Nghiệp báo tiếp tục đến


Lữ Giang
Trong bài “Kịch bản viết và diễn khá hay” nói về tiến trình vụ Hòa Thượng Quảng Độ cất chức Hòa Thượng Chánh Lạc vì “dâm và vọng” phổ biến ngày 5.9.2013, chúng tôi có nói rằng tất cả những biến cố đã xảy ra và nhiều biến cố khác sắp xảy đến đều là hậu quả của những sai lầm do Giáo Hội Phật Giáo Ấn Quang đã và đang gây ra cho Phật Giáo và cho đất nước từ 1963 đến nay, nhất là “xử dụng VỌNG NGỮ như là một công cụ chính khi tranh đấu.” Đó là Nghiệp Báo trong đạo Phật. Chúng tôi không ngờ luật nhân quả của nhà Phật lại đến nhanh như vậy! Từ hôm 5.9.1013 đến nay, có rất nhiều biến cố nghiệt ngã đã xảy đến cho Giáo Hội Ấn Quang. Chúng tôi chỉ xin tường thuật lại ba biến cố được nhiều người chú ý: (1) Tiết lộ Hoà Thượng Chánh Lạc âm mưu đảo chánh và nắm chức Tăng Thống trong nước nên Võ Văn Ái phải ra tay, (2) Hòa Thượng Tâm Châu khuyên Hòa Thượng Quảng Độ từ chức và (3) nhóm Về Nguồn chơi trò thọc gậy bánh xe.
CÓ ÂM MƯU ĐẢO CHÁNH?
Ngày 13.9.2013, bà Tuệ Kiếm thuộc Lực Lượng Cư Sĩ Chấn Hưng Phật Giáo (llcschpg@yahoo.com) ở Philadelphia đã gởi lên các diễn đàn yahoogroups một tài liệu mang tên là “Bằng chứng về những âm mưu lật đổ GHPGVNTN của bộ ba: Sư Chánh Lạc, Bảo Quốc Kiếm và Phạm Hoàng Vương”. Đó là “THÔNG-BÁO 19.5.2013 của Chùa Như Lai /Văn Phòng Ii Viện Hóa Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tổ chức Phật Đản”. Thông báo này do một đệ tử thân tín của Hòa Thượng Chánh Lạc là Phạm Hoàng Bá, tức Phạm Hoàng Vương, phổ biến bằng email trong nội bộ, nhưng lại được một người có email là Nhat Tru Lien Hoa nhattrulienhoa@gmail.com ở Colorado lấy chuyển (forward) cho Văn Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế (ubcv.ibib@buddhist.com) của Võ Văn Ái và các diễn đàn yahoo trong cùng ngày với lời chuyển gởi nguyên văn như sau:
“Subject: Thich Chanh Lac Mung Sinh nhat Ho Chi Minh tai chua Nhu Lai.
“Kính chuyển để quý vị biết chuyện thâm cung bí sử của Thầy trò Chánh Lạc: Làm lễ Phật Đàn màu mè tại chùa Như Lai ở Denver, Colorado, để che giấu mừng lễ Sinh nhật Hồ Chí Minh "Bác" Hồ (tức Hồ Lưu Manh) 19.5.2013 !!!”
THÔNG BÁO đó hiện nay vẫn còn trên diễn đàn yahoo và trên http://tiengnoiluongtri.com/. Nguyên văn bản THÔNG BÁO như sau:
“From: "phamhba@..." <phamhba@...>
Sent: Frday, May 17, 2013 9:37 PM
Subject: THÔNG-BÁO 19-5-2013 CỦA Chùa Như Lai /VĂN PHÒNG II VIỆN HÓA ĐẠO GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT tổ chức Phật Đản.
Tham-chiếu: Cuộc Điện-Đàm 17-5-2013 lúc 8:35 PM. của ĐLHT. Thích-Chánh-Lạc & Phật-Tử Không-Vương:
Vì vị Đạo-Hữu Thư-Ký của Chùa Như-Lai bận công-tác Phật-Sự, các cô các chú tăng sinh không còn nhiều như trước, số còn lại phải bận đi công tác xa và mật cho chùa, chỉ còn độc nhất Sư cô Thích Nữ Viên Nguyện không thể làm hết mọi chuyện nên ĐLHT Chủ-Tịch VP2/VHĐ/GHPGVNTN Thích Chánh Lạc chỉ-thị Phật-Tử Không-Vương (Phạm-Hoàng-Vương) liên lạc gấp với Bảo Quốc Kiếm vận động bà con các nơi xa cấp tốc về chùa Như Lai ở Denver cho thật đông tham dự Đại Lễ Phật Đản tổ chức vào chủ nhật 19.5. Không Vương hiểu ý ĐLHT Chủ-Tịch muốn rằng lúc này là lúc cần phô trương lực lượng, chuẩn bị kỹ và kế hoạch cho ngài lên ngôi vị cao nhất của Giáo hội trong nước để Ngài thực hiện đề án của Ngài mà chẳng ai dám cản trở. Tháng tư vừa rồi Ngài đã điện đàm với Hòa thượng Trí Quang ở Huế và Ngài cũng đã gửi 2000 Mỹ kim về cho HT Trí Quang. Hai Ngài tương đắc lắm.
LHT Chủ-Tịch cũng chỉ thị phải cảnh giác tối cao đừng cho ai biết rằng Phật Đản mình làm trùng với ngày sinh nhật "Bác" Hồ (tức Hồ Lưu Manh) 19.5 năm nay: Chớ tiết lộ, nếu có ai thắc mắc thì giải thích khôn khéo để dập tắt đừng cho dư luận ồn ào như năm ngoái tấn công VL chùa Điều Ngự tổ chức Phật Đản trong ngày 30.4. Tất cả phải chuẩn bị kỹ và kế hoạch. Mình ít người nhưng có kế hoạch thì sẽ thành công. Bằng mọi giá Bảo Quốc Kiếm và Phật-Tử Không-Vương (Phạm-Hoàng-Vương) phải có mặt tại chùa Như Lai để bảo vệ ĐLHT Chủ-Tịch VP2/VHĐ/GHPGVNTN Thích Chánh Lạc và sẵn sàng đánh tan những luận điệu phá hoại làm giảm uy tín của ngài. Ai không đủ phương tiện thì cho biết để ngài gửi tiền mua vé máy bay về Như Lai.
Kính nhờ Đạo-Hữu Đức-Tâm Phạm-Hoài-Việt và quý v/h phổ-biến ủng hộ Ngài trong vòng thân mật của chúng ta mà thôi. Đa tạ, PHVg”
Vì không có email gốc của Phạm Hoàng Bá mà chỉ có email được chuyển lại (forward) nên chúng tôi không thể tìm IP để xác định email đó phát xuất từ đâu. Những email của Phạm Hoàng Bá gởi đi thường phát xuất từ Augusta city, Butler County, Kansas 67010. Tuy nhiên, cho đến nay chúng tôi vẫn không nhận được lời đính chính nào của Phạm Hoàng Bá hay chùa Như Lai.
KHUYÊN HT QUẢNG ĐỘ TỪ CHỨC
Ngày 12.9.2013, Hòa Thượng Thích Tâm Châu, Chủ Tịch Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, đã gởi một “Tâm Thư Ngõ” đến Hòa Thượng Quảng Độ, Tăng Thống GHPGVNTN khuyên ngài “Quyết tâm loại trừ những kẻ gián-.điệp nằm vùng xúi giục chia rẽ, phá-hoại” và “về hưu, chuyển quyền xử-lý cho Hòa-Thượng Thích-Thiện-Hạnh đảm-trách.” Tâm thư này đã được chúng tôi chuyển toàn văn lên các diễn đàn. Dưới đây chúng tôi chỉ ghi lại những điểm chính. Mở đầu, Hòa Thượng Tâm Châu nói:
“Vì nghiệp-vận của Quốc-gia và Phật-giáo, Hòa-Thượng và tôi, anh em chúng ta bị xa cách nhau 39 năm rồi. Năm nay, Hòa-Thượng đã 86 tuổi và tôi đã 93 tuổi. Trong nước Hòa-Thượng bị tù đày, ngoài nước, tôi coi như kẻ lưu đày. Hòa-Thượng và tôi đều là người thương nước, thương đạo, nhưng xa cách nhau. Trong nước, hoàn cảnh, tâm-huyết và hoạt-động của Hòa-Thượng tôi vô cùng kính-phục và thương kính. Ngoài nước, tôi cũng cố gắng đem hết tâm chân-thành của mình để phụng-sự, nhưng cũng chẳng đi đến đâu!
“Tôi thương kính Hòa-Thượng Huyền-Quang cũng như Hòa-Thượng. Từ năm 2007 cho tới nay, bao nhiêu biến cố làm băng hoại tổ chức Giáo-Hội xẩy ra, tôi thầm biết có những quỷ-kế của những kẻ nằm vùng phá hoại. Ðã nhiều lần tôi xin điện-thoại và gọi điện thoại cho Hòa-Thượng không được, tôi nhờ người thân với Hòa-Thượng, thưa chuyện cùng Hòa-Thượng, không hiểu có đến tai Hòa-Thượng không?"
Tiếp theo, Hòa Thượng Tâm Châu cho rằng “Việc xét xử người phạm tội Ba-la-di, chỉ ở nơi 20 vị đại-tăng hội họp, thẩm xét và tẫn xuất trong nội bộ, không ai có quyền công khai bêu xấu cho toàn thể thế-giới biết” và “Việc tẫn xuất một vị tăng phạm tội do nơi Tăng-luật, không đến nỗi một vị Tăng-Thống bất lực, phải từ chức.”
Sau đó, Hòa Thượng đề nghị Hòa Thượng Quảng Độ:
1) Ra một tâm-thư nhận xét sự lầm lẫn trong biến cố vừa qua.
2) Quyết tâm loại trừ những kẻ gián-.điệp nằm vùng xúi giục chia rẽ, phá-hoại.
3) Ra một Thông-bạch hóa giải những việc đã qua, mong Giáo-Hội Thống Nhất trong nước và ngoài nước hỷ-xả và sớm liên-kết trở lại.
4) Vì sự gian lao đã lâu và sức khỏe già suy, khuyên Hòa-Thượng nên về hưu, chuyển quyền xử-lý cho Hòa-Thượng Thích-Thiện-Hạnh đảm-trách.
THỌC GẬY BÁNH XE!
Trong khi phe của Thầy Quảng Độ đang “tang gia bối rối”, phe Về Nguồn lại chơi trò thọc gậy bánh xe. Ngày 12.9.2013 cư sĩ Tâm Diệu đã gởi đến Hòa Thượng Thích Viên Lý, một Tâm Thư với lời lẽ khá nặng.
Tâm Diệu có tên thật là Nguyễn Xuân Quang, bút hiệu Hoàng Liên Tâm, sinh năm 1943 tại Hưng Yên, di cư vào Nam năm 1954 và qua Hoa Kỳ tháng 4 năm 1975. Tuy là người Bắc nhưng đã thọ Tam Quy Ngũ Giới năm 1967 với Hoà Thượng Thích Đôn Hậu tại Chùa Thiên Mụ Huế và gia nhập nhóm Ấn Quang. Năm 2000 đã trở về Huế thọ Bồ Tát Giới tại Đại Giới Đàn Tịnh Khiết, chùa Tường Vân, Huế. Hiện Tâm Diệu là chủ biên website thuvienhoasen.org, một website khá lớn ở hải ngoại, trụ sở ở đường Moran, thành phố Westminster, CA 92683 và đi với phe Về Nguồn.
Khi Đảng CSVN tổ chức một cuộc hội thảo mang tên là “50 năm phong trào Phật Giáo ở miền Nam” vào tháng 6 vừa qua, Tâm Diệu đã trở về và đọc một bài tham luận dưới đầu đề “Lịch sử Phật giáo Việt Nam trong ngày 11-6-1963 đã bị mạo hóa”. Rõ ràng là Tâm Diệu thuộc nhóm chủ trương “đứng chàng hảng” nửa trong nửa ngoài.
Tâm Diệu đã mở đầu tâm thư như sau:
“Qua cáo bạch từ nhiệm mùng 1 tháng 9 năm 2013 từ phòng thông tin phật giáo quốc tế, và chỉ 3 ngày sau cũng từ PTTPG lại có vài tờ giấy lộn "đáo nhiệm" của HT Thích Quãng Độ - Sự Việc được xử trí 1 cách côn đồ du đãng du thục, không giống như tác phong của 1 vị tăng thống, lời lẽ cay độc, thiết tưởng Hòa Thượng Viên Lý cũng biết Võ Văn Ái đã đứng đàng sau "giám đốc" cho âm mưu lật đổ Hòa Thượng Thích Chánh Lạc.”
Tiếp theo, ông nói “vài lời thô thiển nhưng tâm huyết” với Hòa Thượng Viên Lý, xin tóm lược như sau:
- Nếu Hoà Thượng Viên Lý nhắm mắt làm ngơ trước hành động đe dọa của Võ Văn Ái và còn bao che cho Võ Văn Ái: đó là BẤT NHÂN
- Nếu Hoà Thượng Viên Lý quả thật sợ Võ Văn Ái 1 cư sỹ đã từ lâu khuynh đão GHPGVNTN mà đi theo con đường hắn vạch: đó là BẤT NGHĨA.
- Nếu quả thật chỉ vì sợ Võ Văn Ái hoặc lời đe dọa của hắn trên Cali Today, mà đi theo con đường của Võ Văn Ái: Đó là BẤT TÍN.
- Nếu nhắm mắt làm ngơ trước đe dọa và hành động chính trị đạo tặc của Võ Văn Ái: đó là BẤT TRUNG.
Sau đó ông Tâm Diệu giả cúi xuống và nói:
“Kính lạy Hoà Thượng Viên Lý, nếu chỉ vì sợ Võ Văn Ái mà nhắm mắt đưa đường cho hắn, thì sau này với 4 tội như trên:
1) Bất nhân
2) Bất nghĩa
3) Bất tín
4) Bất trung
Kính bạch Hoà Thượng Viên Lý, trước tình trạng 1 cư sĩ mưu đồ chính tri, khuynh đảo giáo hội, mong Hoà Thượng Thích Viên Lý Tổng Thư Ký Văn Phòng 2 Viên Hoá Đạo suy xét cận thận:
Trăm năm bia đá cũng mòn, ngàn năm bia miệng biết đời nào nguôi.”
Trong thực tế, Hòa Thượng Viện Lý chẳng có quyền hành gì đối với Võ Văn Ái, nhưng Tâm Diệu đã chơi trò ngụy quân tử, thọc gậy bánh xe để làm gia tăng thêm sự chia rẻ trong nội bộ.
KHI NÀO RA ĐI?
Có thể coi ba biến cố nói trên là ba mũi tên tẩm thuốc độc đang bắn vào Võ Văn Ái. Liệu Võ Văn Ái có bị hạ không? Trong bài “Kịch bản viết và diễn khá hay” chúng tôi có nói rằng hiện nay Võ Văn Ái đang nhận “Fund” của tổ chức NED (The National Endowment for Democracy) để “điều hành” GHPGVNTN, nên khó ai lật đổ được Võ Văn Ái. Mỹ cũng chưa tìm được một người khác có thể đóng vai trò của Ái trong Phật Giáo.
Có người hỏi mỗi năm Võ Văn Ái đã nhận được của NED bao nhiêu?
Theo NED Annual Reports, chúng tôi tìm thấy năm 1997, dưới danh nghĩa của “Association of Vietnamese Overseas: Culture and Liaison (Que Me)” Võ Văn Ái đã nhận được 90.000 USD. Từ đó đến nay, năm nào Ái cũng nhận được một số tiền như thế, ít nhiều không cách nhau lắm, chẳng hạn như măm 2001 là $70.000, năm 2007 và 2008 mỗi năm $107.000. Từ năm 2009 đến 2012 mỗi năm $97.000, v.v.
Người khác lại hỏi NED có phải là tổ chức ngoại vi của CIA hay không? Xin cứ vào google đánh “The CIA and NED” thì sẽ biết.
Chúng tôi nghĩ không ai bứng được Võ Văn Ái trừ khi NED cắt “Fund”. Lúc đó GHPGVNTN sẽ như thế nào? Hòa Thượng Tâm Châu đã nhắc đến “Nghiệp vận Quốc Gia và Phật Giáo”. Kinh Pháp Cú, ở Phẩm Ác, câu 119 có ghi:
“Khi nghiệp ác chưa thành thục, kẻ ác cho là vui, đến khi nghiệp ác thành thục, kẻ ác mới hay là ác.”
Dựa vào Kinh Pháp Cú để luận đoán là đúng hơn cả.
Ngày 19.9.2013
Lữ Giang

 

Công Việc

Chúng tôi sẽ mang lại tin tức, tài liệu chính xác trong tình yêu dân -tộc để xây dựng một ViệtNam, không mang các chủ thuyết ngoại-lai, bè đảng như chủ thuyết Cộng-Sản đã và đang thống trị con, dân Việt hiện nay, vì nó được hệ thống hóa tinh vi hơn thời Bắc thuộc, và Pháp thuộc để bắt đồng bào Việt phải cam chịu tủi nhục, phục tùng và làm nô lệ kiểu mới cho Chủ Nghĩa Cộng Sản. Cha ông chúng đã hiên ngang gầy dựng nước Việt, vậy chúng ta đã làm được gì?
Chúng ta phải nhìn vào sự thật để phục vụ con, dân Nước Việt. Nếu muốn đất nước của chúng ta phú cường, độc lập toàn vẹn.
“Nếu bọn Việt Cộng thắng, thì quốc-gia Việt-Nam cũng sẽ bị tiêu-diệt và sẽ biến thành một tỉnh nhỏ của Trung-hoa Cộng-sản. Hơn nữa toàn-dân sẽ phải sống mãi mãi dưới ách độc tài của một bọn vong bản vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo."
Ngô Đình Diệm
(Đồng Cam, Tuy-Hòa 17-9-1955)

Thiện Nguyện

Chúng tôi mời gọi sự cộng tác, đóng góp của các tầng lớp trong xã hội, từ dịch thuật, viết, kỹ thuật, kiến thức nông, công, ngư, kỹ, thương nghiệp. Ngõ hẩu phục vụ lợi ích mọi người dân Việt và Tổ quốc.

Thực Hiện

Nhóm thực hiện xin chân thành kính chúc đồng bào trong tinh thần Đồng-Tiến.

Thư Từ, Bài Vở, Liên Lạc

Chúng tôi luôn sẳn sàng đón nhận thư từ, bài vở, góp ý của mọi tầng lớp đồng bào.
Thư về:

infor@ngodinhdiem.net

#Đánh giá lại Ngô Đình Diệm
#Caravelle I
#Caravelle II

Copyright © 2010 Ngodinhdiem.net . All rights reserved.

Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời