Ông Ngô Đình Cẩn ở Huế. 

Được ông Ngô Đình Diệm giao trách nhiệm phụ trách miền Trung, ông Ngô Đình Cẩn tập trung hoạt động trong hai lãnh vực: Công giáo và Hoàng tộc. Trong một báo cáo, tướng Le Bris (Tư lệnh Quân Khu II-Huế) cũng mô tả về những hoạt động trong giới Công giáo của ông Ngô Đình Cẩn: “Người cuối cùng  trong các anh em họ Ngô, sống ‘một cách  kín đáo’ ở Huế, đã quy tụ xung quanh ông một nhóm độ 15 thanh niên, phần nhiều là Công giáo,‘rất hăng say’tận tụy với nhân vật Ngô Đình Diệm; đứng đầu nhóm là ông Trần Điền‘năng động và rất hoạt bát’.” Ông luôn thuyết phục mọi người về sự cần thiết tham gia các hoạt động chính trị của người Công giáo. Ngày 7/9/1947, ông tổ chức một buồi thuyết trình về đề tài ‘Ky Tô giáo với chính trị’. Theo ông, người Công giáo đã chứng tỏ có thể đóng góp nhiều cho cuộc chiến giành Độc lập, nhưng ông cảnh giác người Công giáo cần phải tránh mối nguy hiểm hợp tác với Việt Minh cộng sản. Ông nhấn mạnh ý kiến - không một chút nghi ngờ là của ông Ngô Đình Cẩn-: “Trong những điều kiện hiện nay của Việt Nam, người Công giáo sáng suốt nhận thấy chỉ có một chế độ, chế độ Quân chủ Lập hiến, (nvgd) là hình thức chính phủ duy nhất giúp cho người dân phát triển trong sự hài hòa và thuận thảo.

 

Chính  ông Bảo Đại nói: thực ra, mặc dù có thái độ chống đối, nhưng ông Ngô Đình Diệm đã từng là một cựu Thượng Thư, và chắc chắn có ý muốn liên hệ trở lại với chế độ quân chủ trước kia.

 

* AOM INDOGG CP Suppl,18: Rapport sur la situation d’ensemble du 7 au 14 avril. LE BRIS.

* AOM INDO GG CP Suppl. 1: S ureté G BERGUE, BR no 12528/SG/1, Saigon le 14/10/1947. Conférence par Trân Điền , le 7/9/1947.

 

“Nếu bọn Việt Cộng thắng, thì quốc-gia Việt-Nam cũng sẽ bị tiêu-diệt và sẽ biến thành một tỉnh nhỏ của Trung-hoa Cộng-sản. Hơn nữa toàn-dân sẽ phải sống mãi mãi dưới ách độc tài của một bọn vong bản vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo."
Ngô Đình Diệm
(Đồng Cam, Tuy-Hòa 17-9-1955)

Công Việc

Chúng tôi sẽ mang lại tin tức, tài liệu chính xác trong tình yêu dân -tộc để xây dựng một ViệtNam, không mang các chủ thuyết ngoại-lai, bè đảng như chủ thuyết Cộng-Sản đã và đang thống trị con, dân Việt hiện nay, vì nó được hệ thống hóa tinh vi hơn thời Bắc thuộc, và Pháp thuộc để bắt đồng bào Việt phải cam chịu tủi nhục, phục tùng và làm nô lệ kiểu mới cho Chủ Nghĩa Cộng Sản. Cha ông chúng đã hiên ngang gầy dựng nước Việt, vậy chúng ta đã làm được gì?
Chúng ta phải nhìn vào sự thật để phục vụ con, dân Nước Việt. Nếu muốn đất nước của chúng ta phú cường, độc lập toàn vẹn.
“Nếu bọn Việt Cộng thắng, thì quốc-gia Việt-Nam cũng sẽ bị tiêu-diệt và sẽ biến thành một tỉnh nhỏ của Trung-hoa Cộng-sản. Hơn nữa toàn-dân sẽ phải sống mãi mãi dưới ách độc tài của một bọn vong bản vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo."
Ngô Đình Diệm
(Đồng Cam, Tuy-Hòa 17-9-1955)

Thiện Nguyện

Chúng tôi mời gọi sự cộng tác, đóng góp của các tầng lớp trong xã hội, từ dịch thuật, viết, kỹ thuật, kiến thức nông, công, ngư, kỹ, thương nghiệp. Ngõ hẩu phục vụ lợi ích mọi người dân Việt và Tổ quốc.

Thực Hiện

Nhóm thực hiện xin chân thành kính chúc đồng bào trong tinh thần Đồng-Tiến.

Thư Từ, Bài Vở, Liên Lạc

Chúng tôi luôn sẳn sàng đón nhận thư từ, bài vở, góp ý của mọi tầng lớp đồng bào.
Thư về:

infor@ngodinhdiem.net

#HìnhLễTưởng Niệm2013 #Đánh giá lại Ngô Đình Diệm
#Caravelle I
#Caravelle II

Copyright © 2010 Ngodinhdiem.net . All rights reserved.

Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời