LE TEXTE FRANÇAIS EST IMMÉDIATEMENT APRÈS LE TEXTE ANGLAISFebruary 5, 2015

For Immediate Release


*Senator Thanh Hai Ngo condemns trial process*

*of minor by the Vietnamese People’s Court*

*Ottawa, February 5, 2015 – *Today Senator Thanh Hai Ngo issued the
following statement in response to Nguyen Mai Trung Tuan’s postponed appeal
trial:

“I am deeply concerned about the unreasonable trial process that followed the unfair arrest, and the harsh sentence of Nguyen Mai Trung Tuan.

“The Peoples Court of Long An province’s decision to further postpone Nguyen Mai Trung Tuan’s appeal trial without allowing him to apply for bail is another indication that the People’s Court system fails to follow its own proper procedures and respect the rights of a juvenile defendant.

“This unreasonable court process of a minor violates international law and stands as another disappointment to the already harsh prison sentence of 4.5 years, the fine of VND 42.6 million ($1,880), and the brutal treatment of the juvenile’s parents by the police.

“I call upon international human rights agencies and the international community to work together to challenge this unfair court decision and to take legal action, not only to ensure the immediate release of Nguyen Mai Trung Tuan, but also to protect the rights of minors and to uphold the land ownership rights of Vietnamese citizens.


Senator Thanh Hai Ngo’s Office

ThanhHai.Ngo@sen.parl.gc.ca

613-943-1599

www.senatorngo.ca

 

 *Déclaration*

Le 5 février 2015

Pour diffusion immédiate

*Le sénateur Thanh Hai Ngo condamne le traitement judiciaire d’un mineur *

*par la Cour populaire vietnamienne*


*Ottawa, le 5 février 2015 – *Le sénateur Thanh Hai Ngo a fait aujourd’hui la déclaration suivante en réaction au report du procès en appel de Nguyen Mai Trung Tuan :

« Je suis profondément préoccupé par le processus judiciaire déraisonnable ayant suivi l’arrestation injuste de Nguyen Mai Trung Tuan ainsi que par la peine sévère imposée à ce dernier.

« La décision de la Cour populaire de la province de Long An de retarder à nouveau le procès en appel de Nguyen Mai Trung Tuan sans lui permettre de demander la libération sous caution est un autre signe que le système
judiciaire populaire ne respecte pas ses propres procédures en matière de respect des droits des défendeurs mineurs.

« Le traitement judiciaire déraisonnable d’un mineur va à l’encontre du droit international et suscite à nouveau une déception, tout comme la peine d’emprisonnement sévère de quatre ans et demi, l’amende de 42,6 millions de dongs (1880 $) et le traitement brutal des parents aux mains de la police.

« J’appelle les organisations de droits de la personne et la communauté internationale à travailler ensemble pour contester cette décision injuste du tribunal et pour prendre des mesures juridiques, non seulement pour assurer la libération immédiate de Nguyen Mai Trung Tuan, mais aussi pour protéger les droits des personnes mineures et pour maintenir les droits de propriété des Vietnamiens sur les terres. »

Bureau du sénateur Thanh Hai Ngo

ThanhHai.Ngo@sen.parl.gc.ca

613-943-1599

www.senatorngo.ca

 

 

 

“Nếu bọn Việt Cộng thắng, thì quốc-gia Việt-Nam cũng sẽ bị tiêu-diệt và sẽ biến thành một tỉnh nhỏ của Trung-hoa Cộng-sản. Hơn nữa toàn-dân sẽ phải sống mãi mãi dưới ách độc tài của một bọn vong bản vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo."
Ngô Đình Diệm
(Đồng Cam, Tuy-Hòa 17-9-1955)

Công Việc

Chúng tôi sẽ mang lại tin tức, tài liệu chính xác trong tình yêu dân -tộc để xây dựng một ViệtNam, không mang các chủ thuyết ngoại-lai, bè đảng như chủ thuyết Cộng-Sản đã và đang thống trị con, dân Việt hiện nay, vì nó được hệ thống hóa tinh vi hơn thời Bắc thuộc, và Pháp thuộc để bắt đồng bào Việt phải cam chịu tủi nhục, phục tùng và làm nô lệ kiểu mới cho Chủ Nghĩa Cộng Sản. Cha ông chúng đã hiên ngang gầy dựng nước Việt, vậy chúng ta đã làm được gì?
Chúng ta phải nhìn vào sự thật để phục vụ con, dân Nước Việt. Nếu muốn đất nước của chúng ta phú cường, độc lập toàn vẹn.
“Nếu bọn Việt Cộng thắng, thì quốc-gia Việt-Nam cũng sẽ bị tiêu-diệt và sẽ biến thành một tỉnh nhỏ của Trung-hoa Cộng-sản. Hơn nữa toàn-dân sẽ phải sống mãi mãi dưới ách độc tài của một bọn vong bản vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo."
Ngô Đình Diệm
(Đồng Cam, Tuy-Hòa 17-9-1955)

Thiện Nguyện

Chúng tôi mời gọi sự cộng tác, đóng góp của các tầng lớp trong xã hội, từ dịch thuật, viết, kỹ thuật, kiến thức nông, công, ngư, kỹ, thương nghiệp. Ngõ hẩu phục vụ lợi ích mọi người dân Việt và Tổ quốc.

Thực Hiện

Nhóm thực hiện xin chân thành kính chúc đồng bào trong tinh thần Đồng-Tiến.

Thư Từ, Bài Vở, Liên Lạc

Chúng tôi luôn sẳn sàng đón nhận thư từ, bài vở, góp ý của mọi tầng lớp đồng bào.
Thư về:

infor@ngodinhdiem.net

#HìnhLễTưởng Niệm2013 #Đánh giá lại Ngô Đình Diệm
#Caravelle I
#Caravelle II

Copyright © 2010 Ngodinhdiem.net . All rights reserved.

Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời