Giám Mục Ngô Đình Thục. 

Lập trường chính trị. Chủ trương xây dựng một thể chế Quân chủ Lập hiến cho Việt Nam của gia đình Giám Mục Ngô Đình Thục, các nhà hoạt động chính trị thời ấy đều biết rõ. Với chính quyền Việt Minh, mặc dù người anh Cả và người cháu đích tôn của dòng họ ngài, đã bị chính quyền Việt minh sát hại ngay trong những ngày đầu họ vừa cướp được chính quyền, ngài cũng vẫn hợp tác với “chính phủ quốc gia liên hiệp ” như một quyền lực thực tế. Trong cuộc hội kiến với cơ quan an ninh Biên Hòa, tuy tỏ rõ nỗi lo ngại về sự bạo động của phong trào cách mạng với bản sắc cộng sản của nó, ngài cũng đã tuyên bố:

“Cũng như tất cả đồng bào của tôi, tôi mơ ước một nền Độc lập cho đất nước, nhưng bằng những đường lối hòa bình. Tôi rất đau sót trước cảnh tàn sát đẫm máu đã xảy ra tại chợ Biên Hòa sáng hôm qua, khi một trái lựu đạn nổ, quân đội Anh đã xả súng bắn vào chợ, không phân biệt dân thường, làm cho bốn chục người chết và bị thương mà phần đông là phụ nữ. Cuộc chiến bất cân xứng với người An nam này, không thể đem lại kết quả nào. Nó đã xảy ra ở đây, giữa một quần chúng thường điềm đạm và ôn hòa,  nhưng ở miền bắc An nam và Bắc Kỳ, nó sẽ gay go hơn, ở đó đồng bào tôi thiện chiến hơn. Tôi biết rằng nếu có 100 người Pháp bị giết thì sẽ có 10.000 người An nam trở thành nạn nhân, nhưng cho dù bất cân đối như vậy, cuộc chiến này chắc chắn sẽ rất lâu dài. Để chấm dứt cuộc tranh đấu đẫm máu này, người Pháp phải chấp nhận cho Đông Dương một thể chế tương tự như thể chế của Liên hiệp Anh, các nước trong Liên Hiệp có một nền nội trị tự chủ rất rộng rãi.

(*) (người viết gạch dưới).

 

* Như số 5. AOM INDO GG CP Dos 125 Báo cáo của Tổng Giám đốc Công an Cảnh sát tháng 11/45 về Đức cha Thục Giám mục Vĩnh Long.

“Nếu bọn Việt Cộng thắng, thì quốc-gia Việt-Nam cũng sẽ bị tiêu-diệt và sẽ biến thành một tỉnh nhỏ của Trung-hoa Cộng-sản. Hơn nữa toàn-dân sẽ phải sống mãi mãi dưới ách độc tài của một bọn vong bản vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo."
Ngô Đình Diệm
(Đồng Cam, Tuy-Hòa 17-9-1955)

Công Việc

Chúng tôi sẽ mang lại tin tức, tài liệu chính xác trong tình yêu dân -tộc để xây dựng một ViệtNam, không mang các chủ thuyết ngoại-lai, bè đảng như chủ thuyết Cộng-Sản đã và đang thống trị con, dân Việt hiện nay, vì nó được hệ thống hóa tinh vi hơn thời Bắc thuộc, và Pháp thuộc để bắt đồng bào Việt phải cam chịu tủi nhục, phục tùng và làm nô lệ kiểu mới cho Chủ Nghĩa Cộng Sản. Cha ông chúng đã hiên ngang gầy dựng nước Việt, vậy chúng ta đã làm được gì?
Chúng ta phải nhìn vào sự thật để phục vụ con, dân Nước Việt. Nếu muốn đất nước của chúng ta phú cường, độc lập toàn vẹn.
“Nếu bọn Việt Cộng thắng, thì quốc-gia Việt-Nam cũng sẽ bị tiêu-diệt và sẽ biến thành một tỉnh nhỏ của Trung-hoa Cộng-sản. Hơn nữa toàn-dân sẽ phải sống mãi mãi dưới ách độc tài của một bọn vong bản vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo."
Ngô Đình Diệm
(Đồng Cam, Tuy-Hòa 17-9-1955)

Thiện Nguyện

Chúng tôi mời gọi sự cộng tác, đóng góp của các tầng lớp trong xã hội, từ dịch thuật, viết, kỹ thuật, kiến thức nông, công, ngư, kỹ, thương nghiệp. Ngõ hẩu phục vụ lợi ích mọi người dân Việt và Tổ quốc.

Thực Hiện

Nhóm thực hiện xin chân thành kính chúc đồng bào trong tinh thần Đồng-Tiến.

Thư Từ, Bài Vở, Liên Lạc

Chúng tôi luôn sẳn sàng đón nhận thư từ, bài vở, góp ý của mọi tầng lớp đồng bào.
Thư về:

infor@ngodinhdiem.net

#HìnhLễTưởng Niệm2013 #Đánh giá lại Ngô Đình Diệm
#Caravelle I
#Caravelle II

Copyright © 2010 Ngodinhdiem.net . All rights reserved.

Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời