Phong trào đòi truất phế QT. Bảo Đại. 

Mặc dù HĐNDCM đã ra tuyên cáo truất phế Bảo Đại từ ngày 30/4, Thủ Tướng Ngô Đình Diệm đã bỏ lơ chuyện này vì ông vốn chủ trương thành lập một chế độ Quân Chủ Lập Hiến. Việc QT Bảo Đại và thực dân Pháp dùng Tướng Nguyễn Văn Hinh và Lê Văn Viễn (Bảy Viễn) đánh phá, cố hạ cho được Thủ Tướng Ngô Đình Diệm, mọi người đều đã biết. Nhưng đối với số không ít người dân, họ vẫn còn giữ phần nào lòng kính trọng QT Bảo Đại qua hình ảnh một ông Vua theo tình thần ‘Đạo Vua-Tôi’ của người Việt Nam. Nay trước thảm cảnh đổ vỡ, người chết, nhà cửa tan hoang, phút chốc bao nhiêu đồng bào tại Đô Thành và Phụ cận lâm cảnh cùng cực túng quẫn. Dân chúng khắp nơi phẫn nộ, hình ảnh một ông Vua của Q.T. Bảo Đại hoàn toàn bị sụp đổ, làm cho tình hình sôi bỏng hẳn lên.

Các Tỉnh, các cơ quan chính quyền, các đoàn thể gửi kiến nghị, điện văn qua QT Bảo Đại ở Pháp, bày tỏ lập trường ủng hộ Thủ Tướng Ngô Đình Diệm.

‘Ngay tại Huế, một cuộc biểu tình lớn đả kích và đòi truất phế Bảo Đại, dẹp phiến loạn, buộc quân đội Pháp rút lui, yêu cầu Thủ Tướng Ngô Đình Diệm lập Chánh phủ khác…

Đáp lời đòi hỏi của đồng bào Huế, ngày hôm sau, 3/5/1955, mặc dù trời mưa tầm tã, HĐNDCM gồm 18 đoàn thể, họp lại tại Tòa Đô Chính biểu quyết tái xác nhận:

-Đã truất phế Bảo Đại từ ngày 29/4/1955.

-Giải tán chính phủ Ngô Đình Diệm từ ngày đó.

-Ủy Thủ Tướng Ngô Đình Diệm lập Chính phủ mới.

Trước tình hình quá sôi nổi của dân chúng, các Tỉnh, Thị xã và Đoàn thể trong toàn quốc được mời cử đại diện về họp tại Sài Gòn để nghiên cứu và lượng định tình hình. Hôm nay (4/5), hơn 1.000 đại biểu bắt đầu họp tại dinh Độc Lập. Cùng lúc, HĐNDCM  khẩn cấp họp tại rạp Nguyễn Văn Hảo, tái xác định biểu quyết truất phế Bảo Đại.

Qua hai ngày họp bàn, ngày 6/5 đại diện các Tỉnh., Thị xã, Đoàn thể, biểu quyết 3 bản kiến nghị:

-Chống Cộng–Bày tỏ lòng thành kính các chiến sĩ và tín nhiệm Quân đội.

-Yêu cầu QT Bảo Đại hứa trả quyền cho Quốc Hội khi Quốc hội được bầu.

-Trong khi chờ đợi, hãy để toàn quyền cho Thủ Tướng Ngô Đình Diệm ổn định tình thế và triệu tập Quốc Hội trong hạn 6 tháng.

 Sau khi kiến nghị của Đại diện các cơ quan đoàn thể họp tai dinh Độc Lập được thông báo, ngày 8/5 HĐNDCM lên tiếng tái khẳng định một lần nữa, cương quyết đòi truất phế ngay Bảo Đại!

Để làm dịu bớt tình hình quá căng thẳng, Thủ Tướng Ngô Đình Diệm thỏa mãn một phần đòi hỏi của HĐNDCM. Ngày 10/5 Thủ Tướng thành lập Chính phủ mới gồm 13 Tổng Trưởng và một Phụ tá Tổng Trưởng.

Nhưng ngay sau hành động hòa dịu này của Thủ Tướng Ngô Đình Diệm, tại Huế, dân chúng liền bày tỏ lập trường nhất quyết truất phế QT Bảo Đại-Ủng hộ Thủ Tướng, qua cuộc biểu tình của hàng ngàn người trước Phú Văn Lâu, ngày 15 tháng 5.    

Đến ngày 31/5 HĐNDCM lại hành động quyết liệt hơn, bắt mở cửa Ngọ Môn, vào Đại Nội, nơi Vua làm việc, tịch thu ấn-tín và đồ đạc trong Văn Phòng Quốc Trưởng. Đặc biệt, ngày 16/6 Hội Đồng Tôn Nhơn Phủ (Hội đồng thay mặt tất cả Hoàng thân Quốc thích, họ hàng bà con trong Hoàng tộc) tuyên bố “Truất phế Bảo Đại!” Một sự kiện bất ngờ làm cho nhiều người ngạc nhiên và tỏ lòng cảm phục một quyết định sáng suốt, tự trọng, vì công ích gạt bỏ tình cảm, của HĐ Tôn Nhơn Phủ.

 Ngày 4/10/1955 Một cuộc họp gồm Đại diện 15 đoàn thể Chính trị, Tôn giáo, Thanh niên, Lao động, thành lập một ủy ban mang tên “Ủy Ban Trưng cầu Dân ý” đưa kiến nghị đòi truất phế QT Bảo Đại, suy tôn Thủ Tường Ngô Đình Diệm. Trước tình hình này, thấy không thể tiếp tục giữ thái độ im lặng được nữa, Thủ Tướng Ngô Đình Diệm họp Hội Đồng Chính phủ, yêu cầu cứu xét và trả lời cho đòi hỏi của các Hội Đoàn từ trước tới nay. Hội Đồng đã quyết định Trưng cầu Dân ý về “đòi hỏi” này. Tổng Trưởng Nội Vụ sẽ nhân danh Chính phủ tuyên bố thời gian và phụ trách tổ chức cuộc Trưng cầu Dân ý. Ngày 8/10 Bộ Nội Vụ ra tuyên cáo sẽ tổ chức trưng cầu Dân ý vào ngày 23/10/1955.

Trước những hành động bày tỏ sự phẫn uất và lập trường quyết liệt của dân chúng khắp nơi và cả của Hoàng tộc, không chấp nhận QT. Bảo Đại là người lãnh đạo Quốc gia nữa. Mặc dù vậy, Hoàng cung đã không bị phá phách và bà Từ Cung thân mẫu QT. Bảo Đại vẫn được bảo vệ an toàn, ngày 13/10 bà đả viết thư cám ơn Thủ Tướng Ngô Đình Diệm về sự kiện này.

 

“Nếu bọn Việt Cộng thắng, thì quốc-gia Việt-Nam cũng sẽ bị tiêu-diệt và sẽ biến thành một tỉnh nhỏ của Trung-hoa Cộng-sản. Hơn nữa toàn-dân sẽ phải sống mãi mãi dưới ách độc tài của một bọn vong bản vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo."
Ngô Đình Diệm
(Đồng Cam, Tuy-Hòa 17-9-1955)

Công Việc

Chúng tôi sẽ mang lại tin tức, tài liệu chính xác trong tình yêu dân -tộc để xây dựng một ViệtNam, không mang các chủ thuyết ngoại-lai, bè đảng như chủ thuyết Cộng-Sản đã và đang thống trị con, dân Việt hiện nay, vì nó được hệ thống hóa tinh vi hơn thời Bắc thuộc, và Pháp thuộc để bắt đồng bào Việt phải cam chịu tủi nhục, phục tùng và làm nô lệ kiểu mới cho Chủ Nghĩa Cộng Sản. Cha ông chúng đã hiên ngang gầy dựng nước Việt, vậy chúng ta đã làm được gì?
Chúng ta phải nhìn vào sự thật để phục vụ con, dân Nước Việt. Nếu muốn đất nước của chúng ta phú cường, độc lập toàn vẹn.
“Nếu bọn Việt Cộng thắng, thì quốc-gia Việt-Nam cũng sẽ bị tiêu-diệt và sẽ biến thành một tỉnh nhỏ của Trung-hoa Cộng-sản. Hơn nữa toàn-dân sẽ phải sống mãi mãi dưới ách độc tài của một bọn vong bản vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo."
Ngô Đình Diệm
(Đồng Cam, Tuy-Hòa 17-9-1955)

Thiện Nguyện

Chúng tôi mời gọi sự cộng tác, đóng góp của các tầng lớp trong xã hội, từ dịch thuật, viết, kỹ thuật, kiến thức nông, công, ngư, kỹ, thương nghiệp. Ngõ hẩu phục vụ lợi ích mọi người dân Việt và Tổ quốc.

Thực Hiện

Nhóm thực hiện xin chân thành kính chúc đồng bào trong tinh thần Đồng-Tiến.

Thư Từ, Bài Vở, Liên Lạc

Chúng tôi luôn sẳn sàng đón nhận thư từ, bài vở, góp ý của mọi tầng lớp đồng bào.
Thư về:

infor@ngodinhdiem.net

#HìnhLễTưởng Niệm2013 #Đánh giá lại Ngô Đình Diệm
#Caravelle I
#Caravelle II

Copyright © 2010 Ngodinhdiem.net . All rights reserved.

Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời