Diệm, mọi người thấy Cựu Hoàng Bảo Đại đã thuận theo lập trường của ông, mặc dù sự liên hệ giữa hai người chưa khi nào được tốt đẹp lắm. Nhưng thật ra thì, Cựu Hoàng buộc lòng phải đãi ngộ ông vì uy tín thực sự của ông: “Đức tính liêm khiết của ông được đồng bào ông coi là gương mẫu, đó là một yếu tố đã đưa uy tín của ông lên cao rất nhiều, lại là tín đồ Công giáo, chống Cộng xác tín. Ông Diệm chắc chắn có thể tái lập trật tự ở Việt Nam.

Vì thế, thời gian ông ở Hồng Kông, Cựu Hoàng đã nhiều lần vời ông đến thảo luận, và còn cử ông đại diện Cựu Hoàng điều đình với ông Bollaert, như ông Phạm Văn Bính, cựu Thủ Hiến Bắc Việt, cận thần của Cựu Hoàng ở Hồng Kông lúc bấy giờ, ghi lại:

“Thời gian ở Hồng Kông, “…ngày nào Cựu Hoàng cũng muốn gặp cụ Ngô một lần để thảo luận về cách đối phó với đại diện của Cao ủy Bollaert đến điều đình […]

Về vấn đề cá nhân, phẩm hạnh, cụ Ngô bao giờ cũng tỏ ra khó tính, cứng rắn gần như bướng bỉnh.

Nhiều khi cụ ngồi trong phòng riêng, đàm thoại tay đôi với với Cựu Hoàng trong ba bốn tiếng đồng hồ luôn. Lúc ra về, nét mặt cụ thường đăm chiêu, có khi dơm dớm nước mắt. Do đó, tôi thấy cụ là một người giàu cảm tình, dưới một bề ngoài khắc khổ nghiêm trang.

Điều tôi chú trọng hơn hết ở cụ Ngô là đối với Cựu Hoàng bao giờ cụ cũng giữ lễ vua tôi, mặc dầu Cựu Hoàng đối với cụ lúc nào cũng ân cần niềm nở. Chưa bao giờ tôi thấy cụ bỏ giọng nói đều đều từ tốn cùng một cử chỉ điềm đạm, một dáng điệu uy nghi nhưng không kém phần lễ độ.

Trong sự giao tiếp hàng ngày giữa Cựu Hoàng và cụ Ngô, tôi thấy thiếu một sự thông cảm có thể ràng buộc hai người trong một cuộc hợp tác chân thành và bền vững.

Cụ Ngô thuộc hạng người quân tử theo đạo Khổng Mạnh, ngay thẳng, quen sống khắc khổ trong tinh thần, không thể chấp thuận một cuộc đời phóng khoáng, cởi mở, dân chủ, hồn nhiên như đời sống tự do của Cựu Hoàng do phong tục Tây phương đưa lại.

Từ lúc ban đầu, khi còn sống lưu vong với Cựu Hoàng ở Hồng Kông tôi có cảm tưởng rõ rệt cụ Ngô có ý định giúp Cựu Hoàng lập một chế độ quân chủ lập hiến trong đó cụ được vua trao cho trọn quyền điều khiển, lập một nội các chiến tranh do cụ điều khiển, giống như nội các Winston Churchill ở nước Anh trong thời thế chiến hai.

Tuy nhiên, trong giới “cận thần” của Cựu Hoàng, một số đông không muốn có một thủ tướng cứng dắn như cụ Ngô. Đã có lần cụ Ngô bảo tôi:

“Chú tâu với Ngài, nếu Ngài muốn tôi lên chầu Ngài luôn, trước hết Ngài hãy cho phép tôi quét sạch cửa ngõ. Tôi không muốn bọn Việt gian thân Pháp lúc nào cũng lẩn quẩn bên Ngài”.

Lời nói quyết liệt của cụ Ngô làm phật ý nhiều người trong giới cận thần của Cựu Hoàng, và thúc đẩy sự thành lập một phe phản dối giải pháp Ngô Đình Diệm. [….]

Kẻ bàn đi người nói lại, kết cục giải pháp Ngô Đình Diệm không thành hình sau một cuộc đàm phán nảy lửa giữa cụ Ngô, đại diện Cựu Hoàng và cao ủy Bollaert, đại diện nước Pháp, trong dinh Norodom, bây giờ là dinh Độc Lập. [….].

Giữa lúc hội nghị Genève bắt đầu nhóm họp, ở ngoài Bắc quân đội Pháp tổn thất năng nề trong trận Điện Biên Phủ, Ngô Đình Diệm về nước lập chính phủ để cứu vãn tình thế” (nvgd)

 

* AOM INDO GG CP Suppl. 1: BR date du 24/9/1947, Saigon le 9/10/1947: Le parti catholic dans le Nord Annm. (TTL. 105. page 194 )

* AOM INDO GG CP Suppl. 1: Notice concernant Son Excellence Ngô Đình Diệm. Saigon, le 8/12/1947. (TTL. 106. page 194)

Trích  “Phạm Văn Bính viết về NGÔ ĐÌNH DIỆM”. Nhật báo ĐỜI số 29 thứ năm 23-10-1970.

“Nếu bọn Việt Cộng thắng, thì quốc-gia Việt-Nam cũng sẽ bị tiêu-diệt và sẽ biến thành một tỉnh nhỏ của Trung-hoa Cộng-sản. Hơn nữa toàn-dân sẽ phải sống mãi mãi dưới ách độc tài của một bọn vong bản vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo."
Ngô Đình Diệm
(Đồng Cam, Tuy-Hòa 17-9-1955)

Công Việc

Chúng tôi sẽ mang lại tin tức, tài liệu chính xác trong tình yêu dân -tộc để xây dựng một ViệtNam, không mang các chủ thuyết ngoại-lai, bè đảng như chủ thuyết Cộng-Sản đã và đang thống trị con, dân Việt hiện nay, vì nó được hệ thống hóa tinh vi hơn thời Bắc thuộc, và Pháp thuộc để bắt đồng bào Việt phải cam chịu tủi nhục, phục tùng và làm nô lệ kiểu mới cho Chủ Nghĩa Cộng Sản. Cha ông chúng đã hiên ngang gầy dựng nước Việt, vậy chúng ta đã làm được gì?
Chúng ta phải nhìn vào sự thật để phục vụ con, dân Nước Việt. Nếu muốn đất nước của chúng ta phú cường, độc lập toàn vẹn.
“Nếu bọn Việt Cộng thắng, thì quốc-gia Việt-Nam cũng sẽ bị tiêu-diệt và sẽ biến thành một tỉnh nhỏ của Trung-hoa Cộng-sản. Hơn nữa toàn-dân sẽ phải sống mãi mãi dưới ách độc tài của một bọn vong bản vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo."
Ngô Đình Diệm
(Đồng Cam, Tuy-Hòa 17-9-1955)

Thiện Nguyện

Chúng tôi mời gọi sự cộng tác, đóng góp của các tầng lớp trong xã hội, từ dịch thuật, viết, kỹ thuật, kiến thức nông, công, ngư, kỹ, thương nghiệp. Ngõ hẩu phục vụ lợi ích mọi người dân Việt và Tổ quốc.

Thực Hiện

Nhóm thực hiện xin chân thành kính chúc đồng bào trong tinh thần Đồng-Tiến.

Thư Từ, Bài Vở, Liên Lạc

Chúng tôi luôn sẳn sàng đón nhận thư từ, bài vở, góp ý của mọi tầng lớp đồng bào.
Thư về:

infor@ngodinhdiem.net

#HìnhLễTưởng Niệm2013 #Đánh giá lại Ngô Đình Diệm
#Caravelle I
#Caravelle II

Copyright © 2010 Ngodinhdiem.net . All rights reserved.

Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời